Onze programma’s

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe programma’s.

Maatschappelijke urgentie. Impact op het leven van veel mensen. Een landelijk bereik in een gefragmenteerd spelersveld. Inhoudelijke, veranderkundige en technologische componenten. Het zijn stuk voor stuk kenmerken van de vraagstukken die wij met onze programma’s adresseren.

Daarnaast werken wij voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe programma’s die bijdragen aan een gezond en vitaal leven. De keuze voor het starten van een programma maken we op basis van de match met de missie van VitaValley, de (geprojecteerde) impact én op basis van het verschil dat VitaValley kan maken. We doorlopen hierbij verschillende stadia, waarbij VitaValley verschillende rollen heeft: van netwerkregisseur, via coalitievormer naar facilitator voor kennisdeling. Onze ervaren en bevlogen bestuurders, programmamanagers en adviseurs zetten zich dagelijks in om de kwaliteit van onze programma’s te waarborgen en om impactvolle nieuwe programma’s op te starten.

 

2diabeat

Partners

Binnen onze programma’s werken we momenteel met ruim honderd organisaties samen. Deze partners ondersteunen onze doelstelling actief met de inbreng van kennis, donaties of subsidies. Ons netwerk bestaat uit aanbieders van zorg en welzijn, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD organisaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zelfstandige bestuursorganen, beroepsorganisaties, kennisinstituten, aanbieders van e-health en bedrijfsleven.

SET-up (2019 – 2023)

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die met een inkoper willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up. Binnen dit programma biedt VitaValley praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven nadat projecten toegekend zijn.

Meer lezen

2diabeat (2021 – 2027)

2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en heeft als missie de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen. Om dit te bewerkstelligen creëerde 2diabeat een wijkgerichte aanpak waarin we een lokale preventie infrastructuur creëren door te verbinden en versterken wat er al is in een wijk (of dorp) op het gebied van gezondheid. Als onafhankelijk netwerkregisseur brengt VitaValley binnen 2diabeat alle partijen bij elkaar en ondersteunen we wijkgerichte aanpakken maximaal.

Meer lezen

Stimulering Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via e-Health (2019 – 2023)

Het programma Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via e-Health streeft, zoals de naam al doet vermoeden, naar het stimuleren en verbeteren van de gezondheid van mensen in een kwetsbare positie. Dit doen we onder andere door het ontwikkelen en onderzoeken van de mogelijkheden van inzet van e-health bij deze doelgroep. Binnen dit programma faciliteert VitaValley onder andere een online leer- en innovatienetwerk (met ca. 165 actieve leden) en organiseert webinars waarin ervaringen uit de pilot steden worden gedeeld.

Meer lezen

Vitaal Thuis (2014 – 2025)

Vitaal Thuis is een veldinitiatief van VitaValley waarin we sinds 2014 samenwerken aan de randvoorwaarden voor de grootschalige implementatie van bruikbare, betrouwbare en betaalbare ‘slimme zorg thuis’ oplossingen. Daarbij is ons hoofddoel de grootschalige inzet van e-health, beschikbaar voor alle Nederlanders, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Binnen Vitaal Thuis werken we op een niet-exclusieve en non-concurrentiële basis samen met meer dan zestig partners uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Als coalitievormer legt VitaValley binnen Vitaal Thuis de verbinding met onder andere de SET en het SET-up programma, de Vliegwiel coalitie en het Slimme Zorg Thuis traject.

Meer lezen

Vliegwiel in de Wijk (2021 – 2023)

Vliegwiel in de Wijk is een samenwerking tussen de Patiëntenfederatie en VitaValley, gericht op het opschalen van digitale zorg in de wijkverpleging. Door middel van landelijke campagnes en informatieverstrekking in de vorm van onder andere podcasts, masterclasses en toolkits, wil Vliegwiel in de wijk zorgaanbieders en zorgverleners ondersteunen bij het inzetten van digitale zorg.

Meer lezen

Digitaal Ouder Worden (2021 – 2023)

Met het programma Digitaal Ouder Worden (DOW) werkte VitaValley tot begin 2023 aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De focus van het programma lag op het in kaart brengen van (knelpunten bij) strategische vraagstukken en het stimuleren van duurzaam gebruik van digitale hulpmiddelen in de huisartsenzorg en wijkverpleging. Door middel van een werkgroep en actie leergroepen, bij elkaar gebracht in een Community of Practice, werden kennis en ervaringen uit de praktijk uitgewisseld. In onze rol als facilitator van kennisdeling legden we de afgelopen periode een waardevol parcours af. De kernwoorden hierbij waren samen leren, vertrouwen, versnellen en verbinden.

Meer lezen