Duurzame implementatie

Starten met de inzet van nieuwe technologie is één, maar zorgen dat deze duurzaam ingezet blijft vraagt nog meer aandacht. Duurzame implementatie is een belangrijk thema binnen het SET-up programma. Zeker nu steeds meer organisaties in de afrondende fase van hun project zijn. Tegelijkertijd is dit een van de meest uitdagende onderdelen voor zorgorganisaties die bezig zijn met het inrichten en het in gebruik nemen van zorginnovaties, want hoe kom je nu van een innovatie project naar reguliere zorg in de dagelijkse praktijk. We hebben daarbij ook kunnen leren van de organisaties die al klaar zijn, maar ook van de opbrengsten uit aanpalende programma’s.

 

Het componentenmodel vanuit Digitaal Ouder Worden (DOW)

Om de knelpunten én bijbehorende oplossingsrichtingen binnen duurzame implementatie in beeld te brengen, is het componentenmodel ontwikkeld binnen het DOW programma.

Het componentenmodel is een kapstok om knelpunten mee in beeld te brengen en oplossingsrichtingen aan te dragen. Het helpt om antwoord te geven op de vraag #hoedan?. Niet het wiel telkens opnieuw uitvinden, maar samenwerken en elkaar inspireren met hoe het anders kan.
Het componentenmodel is een interactief model waar je als gebruiker doorheen kunt klikken. Het model bestaat uit de zes thema’s die in elke organisatie terug te vinden zijn: Strategie, Uitkomsten, Structuur, Cultuur, Mensen en Technologie. De zes thema’s bevatten ieder onderwerpen/componenten die bij elke implementatie aan bod komen. Die componenten zijn vervolgens voorzien van zowel mogelijke knelpunten als oplossingsrichtingen.
Dus: waar gaat het fout en wat voor oplossingen zijn hier in de praktijk al voor gevonden?

Met het model krijgt een organisatie grip op het transformatieproces, maar de ‘hoe’ moet je vervolgens samen gaan ontdekken. Het is geen blueprint. Ieder mens is uniek en iedere organisatie is uniek. Alleen de componenten en elementen zijn universeel.

Check de uitgebreide toelichting en de link voor downloaden van het gehele model op deze pagina.

Naast dat het document interactief is, is het vooral ook een dynamisch document. Mocht je nog onderwerpen missen of een heel mooi praktijkvoorbeeld hebben, laat het ons dan vooral weten. We verwerken het dan in deze publicatie.
Hiervoor kun je een mail sturen naar Dorien Faber (dfaber@vitavalley.nl).
Heb je verdere vragen over het componentenmodel? Neem dan contact op met Pim Ketelaar(pketelaar@vitavalley.nl)

 

Blogs en tips over duurzame implementatie

In deze blogs krijg je ook een aantal mooie tips over duurzame implementatie:

  • In dit interview licht Sanne Kok, programmamanager VitaValley de werkwijze van het componentenmodel nader toe.
  • Tevens geeft zij 7 duizendpoottips voor duurzame implementatie in dit artikel. 

 

Aanpalende thema’s
De borging of duurzame implementatie van je zorginnovatie raakt uiteindelijk aan heel veel andere facetten binnen en buiten je organisatie. Check daarom ook de informatie en kennisdeling hierover in de andere thema’s op dit online leernetwerk.

 

Meer thema’s

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende thema’s. Allemaal onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Klik op het uitschuifmenu hieronder om meer te lezen over het thema van jouw interesse.

Met het thema klantgerichtheid bedoelen we het centraal stellen van de cliënt, patiënt, burger, mantelzorger en/of zorgprofessional, oftewel de doelgroep van jouw SET-project.

Een effectieve implementatiestrategie houdt rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep. Voor de adoptie van e-health is een eerste vereiste dat de toepassing vindbaar en toegankelijk is voor de doelgroep. Een tweede vereiste is dat gebruikers de toepassing willen en kunnen gebruiken. En tot slot dat gebruikers voldoende toegevoegde waarde ervaren.

Meer over klantgerichtheid

Het werken met e-health doet een beroep op de kennis, competenties en vaardigheden van zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Hoe zorg je voor passende instructie, scholing en training? Maar ook hoe faciliteer je iedereen in de organisatie in het omgaan met deze veranderingen? Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden.

Meer over leren en opleiden

Ondanks dat de specifieke toepassing, doelgroep of implementatieaanpak van de e-healthoplossing kan verschillen, zijn er ook veel overlappende activiteiten te benoemen. Binnen deze leerlijn proberen we zoveel mogelijk van de kennis en ervaringen op te halen en deze weer terug te delen aan de community. Zo hoeft het wiel niet overal opnieuw uitgevonden te worden of kunnen inspanningen gebundeld worden.Daarnaast zijn een aantal algemene thema’s onder dit leerthema te hangen, zoals contractafspraken met leveranciers, het inrichten van een service centrale voor vragen over verschillende e‑healthtoepassingen of bijvoorbeeld het opzetten van een centrale plek voor het oefenen of bekijken van verschillende e-healthoplossingen.
Meer over e-health & technologie

Hoe kun je ervoor zorgen dat e-health een integraal onderdeel wordt van de zorgprocessen in de organisatie en het een goede plek krijgt in de bestaande digitale infrastructuur?

Meer over ICT & Infrastructuur

Structurele bekostiging en businessmodellen is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health?
Meer over structurele bekostiging

Het implementeren van e-health draait voor een groot deel om sociale innovatie. Hoe organiseer je een verandering? en Hoe neem je mensen hierin mee? In dit thema vind je inspiratie en praktische tips!

Meer over leiderschap

Bij het duurzame implementatie besteden we aandacht aan het technisch, organisatorisch en financieel borgen van e-health.
Duurzame implementatie is een belangrijk thema. Tegelijkertijd is dit een van de meest uitdagende onderdelen voor zorgorganisaties die bezig zijn met het inrichten en het in gebruik nemen van zorginnovaties.

Meer over duurzame implementatie

Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een brede en grote opgave. Zeker wanneer het aankomt op vraagstukken rondom de Juiste Zorg op De Juiste Plek (JZOJP), waarbij het gaat om het voorkomen, verplaatsen of vervangen van de zorg.Maar hoe kom je nu tot regionale samenwerking en zorg je dat alle neuzen (blijvend) dezelfde kant op staan? In dit kennisdossier vind je links naar relevante publicaties, blogs en webinars.
Meer over regionale samenwerking

Nieuwe technologie en het gebruik ervan leidt vaak tot ethische vragen. Dat geldt ook voor e-health. Hoe verandert technologie de zorg? Wat betekent het voor de zorgprofessional, voor de cliënt en voor hun relatie? Wat gebeurt er met persoonsdata? Wie is eigenlijk verantwoordelijk?…en zo zijn er nog veel meer ethische vragen. Ongetwijfeld ook vragen die jullie in je SET-project tegenkomen. Daarom agenderen we vanuit SET-up het onderwerp ‘Ethiek en digitalisering’.
Meer over ethiek en digitalisering