Over ons

Organisatie, ons team, ons verhaal, partners & werken bij VitaValley

Bekijk onze programma’s

Vermenigvuldigen van verbeteringen

Wij zijn VitaValley. Wij werken aan een gezond en vitaal Nederland.
Wij zijn een onafhankelijke netwerkorganisatie en realiseren sinds 2004 innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en op de gezondheid van burgers en patiënten. Samen werken we aan de transitie van zorg naar gezondheid en als er toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek.

Organisatie

 

iXbites

Wij laten zien dat complexe innovatie werkt. Niet alleen door samenwerking, maar ook door het onderbouwen van resultaten met onderzoek en door het maken van maatschappelijke businesscases. Zo borgen we succesvolle innovatie, helpen we bij opschaling met regionaal maatwerk en landelijke verbinding.
Onze programma’s
Community of practice
Maatschappelijke business case: SROI

Ons team

Onze ervaren bestuurders, programmamanagers en adviseurs combineren uitvoering, onderzoek en beleid met innovatie. Of dat nu is in de rol van inspirator, initiatiefnemer, agenda ontwikkelaar, gids, kartrekker, kwartiermaker of verbinder, onze mensen zijn in staat om innovatie te helpen versnellen.

Ons Team

Ons verhaal

VitaValley werd in 2004 opgericht als onafhankelijke netwerkorganisatie voor innovatie in de zorg. Sinds 2016 heeft VitaValley de status Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) verkregen. De onafhankelijke status maakt dat wij ons dienstbaar kunnen maken aan het gezamenlijke, algemene belang dat de deelbelangen van alle stakeholders overstijgt en (ver-)bindt.

Ons verhaal

Partners

Op dit moment werken we met ruim 100 organisaties samen in onze programma’s. Deze partners ondersteunen onze doelstelling actief met de inbreng van kennis en donaties. Ons netwerk bestaat uit aanbieders van zorg en welzijn,
patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD organisaties, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zelfstandige bestuursorganen, beroepsorganisaties, kennisinstituten, e-health aanbieders en bedrijfsleven.

Partners

Werken bij

Werken aan een gezond en vitaal Nederland en echt impact maken op de gezondheid van mensen? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe krachten! Zullen we eens kennismaken? Laat het ons weten via secretariaat@vitavalley.nl.