Leren en opleiden

Het werken met e-health of technologie voor zorg op afstand doet een beroep op de kennis, competenties en vaardigheden van zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Een eis voor de implementatie van e-health is dat iedereen die er mee gaat werken bekend is met de technologie en in staat is deze goed te gebruiken. Maar Innovatie betekent ook dingen anders doen. Kleine aanpassingen of soms juist een hele verandering van je werkproces. Het is heel belangrijk om iedereen hierin te ondersteunen en ook dit transitieproces als organisatie te faciliteren en ondersteunen. Zo ontstaat er ruimte en veerkracht om tijdens het implementatieproces dingen anders te doen, te struikelen, maar ook samen weer te herpakken. 

In dit kennisdossier delen we de beschikbare kennis en ervaring vanuit SET-up over leren en opleiden. Daarnaast verwijzen we naar relevante externe informatie. We beantwoorden hierbij de volgende vragen:

Digitale vaardigheden zijn een voorwaarde om digitale zorg in te kunnen zetten. In de White paper Kennisverrijking digitale vaardigheden in de zorg vind je hiervoor vele inzichten en praktische tips. Het is document is na opening interactief.

TIP! Op de website van Digivaardig in de zorg vind je heel veel waardevolle, gratis (les)materialen per zorgsector ter ondersteuning van de opleidingen in jouw organisatie.

Het werken met technologie door zorgmedewerkers gaat niet vanzelf. De inzet van  iNurses en digicoaches is een waardevolle ondersteuning.

  • Een digicoach is een medewerker (zorgprofessional, servicedeskmedewerker, fysiotherapeut enz.), met meer gevoel voor digitale ontwikkeling dan de collega’s, die met uren in staat gesteld wordt om nabije collega’s met raad en daad op de werkvloer terzijde te staan bij het gebruik van digitale middelen en de daarvoor benodigde vaardigheden.
  • Een iNurse is een zorgprofessional die de rol vervult van innovatieambassadeur en kan ondersteunen bij de implementatie. De iNurse heeft vanuit een verbindende rol veel contact met de innovatieafdeling, de digicoach, medewerkers en cliënten, maar een iNurse werkt voor het grootste deel van de tijd als zorgmedewerker.

Meer ins en outs over digicoaches en iNurses vind je terug op de website Digivaardig in de Zorg. Daarnaast verwijzen we je graag naar het filmpje over de rol en inzet van een iNurse op deze pagina in de rechterkolom.

TIP 1 Lees de 5 tips van Peter Hendrikx, iNurse bij Omring.

TIP 2 Uitdagingen en succesfactoren bij de inzet van digicoaches, zijn verzameld in een factsheet. Hierin is ook een ‘checklist voor succes’ opgenomen. Deze checklist kun je doorlopen, zodat digicoaches succesvol aan de slag kunnen binnen jouw zorgorganisatie. Bekijk de factsheet hier!

 

In dit interview delen Merlijne Sonneveld, innovatiemanager Amaris Zorggroep, en Nils van de Reijt, programmamanager tanteLouise, op welke wijze zij medewerkers opleiden en hoe ze ervoor zorgen dat mensen gemotiveerd blijven. Daarnaast delen zij meer over de ervaringen met de Helpdesk digitale zorg, het Zorginnovatiehuis en Anders werken in de zorg.

TIP! e-Learning Slimme Zorg. Zorg van Nu heeft een mooi overzicht gemaakt van (gratis en betaalde) mogelijkheden voor e-learning voor zorgprofessionals. Van infectiepreventie tot digitale zorg of gesprekstechnieken. Voor het volgen van sommige online trainingen kun je accreditatiepunten ontvangen, helemaal mooi. Ga voor meer info, naar de website van Zorg van Nu.

TIP! Zorg van Nu heeft daarnaast een handige e-learning ontwikkeld. In deze online training leer je wat slimme zorg is, hoe je het gebruikt en word je uitgedaagd het in je eigen werk toe te passen. Je krijgt antwoord op de vragen zoals: – Wat is zorgtechnologie eigenlijk? – Waarom kan zorgtechnologie voor iedereen in de zorg en welzijn nuttig en leuk zijn? – Welke slimme zorgoplossingen zijn er allemaal? – Hoe zet je ze in, wanneer en waarvoor? (Bekijk de website)

 

Het opleiden van medewerkers om goed met e-health te kunnen werken, gaat natuurlijk breder dan alleen het onderwerp digitale vaardigheden, immers het begeleiden van de daarmee samenhangende veranderingen in het werk van de medewerkers is ook essentieel . Dit kun je vormgeven in een opleidingsplan. Maar hoe geef je zo’n plan vorm, welke aanpak hanteer je en hoe zorg je voor enige vorm van maatwerk voor collega’s die wat makkelijker met technologie werken of dit juist wat moeilijker vinden? Een handig hulpmiddel hiervoor is het Stappenplan opleidingstraject. Dit stappenplan geeft in 9 overzichtelijke stappen weer hoe je tot een gedegen opleidingsplan komt. Alle info is gebundeld ook terug te vinden in de  ‘Kennisverrijking Opleiden’.

Innovatie betekent dingen anders doen. Kleine aanpassingen of soms juist een hele transitie van de organisatie. Dit moet je als organisatie faciliteren en ondersteunen. Zo ontstaat er ruimte en veerkracht om tijdens het implementatieproces dingen anders te doen, te struikelen, maar ook samen weer te herpakken. Samen ontwikkel je tot een lerende organisatie.

TIP! In dit interview met Jacqueline van Ginkel deelt zij waarom zij de innovatie-aanpak bij TWB Thuiszorg hebben aangepast  en hoe deze aanpak eruitziet. 

TIP! Kijk ook bij het thema Leiderschap voor meer tips over het veranderkundige proces ondersteunen binnen de organisatie.

 

De zorgmedewerker is essentieel om mee te nemen in jouw implementatieproject. Maar hoe pak je dit aan? Tijdens de themamaand de zorgmedewerker centraal (februari ’22) deelden verschillende SET-up-deelnemers hun aanpak, ervaringen, uitdagingen en tips met ons. Deze zijn terug te lezen in deze terugblik.

TIP! Krijg inzicht in de aanpak, ervaringen en tips van Karen Bruysters, innovatiemanager bij Cordaan, Ralph Bouman, innovatiecoach bij Utrechtzorg en Jacqueline van Ginkel, zorgverbeteraar bij TWB Thuiszog.  Zij spraken over het belang van enthousiastelingen in de organisatie, écht luisteren naar medewerkers en de juiste verwachtingen scheppen bij het implementeren van digitale zorg. Bekijk hier de sessie terug.

TIP! Lees hier ook de gouden tips hoe je zorgmedewerker centraal zet van SET-up deelnemers Thijs Mutsaerts (Surplus), Peter Hendrikx (Omring), Ine Eijdems (De Zorgboog) en Eva Leemhuis (ActiefZorg).

Meer SET-up thema’s

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende thema’s. Allemaal onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Klik op het uitschuifmenu hieronder om meer te lezen over het thema van jouw interesse.

Met het thema klantgerichtheid bedoelen we het centraal stellen van de cliënt, patiënt, burger, mantelzorger en/of zorgprofessional, oftewel de doelgroep van jouw SET-project.

Een effectieve implementatiestrategie houdt rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep. Voor de adoptie van e-health is een eerste vereiste dat de toepassing vindbaar en toegankelijk is voor de doelgroep. Een tweede vereiste is dat gebruikers de toepassing willen en kunnen gebruiken. En tot slot dat gebruikers voldoende toegevoegde waarde ervaren.

Meer over klantgerichtheid

Het werken met e-health doet een beroep op de kennis, competenties en vaardigheden van zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Hoe zorg je voor passende instructie, scholing en training? Maar ook hoe faciliteer je iedereen in de organisatie in het omgaan met deze veranderingen? Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden.

Meer over leren & opleiden

Ondanks dat de specifieke toepassing, doelgroep of implementatieaanpak van de e-healthoplossing kan verschillen, zijn er ook veel overlappende activiteiten te benoemen. Binnen deze leerlijn proberen we zoveel mogelijk van de kennis en ervaringen op te halen en deze weer terug te delen aan de community. Zo hoeft het wiel niet overal opnieuw uitgevonden te worden of kunnen inspanningen gebundeld worden.Daarnaast zijn een aantal algemene thema’s onder dit leerthema te hangen, zoals contractafspraken met leveranciers, het inrichten van een service centrale voor vragen over verschillende e‑healthtoepassingen of bijvoorbeeld het opzetten van een centrale plek voor het oefenen of bekijken van verschillende e-healthoplossingen.
Meer over e-health & technologie

Hoe kun je ervoor zorgen dat e-health een integraal onderdeel wordt van de zorgprocessen in de organisatie en het een goede plek krijgt in de bestaande digitale infrastructuur?

Meer over ICT & Infrastructuur

Structurele bekostiging en businessmodellen is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health?
Meer over structurele bekostiging

Het implementeren van e-health draait voor een groot deel om sociale innovatie. Hoe organiseer je een verandering? en Hoe neem je mensen hierin mee? In dit thema vind je inspiratie en praktische tips!

Meer over leiderschap

Bij het duurzame implementatie besteden we aandacht aan het technisch, organisatorisch en financieel borgen van e-health.
Duurzame implementatie is een belangrijk thema. Tegelijkertijd is dit een van de meest uitdagende onderdelen voor zorgorganisaties die bezig zijn met het inrichten en het in gebruik nemen van zorginnovaties.

Meer over duurzame implementatie

Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een brede en grote opgave. Zeker wanneer het aankomt op vraagstukken rondom de Juiste Zorg op De Juiste Plek (JZOJP), waarbij het gaat om het voorkomen, verplaatsen of vervangen van de zorg.Maar hoe kom je nu tot regionale samenwerking en zorg je dat alle neuzen (blijvend) dezelfde kant op staan? In dit kennisdossier vind je links naar relevante publicaties, blogs en webinars.
Meer over regionale samenwerking

Nieuwe technologie en het gebruik ervan leidt vaak tot ethische vragen. Dat geldt ook voor e-health. Hoe verandert technologie de zorg? Wat betekent het voor de zorgprofessional, voor de cliënt en voor hun relatie? Wat gebeurt er met persoonsdata? Wie is eigenlijk verantwoordelijk?…en zo zijn er nog veel meer ethische vragen. Ongetwijfeld ook vragen die jullie in je SET-project tegenkomen. Daarom agenderen we vanuit SET-up het onderwerp ‘Ethiek en digitalisering’.
Meer over ethiek en digitalisering