SET-up

Het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Bekijk het nieuwe SET-up magazine

Begin 2019 wordt door het ministerie van Volksgezondheid de Stimuleringsregeling E-health Thuis, oftewel SET, aangekondigd. Het doel van de SET is het op grotere schaal inzetten van e-health waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Kennisdeling speelt daarbij een centrale rol. Daarvoor wordt een ondersteuningsprogramma, genaamd SET-up, in het leven geroepen.

Vitavalley voert in opdracht van ZonMw het programmamanagement van SET-up uit. Het programma biedt praktische ondersteuning aan gehonoreerde SET-projecten en helpt bij kennisuitwisseling over de te implementeren e-healthtoepassingen voor langer thuis wonen. Zo zetten we met SET-up in op het versnellen van de leercurve, het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health en het creëren van een krachtige hefboom voor de SET-regeling.

 

De SET-regeling loopt tot eind 2023 met een budget van € 96,5 miljoen. In de periode 2019 t/m 2023 ontwikkelde VitaValley een zeer vruchtbare Community of Practice aanpak met ruim 1200 deelnemers en organiseerden we ruim 120 (online) workshops, masterclasses, meet-ups en bootcamps rondom negen leerthema’s. We ondersteun(d)en ruim honderd projecten waarmee ruim 200.000 mensen langer thuis kunnen blijven wonen. In de komende maanden bepalen we de koers voor het vervolg vanaf 2024, in overeenstemming met de ontwikkelingen vanuit het Integraal Zorgakkoord en subsidieregelingen vanuit het Ministerie van VWS.

Meer over de SET-up Community of Practice

“De Community of Practice geeft mij het gevoel van een backup en ondersteuning bij knelpunten, maar is ook een plek om geïnspireerd te raken”

Wil je meer weten over SET? Kijk dan op de website van ZonMw via www.zonmw.nl.

Nieuws van SET-up

Wat de wetenschap al wist: ‘De theorie achter Communities of Practice’

Deel 3 – Als VitaValley geloven wij in de kracht van een Community of Practice INSPIRATIE || Sterker nog: we zijn ervan overtuigd dat het werkt. Kijk alleen al maar naar de Impactanalyse SET-up. Maar waarom werkt een community nou eigenlijk? Er zijn verschillende theorieën die de werking van een

Digitaal als het kan? Ja, dat kan. Als de implementatie klopt.

BLOG || Digitaal als het kan? Ja, dat kan. Als de implementatie klopt. Het zorgveld is al weer even volop in beweging met de drieslag ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Maar de norm is het zeker nog niet, en de transformatie kan

Iedere community of practice is uniek en hoe kies je dan de juiste techniek?

Deel 2 – Iedere Community of Practice is uniek en hoe kies je dan de juiste techniek? INSPIRATIE || Eén van de meest betoverende processen in de natuur is de metamorfose van een rups tot een vlinder. Net zoals een rups zich geleidelijk ontpopt tot een prachtige vlinder, ondergaan communities

Wat doen jullie nu precies? Highlights 2023

NIEUWS || Geregeld krijgen we de vraag: “Wat doen jullie precies?” En hoe kunnen we dat nu beter uitleggen dan aan de hand van concrete voorbeelden? Deze extra schrikkeldag gaf ons mooi de tijd om eens wat hoogtepunten van 2023 op een rijtje te zetten. Ook samenwerken aan de transitie

Vier essentiële onderdelen voor het versnellen van ‘Digitaal als het kan’

NIEUWS || Eind december verscheen de Kamerbief met de rapportage over de voortgang van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het veld is sinds de start van WOZO (medio 2022) volop in beweging met de drieslag ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als

Onderzoek bevestigt ‘SET-up stimuleert e-health implementatie’

NIEUWS || Voor het kerstreces heeft het ministerie van VWS de kamer geïnformeerd over de voortgang van het WOZO-programma. Dit gebeurde met een Kamerbrief, waarin de voortgang van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en het ondersteuningsprogramma ‘SET-up’, dat gecoördineerd wordt door VitaValley, is gerapporteerd. Als bijlage bij de brief is

#Zokanhetook – afl. 6 – Zeggenschap en digitale zorg voor houdbare zorg

PODCAST || Wist je dat 80% van de zorgprofessionals het huidige werk niet meer volhoudt? Dat is de uitkomst van een peiling in de zorgcommunity van Tommie in de zorg. Een schrikbarend hoog aantal, of misschien ook niet? Wat kunnen we doen om deze ontevredenheid weer om te buigen in passie

Successen en Struikelblokken: een terugblik op de meet-up Virtuele Thuiszorg

TERUGBLIK || Op 7 december 2023, vond de online meet-up over Virtuele Thuiszorg plaats. Virtuele Thuiszorg is een concept waarbij een totaalpakket aan digitale hulpmiddelen wordt ingezet waarmee mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Een onderwerp waar veel belangstelling voor is onder de SET deelnemers. Met een groep van ongeveer

Digiredzaam: innovatieve samenwerking voor zorgtechnologie in Den Haag

NIEUWS || In de regio Den Haag bundelde Middin twee jaar geleden de krachten met diverse andere organisaties uit de regio om gezamenlijk de inzet van zorgtechnologie te stimuleren. Naast andere zorginstellingen, zoals Cardia en Parnassia, speelde ook de gemeente Den Haag een sleutelrol als initiatiefnemer van dit samenwerkingsverband. De

Wegwijs maken van cliënten bij digitale zorg – een terugblik op de webinar

TERUGBLIK || Hoe maak je de cliënt wegwijs bij digitale zorg? Tijdens het webinar op 14 november jl. hebben Denise van Gorp, namens Arkin, en Mathilde Pelder, namens InteraktContour, vertelt over hoe zij cliënten ondersteunen bij digitale zorg. Mooie praktijkvoorbeelden om van te leren. Lees verder voor een korte terugblik.    

bekijk al het nieuws van set-up