Stimulering Gezondheid Kwetsbare Groepen

door persoonlijke preventie via e-health

Bekijk onze programma’s

Stimulering Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via e-Health
De gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot. In wijken waar meer armoede heerst, wordt meer gerookt, komen meer hartinfarcten voor en slikken bewoners meer antidepressiva.

Het programma Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via e-Health streeft, zoals de naam al doet vermoeden, naar het stimuleren en verbeteren van de gezondheid van mensen in een kwetsbare positie. Dit doen we onder andere door het ontwikkelen en onderzoeken van de mogelijkheden van inzet van technologie bij deze doelgroep. Inzicht in de eigen gezondheid is een startpunt voor gezonder leven. E-health toepassingen zijn beschikbaar om de eigen gezondheid in beeld te brengen.

 

Samen beslissen over digitale zorg

Op regionaal niveau heeft Vitaal Leven het project Learning Community Vitale Regio. We werken samen aan innovatieve, effectieve en realistische e-health ontwikkelingen die bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Binnen dit programma faciliteert VitaValley onder andere het online leer- en innovatienetwerk (met ca. 165 actieve leden) en organiseert zes keer per jaar een webinar waarin ervaringen uit de pilot steden worden gedeeld.

Nieuws van Stimulering Gezondheid Kwetsbare Groepen

Wat doen jullie nu precies? Highlights 2023

NIEUWS || Geregeld krijgen we de vraag: “Wat doen jullie precies?” En hoe kunnen we dat nu beter uitleggen dan aan de hand van concrete voorbeelden? Deze extra schrikkeldag gaf ons mooi de tijd om eens wat hoogtepunten van 2023 op een rijtje te zetten. Ook samenwerken aan de transitie

Webinar – Leven met ongezonde stress

WEBINAR || Ongunstige leefomstandigheden vergroten de kans op een leven met veel stress die lang aanhoudt. Er is steeds meer bekend over de negatieve invloed van deze chronische stress op allerlei processen in het lichaam en in de hersenen. Bij aanhoudende stress worden mensen sneller ziek (fysiek en mentaal) én

Wat zijn de effecten van een geïntegreerde e-health aanpak?

ONDERZOEK || Er zijn in Nederland grote gezondheidsverschillen. Voor deze gezondheidsverschillen zijn veel oorzaken te noemen die met elkaar samenhangen. Naast dieperliggende oorzaken als armoede, schulden, eenzaamheid en laaggeletterdheid, speelt een ongezonde leefstijl een belangrijke rol. Inzicht in de eigen gezondheid en leefstijl is een belangrijk startpunt voor gezonder leven.

Iedereen gezond! Groeiend aantal pilots om gezondheid van kwetsbare groepen door persoonlijke preventie via e-health te stimuleren

NIEUWS || In steeds meer steden in Nederland werken verschillende partijen samen om de gezondheid van mensen in een kwetsbare positie (lage SEP) te stimuleren via e-health én door middel van een integrale wijkaanpak. Zij zetten de Persoonlijke Gezondheidscheck (van &Niped) óf Mijn Positieve Gezondheid (van iPH) in. Dit in

Sluit aan bij het leer- en innovatienetwerk

Het leer- en innovatienetwerk (een online platform in Basecamp) van de projectgroep ‘Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via E-health’ heeft al ruim 165 leden. Voor al die leden organiseert de projectgroep zes keer per jaar een webinar waarin ervaringen uit de pilotsteden (Amersfoort, Utrecht en Rotterdam) worden gedeeld.

Update uit de pilotsteden: Amersfoort, Utrecht en Rotterdam

Er zijn in Nederland grote gezondheidsverschillen. Voor deze gezondheidsverschillen zijn veel oorzaken te noemen die met elkaar samenhangen. Naast dieperliggende oorzaken als armoede, schulden, eenzaamheid en laaggeletterdheid, speelt een ongezonde leefstijl een belangrijke rol. Inzicht in de eigen gezondheid en leefstijl is een belangrijk startpunt voor gezonder leven. Het project

Stimuleren van gezondheid via e-health: start een pilot in jouw wijk

Het is niet voor iedereen in de maatschappij vanzelfsprekend om een goede gezondheid of gezonde leefstijl na te streven. Mensen in een kwetsbare positie kunnen het lastig vinden om bijvoorbeeld voldoende te bewegen of om een gezond dieet te volgen. Daarom streeft het project Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke

‘Preventie met e-health’ bij kwetsbare groepen weer in beweging

Miniconferentie ‘Preventie met e-health bij kwetsbare groepen’ op 2 december Het project ‘preventie met e-health bij kwetsbare groepen’ is weer in beweging! Maar wat is er nodig om een pilot ‘preventie met e-health bij kwetsbare groepen’ van de grond te krijgen? Hoe pak je dit aan? En welke uitdagingen kan

Leernetwerkbijeenkomst e-health in kwetsbare groepen – 22 april 2020

Op 22 april vond de online leernetwerkbijeenkomst in het kader van e-health voor kwetsbare groepen plaats. Het was een ontmoeting van twintig betrokkenen en geïnteresseerden in het gebruik van de Persoonlijke Gezondheidscheck. We kijken terug op een boeiende en leerzame bijeenkomst! Maarten Ploeg (VitaValley) trapt af met een schets van