Privacyverklaring

VitaValley, gevestigd aan Zonneoordlaan 17, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vitavalley.nl
Zonneoordlaan 17

0318 – 65 77 15

Persoonsgegevens die wij verwerken

VitaValley verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doel verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VitaValley bewaart uw e-mailadres alleen voor het versturen van de nieuwsbrief. Zodra u de
nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven, waarna wij uw gegevens niet meer
beheren.

Delen van persoonsgegevens met derden

VitaValley verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

VitaValley gebruikt cookies puur en alleen om onze website te kunnen verbeteren. Dit doen we
onder andere door de statistieken van onze bezoekers te analyseren. Voor het verzamelen van deze
gegevens worden er cookies geplaatst door Google Analytics. Je kunt deze cookies aan- en uitzetten
aan de linkerkant van dit scherm. Deze instellingen zijn alleen voor deze website en voor dit
apparaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

VitaValley bewaart alleen uw e-mailadres. Zodra u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u
zich uitschrijven. Uw e-mailadres is dan direct verwijderd.
Heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar communicatie@vitavalley.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VitaValley neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via communicatie@vitavalley.nl.