Welkom

VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties. Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. Wij richten ons met name op innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke impact.

VitaValley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Laatste VitaValley zorginnovatie nieuws

Onze projecten