Organisatie

Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment

Bekijk onze programma’s

Wij zijn een onafhankelijke netwerkorganisatie en realiseren sinds 2004 innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en op de gezondheid van veel burgers. 

We beogen een transitie van zorg naar gezondheid en als er toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek.

 

Onze aanpak

Dit doen wij door middel van het opzetten van landelijke leernetwerken, het faciliteren van regionale themacoalities en het ontwikkelen van kennis- en innovatieprogramma’s zoals Vitaal Thuis, SET-up, 2diabeat, Vitaal Leven en de VitaValley Academie.

ANBI
Wij zijn een onafhankelijke netwerkorganisatie, vanuit het algemeen nut gericht op een gezond en vitaal Nederland. Stichting VitaValley is opgericht in 2004 en heeft in 2016 de status Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) verkregen.

Missie en visie

Missie
VitaValley werkt aan een gezond en vitaal Nederland.

Visie
VitaValley streeft naar een gezond en vitaal Nederland door middel stimulerende en verbindende programma’s die bijdragen aan een transitie van zorg naar gezondheid en als er dan toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek.

Jaarverslagen

Jaarlijks rapporteren wij over onze activiteiten, resultaten en impact in een sociaal en financieel jaarverslag. Bekijk hieronder onze jaarverslagen vanaf 2010.

Meerjarenplan 2023 - 2025

Open de pdf

WNT verklaring 2023

Open de pdf

Jaarverslag 2022

Voor een Bevlogen beweging naar een Gezond en Vitaal Leven is samenwerking essentieel. Nadat de beperkende maatregelen vanwege COVID19 werden opgeheven

Open de pdf

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag delen we onze kennis en ervaringen van het afgelopen jaar en presenteren we de jaarcijfers. Open de PDF en lees wat we in 2021, samen met onze partners, bereikten.

Open de pdf

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag delen we onze kennis en presenteren we de cijfers. Open de PDF en lees wat we in 2020, samen met onze partners, bereikten.

Open de pdf

Jaarverslag 2015

2015 markeerde voor ons de overgang naar een nieuwe fase. Zo verkregen we de ANBI-status, breidden ons netwerk nog verder uit en veranderden de structuur van onze Raad van Toezicht.

Open de pdf

Jaarverslag 2014

Onze focus is innovaties met maatschappelijke en sociale impact. ‘Innovatie met impact’ is een bijzonder jaarverslag waarin we terugkijken op 10 jaar.

Open de pdf

Jaarverslag 2013

Hans Hillen, voorzitter Raad van Toezicht VitaValley, zegt in het voorwoord van ons jaarverslag: “Innoveren in de zorg is samen(-)werken, in een netwerk.

Open de pdf

Jaarverslag 2012

Het VitaValley jaarverslag 2012 is verschenen. Ons jaarverslag heeft als thema ‘Marktplaats voor zorginnovaties’.

Open de pdf

Jaarverslag 2011

Maarten Verkerk: “Het aantal kwetsbare ouderen zal de komende jaren sterk stijgen. Het is een groep die onze liefde en zorg nodig heeft.

Open de pdf

Jaarverslag 2010

In het VitaValley jaarverslag 2010 leest u over de ontwikkelingen en activiteiten binnen het VitaValley netwerk van het afgelopen jaar.

Open de pdf

Jaarverslag 2023

2023 is voor VitaValley een jaar geweest waarin de impact van haar programma's verder is toegenomen. De twee belangrijkste programma's waren 2diabeat en SET-up. Lees het VitaValley jaarverslag voor een terugblik op de projecten en resultaten van VitaValley in 2023.

Open de pdf