Vitaal Thuis

Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment

Bekijk onze programma’s

Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel. Dankzij digitale zorg en ondersteuning zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer en van instelling naar thuis. 

Vitaal Thuis is een veldinitiatief van VitaValley waarin we sinds 2014 samenwerken aan de randvoorwaarden voor de grootschalige implementatie van bruikbare, betrouwbare en betaalbare ‘slimme zorg thuis’ oplossingen. Én aan de benodigde proces-, contract- en systeeminnovaties.

 

Het hoofddoel van Vitaal Thuis is de grootschalige inzet van e-health, beschikbaar voor alle Nederlanders, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Binnen Vitaal Thuis werken we op een niet-exclusieve en non-concurrentiële basis samen met meer dan zestig partners uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Als coalitievormer legt VitaValley binnen Vitaal Thuis de verbinding met onder andere de SET en het SET-up programma, de Vliegwiel coalitie, en het Slimme Zorg Thuis traject. Zo maakten we in 2023 een update van het Stappenplan Contractering, samen met Vliegwiel en NeLL, en organiseerden hierover verschillende webinars en bijeenkomsten.

Binnen Vitaal Thuis werken we in drie deelprogramma’s: thuiszorgtechnologie, ziekenhuiszorg thuis en samen in de wijk. De drie thema’s die we in elk van de subprogramma’s adresseren zijn: structurele bekostiging, normalisatie en inbedding in de zorg.

Vitaal Thuis

Samen werken we aan de grootschalige inzet van bruikbare, betrouwbare en betaalbare slimme zorg thuis oplossingen.

DEELPROGRAMMA’S

2015

Thuiszorgtechnologie

2017

Ziekenhuiszorg Thuis

2019

Samen in de Wijk

Structurele bekostiging

2019

Meer dan 100.000 gebruikers van slimme zorg thuis toepassingen, in samenwerking met 30 regio’s.

THEMA’S

Normalisatie

Inbedding in de zorg

2023:

Grootschalige inzet van e-Health, beschikbaar voor alle Nederlanders, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen.

In verbinding met:

  • Stimuleringsregeling e-Health Thuis (SET) via SET-up
  • Vliegwiel Coalitie
  • Veldnorm Slimme Zorg Thuis
  • >60 regionale en landelijke partners

Ons doel?

Het ‘normaliseren’ van digitale zorg: we maken digitale zorg beschikbaar voor alle Nederlanders, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en maximaal ondersteund worden in zorg en gezondheid. Wij beschouwen digitale zorg niet als eindig project, afhankelijk van incidentele financiering, maar als vanzelfsprekend onderdeel van goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Daar blijven wij ons met onze partners voor inzetten.
Recente resultaten van onze werkzaamheden binnen Vitaal Thuis:

Nieuws van Vitaal Thuis

Wegwijs maken van cliënten bij digitale zorg – een terugblik op de webinar

Hoe maak je de cliënt wegwijs bij digitale zorg? Tijdens het webinar op 14 november

De kracht van communities ‘Transformeren van rups tot vlinder’

Deel 1 – Transformeren van rups tot vlinder INTERVIEW || Een van de meest betoverende

Joos Vaessens nieuwe voorzitter raad van toezicht VitaValley

P E R S B E R I C H T || Joos Vaessens nieuwe

Het leerproces van Klimmendaal

INTERVIEW || Klimmendaal is nu 1,5 jaar onderweg met het SET-project ‘Thuis leren revalideren’. In

#Zokanhetook – afl. 5 – Vertrouwen en menselijkheid terug in de zorg

PODCAST|| In alweer de vijfde aflevering van de podcast #zokanhetook spreken we met Jennifer Bergkamp, verpleegkundige

Met een bloemenblik naar je team kijken

INTERVIEW || In een wereld vol deadlines, vergaderingen en targets kan het soms uitdagend zijn

Opleiden voor de zorg van morgen: Lessen van iXperium Health

NIEUWS || iXperium Health is een samenwerking van de HAN-academies Gezondheid & Vitaliteit, Mens &

Terugblik 2e editie jaarlijks SET-up Festival

TERUGBLIK || Het is 28 september en samen met zo’n 80 professionals die naar Ede

Vijf jaar SET-up – PERSBERICHT

P E R S B E R I C H T || Vijf jaar SET-up:

Bekijk al het nieuws van Vitaal Thuis