Community of Practice

Innoveren is van elkaar leren

Aan innovatie ligt vaak een diepgaand leerproces ten grondslag. Door dit leerproces te doorlopen met collega’s of mensen die in vergelijkbare projecten of programma’s werkzaam zijn, doe je sneller kennis en nieuwe inzichten op. Zo leren we van elkaars ervaringen, raken we gemotiveerd en beter uitgerust om met innovatie aan de slag te gaan.

Om dit leerproces te ondersteunen biedt VitaValley de Community of Practice-aanpak. Een Community of Practice is een netwerk waarmee we samen met belanghebbenden bouwen aan de realisatie van innovatieve programma’s. 2diabeat, Vliegwiel, Zorgtechnologie Noord-Holland en Samen datagedreven werken zijn daar voorbeelden van. Inmiddels delen ruim 1500 deelnemers in de verschillende Communities of Practice hun kennis en ervaring.

 

De kracht van samenwerken

In onze programma’s komt de kracht van samenwerken aan een gezond en vitaal Nederland naar voren, waarbij alle belanghebbenden meedoen en kennis ontwikkelen en delen. Het is halen én brengen.
Wij verbinden de deelnemers van een specifieke Community of Practice met elkaar. We faciliteren de deelnemers om kennis te delen, samen te werken en elkaar op te zoeken. Dat doen we o.a. door het organiseren van on- en offline bijeenkomsten. Daarnaast richten we een online community platform in, waar mensen elkaar plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen vinden. We modereren de online community met bijvoorbeeld goede voorbeelden, een toolbox en actuele informatie rondom het onderwerp. Zo creëren we een veilige en laagdrempelige setting waarmee een actieve en bloeiende community kan ontstaan.

Actieve rol van VitaValley

Een Community of Practice ontstaat niet vanzelf. De meeste communities zijn het resultaat van een zorgvuldig geregisseerd proces. VitaValley heeft ervaring met het organiseren, faciliteren en modereren van een Community of Practice voor samenwerkingen op het terrein van vitaliteit en gezondheid. Recente voorbeelden zijn:

SET-up programma

SET-up is het ondersteuningsprogramma voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Het programma biedt praktische ondersteuning aan gehonoreerde SET-projecten en helpt bij kennisuitwisseling over innovaties in de zorg. De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis, met behulp van de Community of practice en een online leernetwerk. Het SET-up programma draagt bij aan het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

“Het is waardevol om in een leeromgeving als SET-up met andere zorgprofessionals,
innovators en ondernemers in gesprek te gaan en van elkaar te leren.”
– Ad Blom, innovatiemanager bij Pieter van Foreest

“De community of Practice geeft mij het gevoel van een backup en ondersteuning bij knelpunten, maar is ook een plek om geïnspireerd te raken”

“De community of Practice is een centrale plek voor innovatie in het land. Het brengt organisaties met dezelfde uitdagingen samen, zodat er geen dubbel onderzoek wordt uitgevoerd, maar we juist van elkaar leren.”

Ontdek meer

2diabeat

2diabeat zet zich in om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Dat is belangrijk want al ruim 1 miljoen mensen hebben diabetes type 2 en dat aantal stijgt hard. Hoe pakken we dat aan? 2diabeat heeft een integrale aanpak ontwikkeld waarin lokale professionals en bewoners samenwerken aan gezondheidsbevordering in hun wijk of dorp. Voor 2diabeat ontwikkelt VitaValley een leer- & innovatienetwerk, waarin ervaringen van lokale implementaties actief worden uitgewisseld via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten.

Aanjagers staan in contact via het online 2diabeat platform waar zij elk een eigen groep met hun wijkactoren beheren en waar eens in de zes weken een intervisie tussen lokale aanjagers wordt georganiseerd. Tijdens deze (online) bijeenkomsten bespreken de aanjagers wat er goed loopt in hun wijk of dorp en waar zij tegenaan lopen. Zo leren ze van elkaar en helpen ze elkaar een stapje verder. Daarnaast is het natuurlijk een moment van inspiratie.

Ontdek meer

Vliegwiel voor digitale transformatie in de zorg

Sinds 2017 versnelt het Vliegwiel de opschaling van digitale zorg, zodat steeds meer mensen gebruik kunnen maken van slimme, effectieve vormen van zorg. Naast telebegeleiding en digitale keuzehulpen vanuit de ziekenhuizen focust het Vliegwiel programma zich ook op cliënten in de wijkverpleging. VitaValley is verantwoordelijk voor het vormgeven van de Community of Practice om de opschaling van digitale zorg in de wijkverpleging de komende tijd een extra impuls te geven.
Meer weten? Bij onderstaande Communities of Practice kun je je aanmelden:

Ontdek meer