Leiderschap

Het implementeren van e-health of digitale zorg is voor een deel technische innovatie, maar het overgrote deel is sociale innovatie. Met sociale innovatie bedoelen we het veranderen van hoe mensen met de nieuwe technologie mogen, willen en kunnen werken. Verandermanagement dus. Dat vraagt om leiderschap!

…want, hoe innoveer je terwijl de huidige dienstverlening doorgaat? Hoe activeer je medewerkers, ook op afstand? Hoe ga je om met weerstand tegen de digitalisering? Hoe vergroot je het enthousiasme dat al aanwezig is?

In dit kennisdossier vind je links naar relevante publicaties, blogs en webinars. We beantwoorden hiermee de volgende vragen:

Dat het implementeren van digitale zorg een grote verandering voor de organisatie en de professionals met zich meebrengt staat buiten kijf. Maar welke stijl van leidinggeven sluit nu het beste aan bij de uitdagingen waar men voor staat? En hoe ga je hier zelf mee aan de slag? Daarover zijn vele boeken geschreven. Specifiek voor de zorg vinden wij de volgende publicaties nuttig en waardevol:

  • Deze publicatie over welke verschillende leiderschapsstijlen er zijn, gebaseerd op ervaringen in de langdurige zorg.
  • Deze publicatie over leiderschap in alle lagen van de organisatie, eveneens gebaseerd op ervaringen in de langdurige zorg.

 

#TIP: Lees hier de blog van Ine Eijdems, directeur Wijkzorg en Wijkverpleging bij zorgorganisatie De Zorgboog, over hoe zij een andere koers zijn gaan varen om het implementeren van e-health écht tot een succes te maken.

Wat de impact is van de verandering op het zorgproces, krijgt meestal te weinig aandacht. Zo zal een vaardigheidstraining over hoe de technologie werkt, niet afdoende zijn voor een succesvolle implementatie. Het gaat ook om de ‘mindset’, het hebben van kennis over toekomstige zorg, het belang of de noodzaak ervaren om te veranderen en het anders willen gaan doen.

Maar hoe krijg je de mensen zover? …en hoe voorkom je dat je meegesleurd wordt in alles wat vooral niet kan?

We hebben verschillende trainingen en (online) bijeenkomsten georganiseerd over het creëren van draagvlak bij cliënten, medewerkers en managers. Maar ook wat dit van je vraagt als projectleider en hoe je omgaat met de belangrijkste uitdagingen en valkuilen die je ongetwijfeld gaat tegenkomen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende leermiddelen.

  • Academy Praktisch Leiderschap
    Als vervolg op de trainingen over gedragsverandering bij medewerkers is voor alle SET-up deelnemers de online Academy over Praktisch Leiderschap van Bart beschikbaar. Deze online training bestaat uit 17 hapklare en korte brokjes die je in je eigen tijd kunt volgen. De video’s zijn via deze pagina te bekijken.

 

#TIPLees in deze publicatie hoe je ook de zorgmedewerker centraal zet om hen mee te krijgen in de gewenste verandering.

 

Het is in transformatie processen belangrijk te beseffen dat je zelf onderdeel bent van de verandering. Dus, durf zelf ook te veranderen! Het gaat eigenlijk niet over de verandering van anderen of het veranderen van het systeem, maar het gaat in haar diepste wezen om een zelftransformatie.

Binnen het SET-up programma hebben we daarom intervisie groepen opgezet, juist voor de verkenning van de interpersoonlijke ruimte tot verandering. Lees hier de ervaringen van de deelnemers aan de intervisie.

 

#TIPLees ook het artikel “De wijkverpleegkundigen kwamen niet opdagen bij vergaderingen over beeldbellen” over de ervaringen van SET-projectleiders met  veranderen in de praktijk.

 

Het gehele traject van de transformatie is groot en kent een breed scala aan thema’s. Bijvoorbeeld over het opleiden van cliënten, mantelzorgers en/of professionals. Maar ook een duurzame implementatie van de e-healthtoepassing op verschillende facetten of de structurele bekostiging voor financiering ook na afronding van het SET-project. Hiervoor verwijzen we jullie graag naar de andere leerthema’s op deze website.

Zoals jullie zien is ‘Leiderschap’ een groot en breed thema. Zie je door de bomen het bos even niet meer? Begin dan klein maar fijn. Check deze blog van onze collega Janneke de Groot met 5 tips om aan de slag te gaan. Voor meer inspiratie verwijzen we je ook graag naar de verschillende voorbeeldcasussen waar SET-projectleiders hun ervaringen delen over de projecten en bijbehorende verandertrajecten waar ze aan werken.

 

In het activiteitenplan van de SET-aanvraag is het plan van aanpak beschreven. Toch loopt de implementatie in de praktijk vaak niet helemaal zoals vooraf bedacht. Of kom je erachter dat er andere dingen nodig zijn. Binnen SET-up besteden we aandacht aan het eerlijke gesprek over implementeren, omdat we denken dat we hier juist veel van elkaar leren. We hebben een aantal activiteiten die zich hierop richten:

  • Talkshows met SET-up deelnemers waarin ervaringen worden gedeeld over een specifiek onderwerp. Bekijk hier de sessies terug over: de medewerker centraal of hoe krijg ik mijn ICT-afdeling mee.
  • De interview reeks ‘dit ging helemaal mis’. Hier delen projectleiders en innovatiemanagers wat er in hun organisatie mislukte en wat ze hiervan hebben geleerd. Je kunt inmiddels de faalverhalen teruglezen van: TSN ThuiszorgSurplusSensire en ARQ Centrum ’45.
  • De workshop Falend Vooruit. Hoe kun je je eigen verhaal op een goede manier delen, zodat er lessen uit te trekken zijn voor het project of de organisatie. Bekijk hier de inleiding van de workshop Falend Vooruit en het format voor faalkaarten dat je zelf kunt benutten om jouw faalverhaal uit te werken.

Academy Praktisch Leiderschap – door Bart van den Belt

Meer thema’s

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende thema’s. Allemaal onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Klik op het uitschuifmenu hieronder om meer te lezen over het thema van jouw interesse.

Met het thema klantgerichtheid bedoelen we het centraal stellen van de cliënt, patiënt, burger, mantelzorger en/of zorgprofessional, oftewel de doelgroep van jouw SET-project.

Een effectieve implementatiestrategie houdt rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep. Voor de adoptie van e-health is een eerste vereiste dat de toepassing vindbaar en toegankelijk is voor de doelgroep. Een tweede vereiste is dat gebruikers de toepassing willen en kunnen gebruiken. En tot slot dat gebruikers voldoende toegevoegde waarde ervaren.

Meer over klantgerichtheid

Het werken met e-health doet een beroep op de kennis, competenties en vaardigheden van zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Hoe zorg je voor passende instructie, scholing en training? Maar ook hoe faciliteer je iedereen in de organisatie in het omgaan met deze veranderingen? Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden.

Meer over leren & opleiden

Ondanks dat de specifieke toepassing, doelgroep of implementatieaanpak van de e-healthoplossing kan verschillen, zijn er ook veel overlappende activiteiten te benoemen. Binnen deze leerlijn proberen we zoveel mogelijk van de kennis en ervaringen op te halen en deze weer terug te delen aan de community. Zo hoeft het wiel niet overal opnieuw uitgevonden te worden of kunnen inspanningen gebundeld worden.Daarnaast zijn een aantal algemene thema’s onder dit leerthema te hangen, zoals contractafspraken met leveranciers, het inrichten van een service centrale voor vragen over verschillende e‑healthtoepassingen of bijvoorbeeld het opzetten van een centrale plek voor het oefenen of bekijken van verschillende e-healthoplossingen.
Meer over e-health & technologie

Hoe kun je ervoor zorgen dat e-health een integraal onderdeel wordt van de zorgprocessen in de organisatie en het een goede plek krijgt in de bestaande digitale infrastructuur?

Meer over ICT & Infrastructuur

Structurele bekostiging en businessmodellen is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health?
Meer over structurele bekostiging

Het implementeren van e-health draait voor een groot deel om sociale innovatie. Hoe organiseer je een verandering? en Hoe neem je mensen hierin mee? In dit thema vind je inspiratie en praktische tips!
Meer over leiderschap

Bij het duurzame implementatie besteden we aandacht aan het technisch, organisatorisch en financieel borgen van e-health.
Duurzame implementatie is een belangrijk thema. Tegelijkertijd is dit een van de meest uitdagende onderdelen voor zorgorganisaties die bezig zijn met het inrichten en het in gebruik nemen van zorginnovaties.

Meer over duurzame implementatie

Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een brede en grote opgave. Zeker wanneer het aankomt op vraagstukken rondom de Juiste Zorg op De Juiste Plek (JZOJP), waarbij het gaat om het voorkomen, verplaatsen of vervangen van de zorg.Maar hoe kom je nu tot regionale samenwerking en zorg je dat alle neuzen (blijvend) dezelfde kant op staan? In dit kennisdossier vind je links naar relevante publicaties, blogs en webinars.
Meer over regionale samenwerking

Nieuwe technologie en het gebruik ervan leidt vaak tot ethische vragen. Dat geldt ook voor e-health. Hoe verandert technologie de zorg? Wat betekent het voor de zorgprofessional, voor de cliënt en voor hun relatie? Wat gebeurt er met persoonsdata? Wie is eigenlijk verantwoordelijk?…en zo zijn er nog veel meer ethische vragen. Ongetwijfeld ook vragen die jullie in je SET-project tegenkomen. Daarom agenderen we vanuit SET-up het onderwerp ‘Ethiek en digitalisering’.
Meer over ethiek en digitalisering