Partners

Partners voor zorginnovatie

Bekijk onze programma’s

Wij werken in onze programma’s samen met partners.

Dit zijn aanbieders van zorg en welzijn, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD organisaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ZonMw, zelfstandige bestuursorganen, beroepsorganisaties, koepels, kennisinstituten en het bedrijfsleven. VitaValley is voor de financiering van haar programma’s afhankelijk van donaties en subsidies. VitaValley is een stichting met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) registratie.

 

Partners waarmee we de afgelopen jaren samenwerkten

Partner worden?

Wilt u zich als partner bij één van de VitaValley programma’s aansluiten? Neem dan contact met ons op via info@vitavalley.nl.