2diabeat

De opmars van diabetes type 2 stoppen

Bekijk onze programma’s

2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en heeft als missie de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen. Om dit te bewerkstelligen creëerde 2diabeat een wijkgerichte aanpak waarin we een lokale preventie infrastructuur creëren door te verbinden en versterken wat er al is in een wijk (of dorp) op het gebied van gezondheid.

2diabeat gelooft in de kracht van de directe leefomgeving van het individu. Daarom betrekt 2diabeat lokale actoren zoals huisartsen, fysiotherapeuten, sport- en beweegprofessionals, werkgevers, (religieuze) gemeenschappen, gemeenten en betrokken wijk- en dorpsbewoners bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van mensen met diabetes type 2. Door middel van lokale samenwerking kunnen we de opmars van diabetes type 2 stoppen. Als onafhankelijke netwerkregisseur brengt VitaValley binnen 2diabeat alle partijen bij elkaar en ondersteunen we wijkgerichte aanpakken maximaal.

 

Een integrale aanpak

Door middel van een integrale aanpak, waarin wordt samengewerkt met lokale sleutelfiguren, worden mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 én mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2 gestimuleerd en ondersteund om hun leefstijl aan te passen, waardoor de kwaliteit van leven kan worden verbeterd.
Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, bevat werkzame elementen van eerdere succesvolle wijkaanpakken en is in samenwerking met circa 200 experts en ervaringsdeskundigen tot stand gekomen.

Met lokale leiders obstakels voorbij: lessen voor het versterken van een preventie-infrastructuur in de wijk
In deze publicatie deelt 2diabeat de zeven belangrijkste geleerde lessen die belangrijk kunnen zijn voor iedereen die met gezondheid bezig is en vanuit de visie dat de aanpak alleen succesvol kan zijn door continu samen te leren.

Ga voor meer actuele informatie naar www.2diabeat.nl en lees hoe jij kunt bijdragen.

Bekijk al het nieuws van 2diabeat

2diabeat lanceert supportkit & toolbox op gezonde leefstijl te bevorderen

NIEUWS || Om nieuwe wijken te inspireren en startende wijken te ondersteunen, heeft 2diabeat een handige supportkit en toolbox ontwikkeld. Hiermee stelt 2diabeat de kennis en ervaring die is opgedaan in 2diabeat wijken vanaf nu voor iedereen beschikbaar.   1,1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2 en meer

Wat doen jullie nu precies? Highlights 2023

NIEUWS || Geregeld krijgen we de vraag: “Wat doen jullie precies?” En hoe kunnen we dat nu beter uitleggen dan aan de hand van concrete voorbeelden? Deze extra schrikkeldag gaf ons mooi de tijd om eens wat hoogtepunten van 2023 op een rijtje te zetten. Ook samenwerken aan de transitie

Lokale preventie infrastructuur? Geef mij maar H2O!

2diabeat || De kans dat het begrip ‘lokale preventie infrastructuur’ eind 2024 hoog in de top-10-gebruikte-begrippen-lijst komt mag misschien klein zijn, in mijn omgeving is deze woordcombinatie inmiddels gemeengoed. Maar een onbetwiste omschrijving van lokale preventie infrastructuur heb ik nog niet gevonden, vandaar ook het vele overleg hierover denk ik

2diabeat deelt geleerde lessen van twee jaar leefstijlverbetering in de wijk 

NIEUWS || Op 25 januari vond het 2diabeat event plaats in de Noeroel Islam Moskee in de Schilderswijk in Den Haag. Tijdens dit event deelde Vitavalley programmadirecteur Maarten Ploeg de geleerde lessen van twee jaar leefstijlverbetering in de wijk.    De wijkgerichte aanpak van 2diabeat om de opmars van diabetes

Podcast – 2diabeat in de Schilderswijk

NIEUWS || In aanloop naar het 2diabeat event op 25 januari gaat programmadirecteur Maarten Ploeg in gesprek met 2diabeat aanjager Feroz Hansildaar over het waarmaken van zijn missie: een betere toekomst voor de mensen in zijn Schilderswijk.   In gesprek met lokale aanjager en hoofdimam Feroz HansildaarFeroz werkt al 20

Voortgang – Verbinden – Verhalen tijdens het 2diabeat Event

NIEUWS || Het programma 2diabeat is twee jaar actief in wijken in Nederland en wat is er ontzettend veel moois ontstaan in deze periode! Tientallen wijken hebben zich al aangesloten en dat aantal zet gestaag door. Tijdens dit inspirerende evenement in de Schilderswijk in Den Haag staan we stil bij

Inspirerende driedaagse voor lokale veranderaanpak

NIEUWS || De eerste 2diabeat wijken zijn nu een jaar bezig en in deze fase van het programma staat continu samen leren en innoveren centraal. Zo wordt een lokale aanjager ondersteund door een 2diabeat wijkadviseur en is er regelmatig contact met andere aanjagers om kennis en ervaringen uit te wisselen,

Apotheker kan belangrijke rol vervullen in het voorkomen van ziekte

NIEUWS || Samen de opmars van diabetes type 2 stoppen vanuit wijk en dorp, dat is het doel van 2diabeat. Inmiddels doen tientallen wijken mee en begint 2diabeat steeds zichtbaarder te worden, overal in Nederland. Het landelijke programma werkt met aanjagers op wijkniveau. Nelly Pol-Tromp is als leefstijlapotheker betrokken bij

Gezonder eten? Gebruik de nieuwe keuzehulp!

NIEUWS || Als je een hoog BMI hebt of een chronische aandoening zoals diabetes, kan een gezond voedingspatroon een groot verschil maken. Met de juiste voeding kan je grote verbeteringen realiseren, zoals gewichtsverlies en een stabielere bloedsuikerspiegel. Maar ja, wat past bij jou? In de zoektocht naar gezond eten, zie

Kom in beweging voor een gezonde wijk! Meld je aan voor het 2diabeat webinar

NIEUWS || Zoveel mogelijk Nederlanders laten genieten van sporten en bewegen, daar draaide de NOC*NSF Nationale Sportweek van 16 tot en met 25 september om. 2diabeat ondersteunt dit initiatief van harte. Maar liefst 80% van de volwassenen in Nederland beweegt niet genoeg, eet niet gezond en slaapt niet goed of te weinig.

Elementen van 2diabeat

In de lokale configuratie richt 2diabeat zich op een aantal kernelementen, waaronder:

Doelgroep: door gesprekken met bewoners worden subgroepen met hun specifieke behoeften en interesses geduid om een passend aanbod inzichtelijk te maken

Activiteiten: 2diabeat maakt alle activiteiten inzichtelijk die kunnen bijdragen aan leefstijlbevordering van de doelgroep en eventueel missende activiteiten worden lokaal geïnitieerd. Aanbod is afgestemd op de doelgroep

Actoren en aanjager: 2diabeat brengt actoren in kaart om te verenigen in een samenwerkingsverband. Een lokale aanjager heeft een verbindende rol, is coördinator van het netwerk van actoren en het eerste aanspreekpunt voor de landelijke support

Sprankels: om doelgroepen te activeren en een gezamenlijke ‘movement’ richting een gezonde leefstijl op gang te brengen en te behouden, zal 2diabeat impulsen organiseren passend bij de interesses van de doelgroep

De landelijke support van 2diabeat – ter ondersteuning van de lokale implementaties – bestaat tevens uit vier kernelementen:

Leer- & innovatienetwerk: ervaringen van lokale implementaties worden actief uitgewisseld via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten

Basisaanpak & toolbox: met de opgedane inzichten uit het leer- en innovatienetwerk en lokaal onderzoek, verrijken we continue de basisaanpak en toolbox die de basis vormen van de lokale aanpak

Landelijke coördinatie: vanuit landelijke coördinatie worden implementaties voorbereid en configuraties uitgevoerd en ondersteund waar nodig met inzichten en ideeën

Onderzoek: alle lokale implementaties worden onderzocht op basis van een nog te ontwikkelen effecten- en meetkader. Ook het 2diabeat-programma zelf is object van onderzoek