SROI

Social Return on Investment

SROI: het meten van maatschappelijke impact
Wat is de maatschappelijke impact van een aanpak of interventie? Waar vallen de kosten en de baten? De Social Return On Investment (SROI) methode is een gestructureerde en gevalideerde methode om, gezamenlijk met alle belanghebbenden, een geloofwaardige maatschappelijke kosten-batenanalyse te maken.

Als onafhankelijke netwerkorganisatie gericht op het versnellen en opschalen van innovaties is SROI voor VitaValley een belangrijke methode om de maatschappelijke impact van haar eigen en andere programma’s in kaart te brengen.
VitaValley gebruikt deze bewezen methode al ruim tien jaar om partners te helpen met vragen als:

  • Wat is de maatschappelijke impact van een interventie of aanpak?
  • Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van de juiste zorg op de juiste plek? En bij wie vallen deze kosten en baten eigenlijk?
  • Hoe kan een waardevolle innovatie structureel bekostigd worden?

 

Hoe komt een maatschappelijke businesscase tot stand?

VitaValley begeleidt het proces om een Social Return on Investment-analyse te maken met partners. Daarbij betrekken we alle stakeholders, van zorgaanbieders, beleidsorganisaties, zorgverzekeraars tot technologieleveranciers, en brengen we alle belangen in kaart. Door het toepassen van de SROI-methode wordt voor alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt wat de totale maatschappelijke waarde is en wat de opbrengst per belanghebbende is. De uitkomst van deze analyse kan zorgen voor een vruchtbare dialoog over de maatschappelijke waarde van een vernieuwing en hoe dit te realiseren is met bijvoorbeeld bekostigingsstructuren voor digitale zorg, innovatie en preventie. Zo creëren wij gezamenlijk inzicht, draagvlak én commitment.

Pim Ketelaar, bestuurder VitaValley: “SROI helpt ons en alle betrokkenen om te bepalen wat iets waard is en hoe we deze waarde kunnen verzilveren.”

www.dutchhealthhub.nl/artikel/sroi-meet-maatschappelijk-impact-van-innovaties

Klanten en cases

Deze SROI-analyses deed VitaValley met partners:

Klant:
Nederlands Huisartsen Genootschap

Case: SROI voor Thuisarts.nl, officiële digitale vraagbaak van Nederlandse huisartsen
Outcome: De maatschappelijke impactanalyse van VitaValley laat zien dat elke euro geïnvesteerd in Thuisarts.nl vijf euro maatschappelijk rendement oplevert. De belangrijkste maatschappelijke opbrengsten zijn toename in de kwaliteit van leven voor patiënten, minder druk op de eerstelijnszorg én een toename in het werkplezier voor zorgverleners.

Klant:
Zorginstituut Nederland

Case: SROI voor inzet Flash Glucose Monitoring bij mensen met diabetes
Outcome: Per 10 december 2019 is Flash Glucose Monitoring (FGM) in het basispakket vergoed. Met FGM kunnen mensen met diabetes hun glucose beter regelen. De SROI voor de inzet van FGM (flash glucose monitoring) hielp bij de besluitvorming en het standpunt van Zorginstituut Nederland.

Klant:
Bravis Ziekenhuis

Case: SROI voor hemodialyse thuis in samenwerking met Bravis ziekenhuis en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Outcome: Voor het verplaatsen naar medisch specialistische zorg thuis vormde de SROI en workshops een startpunt voor het maken van de juiste keuzes binnen het Bravis ziekenhuis en gesprek over bekostiging.

Klant:
Parnassia Groep, Brijder, FIP zorgcontact, DSW en Zilveren Kruis.

Case: SROI-analyse van SET-project Detox Thuis.
Outcome: de grootste maatschappelijke opbrengst ligt bij het behandelteam. Zij kunnen meer cliënten behandelen in dezelfde tijd. Over een periode van vijf jaar worden 6.500 zorguren en 9.100 verblijfdagen bespaard. Hoewel deze opbrengsten niet volledig kunnen worden verzilverd, dragen ze bij aan de toegankelijkheid van de zorg. De grootste economische opbrengst ligt bij de zorgverzekeraar. De kosten voor Detox Thuis liggen 33 procent lager dan voor een klinische opname.

Meer weten over SROI binnen uw organisatie of innovatie?

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een SROI-analyse binnen uw organisaties? Mail dan naar: mklerkx@vitavalley.nl

Op verzoek verzorgt VitaValley SROI-masterclasses. Wil jij je kennis (of kennis van je team) verbreden of juist verdiepen door middel van een masterclass? Neem contact met ons op via info@vitavalley.nl.

“Door de Masterclass SROI ben ik nu nog beter in staat om de verschillende stakeholders en belangen helder te krijgen. Bovendien helpt de tool om met iedereen samen tot een eerlijke afweging te komen van (maatschappelijke) kosten en baten.” – projectmanager digitale zorg Ellen Ophoff

“Door de Masterclass SROI ben ik nu nog beter in staat om de verschillende stakeholders en belangen helder te krijgen. Bovendien helpt de tool om met iedereen samen tot een eerlijke afweging te komen van (maatschappelijke) kosten en baten.”, projectleider Ryan Esser