Digitaal Ouder Worden

Digitale zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen

Bekijk onze programma’s

Mensen in Nederland worden steeds ouder. Deze groter wordende groep ouderen wonen steeds vaker zelfstandig thuis. Om de kwaliteit van leven te bewaren is er aandacht voor zorg en ondersteuning aan huis nodig. Met het programma Digitaal Ouder Worden (DOW) werkte VitaValley tot begin 2023 aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen thuis.

De focus van het programma lag op het in kaart brengen van (knelpunten bij) strategische vraagstukken en het stimuleren van duurzaam gebruik van digitale hulpmiddelen in de huisartsenzorg en wijkverpleging. Door middel van een werkgroep en actieleergroepen werden kennis en ervaringen uit de praktijk uitgewisseld. In onze rol als facilitator van kennisdeling legden we de afgelopen periode een waardevol parcours af. Kernwoorden hierbij zijn samen leren, vertrouwen, versnellen en verbinden.

 

DOW Componentenmodel

Toen we aan het begin van de zomer in 2021 begonnen met als opdracht ‘een versnelling aanbrengen in het digitaal ondersteund organiseren van goede zorg en ondersteuning thuis’ was er nog veel ongewis, onduidelijk en onbekend. Een nieuw kabinet moest nog worden geformeerd. Toch pakten we de handschoen met elkaar op en we ontwikkelden een aanpak die werkt. Een aanpak die specifiek gemaakt is vanuit de praktijk én het beleid. Juist om de vrijblijvendheid voorbij te komen. We ontrafelden samen knelpunten. Een waardevol resultaat is het DOW Componentenmodel.

“Met Digitaal Ouder Worden hebben we een interessant en waardevol parcours afgelegd. Ondertussen zijn er grote akkoorden en programma’s tot stand gekomen, denk aan WOZO en IZA, met hierin duidelijke ambities op het gebied van ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Daarin is veel bereikt en zijn we veel verder dan twee jaar geleden. DOW heeft hier– direct en indirect – aan bijgedragen. De manier waarop mensen uit de praktijk en vanuit beleid met elkaar kennis en ervaring uitwisselden, in een meer informele context, was heel waardevol. Het is nu van belang om verder te versnellen op deze ambities. De geleerde lessen van DOW en de geformuleerde vervolgstappen helpen hierbij”, deelt Leon Stougie, beleidsmedewerker bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gaandeweg heeft DOW bijgedragen aan beleid, plannen en ontwikkelingen in de afgelopen periode. De kennisuitwisseling, analyse van knelpunten en oplossingen zijn onder meer terug te vinden in het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), het bundelen van kennis en routes ten behoeve van de inzet en opschaling van digitale zorg. Tegelijkertijd: we zijn nog niet klaar!

Er is nog meer nodig om waardevolle digitale zorg voor iedereen – als het kan – mogelijk te maken. We concludeerden met elkaar de vervolgstappen en ieders bijdrage hierin. Kernpunten hierin:
– consolideren van kennisinfrastructuren (‘knowledge’)
– deze voorzien van een Community of Practice aanpak (‘knowhow’)
– uniformeren van toetsing, implementatie en bekostiging van digitale zorg (‘know-the-way’)
– meer regionale samenwerking, sectoroverstijgend
– articulatie van burgerperspectief om ‘Digitaal als het kan’ concreet en inclusief te maken

Met de concretisering van de afspraken uit het IZA en het WOZO programma komen deze bevindingen op het juiste moment. Met de opbrengst en geleerde lessen kunnen we in 2023 samen nog sneller vooruit met ‘digitaal als het kan’ en om passende digitale zorg vanzelfsprekend, betaalbaar en toegankelijk te maken.

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen en nieuwe inzichten uit de bijeenkomsten van de werkgroep en actieleergroepen? Bekijk het nieuws van Digitaal Ouder Worden hieronder

Bekijk al het nieuws van Digitaal Ouder Worden

Adelante zet SET-subsidie succesvol in voor groei in beeldzorg en telerevalidatie

INTERVIEW || Met de SET-subsidie voor het project ‘eRevalidatie met centraal neurologisch letsel’ schaalde Zorgorganisatie Adelante twee e-health toepassingen op: beeldzorg en een online oefenportaal. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend: 1800 patiënten met blijvend centraal neurologisch letsel die gebruikmaken van beeldbellen en ruim 700 die profiteren van het

Het componentenmodel helpt bij duurzame implementatie

INTERVIEW || Duurzame implementatie is een belangrijk thema binnen het programma van SET-up. Tegelijkertijd is dit een van de meest uitdagende onderdelen voor zorgorganisaties die bezig zijn met het inrichten en het in gebruik nemen van zorginnovaties. Om de knelpunten én bijbehorende oplossingsrichtingen binnen duurzame implementatie in beeld te brengen,

Digitaal als het kan? (zo dus!)

NIEUWS || ‘Zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.’ Hét motto dat minister Conny Helder geeft aan het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, in haar Kamerbrief begin deze maand. Om allerlei redenen een belangrijk motto. Nut en noodzaak worden breed herkend. Maar tegelijkertijd

Digitale zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen. Hoe dan? #Zodus!

NIEUWS || Steeds meer ouderen in Nederland wonen zelfstandig thuis. Om de kwaliteit van leven te behouden is er aandacht voor zorg en ondersteuning aan huis nodig. Met het programma Digitaal Ouder Worden (DOW) werkt VitaValley – in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – aan