Vitaal Thuis

Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment

Bekijk onze programma’s

Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel. Dankzij digitale zorg en ondersteuning zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer en van instelling naar thuis. 

Vitaal Thuis is een veldinitiatief van VitaValley waarin we sinds 2014 samenwerken aan de randvoorwaarden voor de grootschalige implementatie van bruikbare, betrouwbare en betaalbare ‘slimme zorg thuis’ oplossingen. Én aan de benodigde proces-, contract- en systeeminnovaties.

 

Het hoofddoel van Vitaal Thuis is de grootschalige inzet van e-health, beschikbaar voor alle Nederlanders, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Binnen Vitaal Thuis werken we op een niet-exclusieve en non-concurrentiële basis samen met meer dan zestig partners uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Als coalitievormer legt VitaValley binnen Vitaal Thuis de verbinding met onder andere de SET en het SET-up programma, de Vliegwiel coalitie, en het Slimme Zorg Thuis traject. Zo maakten we in 2023 een update van het Stappenplan Contractering, samen met Vliegwiel en NeLL, en organiseerden hierover verschillende webinars en bijeenkomsten.

Binnen Vitaal Thuis werken we in drie deelprogramma’s: thuiszorgtechnologie, ziekenhuiszorg thuis en samen in de wijk. De drie thema’s die we in elk van de subprogramma’s adresseren zijn: structurele bekostiging, normalisatie en inbedding in de zorg.

Vitaal Thuis

Samen werken we aan de grootschalige inzet van bruikbare, betrouwbare en betaalbare slimme zorg thuis oplossingen.

DEELPROGRAMMA’S

2015

Thuiszorgtechnologie

2017

Ziekenhuiszorg Thuis

2019

Samen in de Wijk

Structurele bekostiging

2019

Meer dan 100.000 gebruikers van slimme zorg thuis toepassingen, in samenwerking met 30 regio’s.

THEMA’S

Normalisatie

Inbedding in de zorg

2023:

Grootschalige inzet van e-Health, beschikbaar voor alle Nederlanders, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen.

In verbinding met:

  • Stimuleringsregeling e-Health Thuis (SET) via SET-up
  • Vliegwiel Coalitie
  • Veldnorm Slimme Zorg Thuis
  • >60 regionale en landelijke partners

Ons doel?

Het ‘normaliseren’ van digitale zorg: we maken digitale zorg beschikbaar voor alle Nederlanders, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en maximaal ondersteund worden in zorg en gezondheid. Wij beschouwen digitale zorg niet als eindig project, afhankelijk van incidentele financiering, maar als vanzelfsprekend onderdeel van goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Daar blijven wij ons met onze partners voor inzetten.
Recente resultaten van onze werkzaamheden binnen Vitaal Thuis:

Nieuws van Vitaal Thuis

Wat de wetenschap al wist: ‘De theorie achter Communities of Practice’

Deel 3 – Als VitaValley geloven wij in de kracht van een Community of Practice

Digitaal als het kan? Ja, dat kan. Als de implementatie klopt.

BLOG || Digitaal als het kan? Ja, dat kan. Als de implementatie klopt. Het zorgveld

Iedere community of practice is uniek en hoe kies je dan de juiste techniek?

Deel 2 – Iedere Community of Practice is uniek en hoe kies je dan de

Wat doen jullie nu precies? Highlights 2023

NIEUWS || Geregeld krijgen we de vraag: “Wat doen jullie precies?” En hoe kunnen we

Beschermd: Transformatieplannen voor nefrologische zorg

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Vier essentiële onderdelen voor het versnellen van ‘Digitaal als het kan’

NIEUWS || Eind december verscheen de Kamerbief met de rapportage over de voortgang van het

Lokale preventie infrastructuur? Geef mij maar H2O!

2diabeat || De kans dat het begrip ‘lokale preventie infrastructuur’ eind 2024 hoog in de

Onderzoek bevestigt ‘SET-up stimuleert e-health implementatie’

NIEUWS || Voor het kerstreces heeft het ministerie van VWS de kamer geïnformeerd over de

#Zokanhetook – afl. 6 – Zeggenschap en digitale zorg voor houdbare zorg

PODCAST || Wist je dat 80% van de zorgprofessionals het huidige werk niet meer volhoudt?

Successen en Struikelblokken: een terugblik op de meet-up Virtuele Thuiszorg

TERUGBLIK || Op 7 december 2023, vond de online meet-up over Virtuele Thuiszorg plaats. Virtuele

Bekijk al het nieuws van Vitaal Thuis