Community of Practice

Innoveren is van elkaar leren

Aan innovatie ligt vaak een diepgaand leerproces ten grondslag. Door dit leerproces te doorlopen met collega’s of mensen die in vergelijkbare projecten of programma’s werkzaam zijn, doe je sneller kennis en nieuwe inzichten op. Zo leren we van elkaars ervaringen, raken we gemotiveerd en beter uitgerust om met innovatie aan de slag te gaan.

Om dit leerproces te ondersteunen biedt VitaValley de Community of Practice-aanpak. Een Community of Practice is een netwerk waarmee we samen met belanghebbenden bouwen aan de realisatie van innovatieve programma’s. 2diabeat, Vliegwiel, Zorgtechnologie Noord-Holland en Samen datagedreven werken zijn daar voorbeelden van. Inmiddels delen ruim 1500 deelnemers in de verschillende Communities of Practice hun kennis en ervaring.

 

De kracht van samenwerken

In onze programma’s komt de kracht van samenwerken aan een gezond en vitaal Nederland naar voren, waarbij alle belanghebbenden meedoen en kennis ontwikkelen en delen. Het is halen én brengen.
Wij verbinden de deelnemers van een specifieke Community of Practice met elkaar. We faciliteren de deelnemers om kennis te delen, samen te werken en elkaar op te zoeken. Dat doen we o.a. door het organiseren van on- en offline bijeenkomsten. Daarnaast richten we een online community platform in, waar mensen elkaar plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen vinden. We modereren de online community met bijvoorbeeld goede voorbeelden, een toolbox en actuele informatie rondom het onderwerp. Zo creëren we een veilige en laagdrempelige setting waarmee een actieve en bloeiende community kan ontstaan.

Impliciete kennis

Over technologie of het proces van implementeren is over het algemeen veel kennis beschikbaar, maar zodra je zelf op de werkvloer aan de gang gaat heb je alsnog heel veel vragen. Dan is er geen blauwdruk. ‘Even’ opschalen in korte tijd? Zo simpel is het vrijwel nooit. Daarom is het fijn als je op allerlei manieren terzijde wordt gestaan, zowel online als fysiek, in allerlei werkvormen.

“Deelnemers leren van obstakels, niet enkel van best of good practices. Het is natuurlijk aangenaam als we elkaar complimenten geven voor dingen die lukken. Maar leren we daarvan? We leren pas als we ergens tegenaan lopen, dat obstakel benoemen en inzet voor de oplossing plegen”, aldus Maarten Ploeg, programmadirecteur en bestuurder bij VitaValley.

Bij innovatie helpt het juist om impliciete kennis te delen. Daarmee bedoelen we de (onbewuste) ervaringen, handelingen of routines die zorgprofessionals en implementatie- of innovatiemanagers opdoen tijdens de implementatie van een innovatie. Dat is kennis die niet goed te vatten is in documenten, maar juist zoveel helpt in de praktijk.

Actieve rol van VitaValley

Een Community of Practice ontstaat niet vanzelf. De meeste communities zijn het resultaat van een zorgvuldig geregisseerd proces. VitaValley heeft ervaring met het organiseren, faciliteren en modereren van een Community of Practice voor samenwerkingen op het terrein van vitaliteit en gezondheid. Recente voorbeelden zijn:

SET-up programma

SET-up is het ondersteuningsprogramma voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Het programma biedt praktische ondersteuning aan gehonoreerde SET-projecten en helpt bij kennisuitwisseling over innovaties in de zorg. De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis, met behulp van de Community of practice en een online leernetwerk. Het SET-up programma draagt bij aan het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

“Het is waardevol om in een leeromgeving als SET-up met andere zorgprofessionals,
innovators en ondernemers in gesprek te gaan en van elkaar te leren.”
– Ad Blom, innovatiemanager bij Pieter van Foreest

“De community of Practice geeft mij het gevoel van een backup en ondersteuning bij knelpunten, maar is ook een plek om geïnspireerd te raken”

“De community of Practice is een centrale plek voor innovatie in het land. Het brengt organisaties met dezelfde uitdagingen samen, zodat er geen dubbel onderzoek wordt uitgevoerd, maar we juist van elkaar leren.”

Ontdek meer

2diabeat

2diabeat zet zich in om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Dat is belangrijk want al ruim 1 miljoen mensen hebben diabetes type 2 en dat aantal stijgt hard. Hoe pakken we dat aan? 2diabeat heeft een integrale aanpak ontwikkeld waarin lokale professionals en bewoners samenwerken aan gezondheidsbevordering in hun wijk of dorp. Voor 2diabeat ontwikkelt VitaValley een leer- & innovatienetwerk, waarin ervaringen van lokale implementaties actief worden uitgewisseld via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten.

Aanjagers staan in contact via het online 2diabeat platform waar zij elk een eigen groep met hun wijkactoren beheren en waar eens in de zes weken een intervisie tussen lokale aanjagers wordt georganiseerd. Tijdens deze (online) bijeenkomsten bespreken de aanjagers wat er goed loopt in hun wijk of dorp en waar zij tegenaan lopen. Zo leren ze van elkaar en helpen ze elkaar een stapje verder. Daarnaast is het natuurlijk een moment van inspiratie.

Ontdek meer

Vliegwiel voor digitale transformatie in de zorg

Sinds 2017 versnelt het Vliegwiel de opschaling van digitale zorg, zodat steeds meer mensen gebruik kunnen maken van slimme, effectieve vormen van zorg. Naast telebegeleiding en digitale keuzehulpen vanuit de ziekenhuizen focust het Vliegwiel programma zich ook op cliënten in de wijkverpleging. VitaValley is verantwoordelijk voor het vormgeven van de Community of Practice om de opschaling van digitale zorg in de wijkverpleging de komende tijd een extra impuls te geven.
Meer weten? Bij onderstaande Communities of Practice kun je je aanmelden:

Ontdek meer

Communities of Practice nieuws

Wat is de drijvende kracht achter communities?

Deel 5 – De kracht van samen leren, want samen weet je meer dan alleen…   INSPIRATIE || De eerder verschenen artikelen in deze reeks hebben inzicht gegeven in de theorie achter communities of practice, de technische aspecten die erbij komen kijken en de veelvoorkomende valkuilen. Het volgende onderwerp dat

Dit-ging-helemaal-mis bij onszelf…

Deel 4 – Zorg dat jij er niet in trapt! De meest voorkomende valkuilen… INSPIRATIE || De evolutie van communities loopt vaak niet geheel vlekkeloos… In alweer het vierde deel van deze reeks naar de verkenning van de kracht en dynamiek van communities, gaan wij met de billen bloot. Dit-ging-helemaal-mis

Wat de wetenschap al wist: ‘De theorie achter Communities of Practice’

Deel 3 – Als VitaValley geloven wij in de kracht van een Community of Practice INSPIRATIE || Sterker nog: we zijn ervan overtuigd dat het werkt. Kijk alleen al maar naar de Impactanalyse SET-up. Maar waarom werkt een community nou eigenlijk? Er zijn verschillende theorieën die de werking van een

Iedere community of practice is uniek en hoe kies je dan de juiste techniek?

Deel 2 – Iedere Community of Practice is uniek en hoe kies je dan de juiste techniek? INSPIRATIE || Eén van de meest betoverende processen in de natuur is de metamorfose van een rups tot een vlinder. Net zoals een rups zich geleidelijk ontpopt tot een prachtige vlinder, ondergaan communities

De kracht van communities ‘Transformeren van rups tot vlinder’

Deel 1 – Transformeren van rups tot vlinder INSPIRATIE || Een van de meest betoverende processen in de natuur is de metamorfose van een rups tot een vlinder. Voor programmamanager Pasquelle van Ruiten vormt dit proces een bron van inspiratie. Net zoals een rups zich geleidelijk ontpopt tot een prachtige

Samenwerking Zorgring en VitaValley op het landelijke online kennis- en leernetwerk

P E R S B E R I C H T || Zorgring gaat samenwerken met VitaValley op het online SET-up Leernetwerk: het landelijke online kennis- en leernetwerk voor zorgtechnologie   Ede, 5 oktober 2023 – Zorgring en VitaValley slaan de handen ineen en gaan samenwerken op het landelijke online

De waarde van regionale (online) leernetwerken

INTERVIEW || “Als een organisatie aan de slag wil gaan met een bepaalde innovatie en anderen hier al ervaring mee hebben, dan worden geleerde lessen zonder terughoudendheid of politieke agenda gedeeld. Dat is geweldig om te zien”, vertelt Sanne Schoolmeesters van werkgeversorganisatie Transvorm. Samen met Yvette Visser van RegioPlus vertelt