Opleiden voor de zorg van morgen: Lessen van iXperium Health

Opleiden voor de zorg van morgen: Lessen van iXperium Health

Geplaatst op: 8 november 2023

 

Justine benadrukt enkele cruciale elementen die van essentieel belang zijn voor het succes van iXperium Health. Ze vertelt: “Als je medewerkers of studenten wilt professionaliseren op het gebied van de inzet ICT en technologie is het belangrijk dat ze zelf kunnen ontdekken en ervaren. In onze Playground maken studenten en medewerkers kennis met allerlei soort technologieën die nu in de praktijk worden gebruikt. We gebruiken ook media die nog in ontwikkeling zijn. We inspireren studenten en medewerkers en laten zien hoe technologie daadwerkelijk een positieve impact kan hebben in de zorg, welzijn, sport of onderwijs. In de makerspace leren ze hoe ze zelf prototypes kunnen maken, bijvoorbeeld met een 3d-printer of lasersnijder. Iedere opleidingen van de vier HAN-academies heeft een ambassadeur aangesteld. Zij zijn een belangrijke schakel tussen de opleidingen en iXperium Health en bevorderen daarmee de samenwerking over organisatiegrenzen heen en uitwisseling van kennis en ervaring. Bovendien beschikken we over een kernteam van specialisten dat op verschillende terreinen ondersteuning biedt, van inspireren en experimenteren tot de uiteindelijke implementatie van ICT en technologie.”

 

 

Laagdrempelig
Justine: “Veel mensen vinden het spannend om technologie te gebruiken. In de twee labs kun je inspiratie opdoen, zelf experimenteren, het is ook een ontmoetingsplek. Je vindt er een scala aan technologische hulpmiddelen, van diverse VR-brillen tot sociale robots en gespecialiseerde toepassingen voor onderwijs en beroepen in zorg welzijn en sport. Het is heel laagdrempelig, alles doet het, is opgeladen en werkt zo intuïtief mogelijk en je krijgt begeleiding van experts. ”

Vertrouwen geven
Justine legt uit dat het belangrijk is om professionals het vertrouwen te geven dat ze met (soms eenvoudige) technologieën het verschil kunnen maken in de zorg, welzijn, sport of onderwijs. “De inzet van ICT en technologie vereist ook een proces van leren om te ontdekken hoe technologie hen kan ondersteunen. Dat geldt voor de docent en student, maar ook voor de zorgverlener en cliënt in de praktijk. In de iXperium-labs kunnen deze professionals dit zelf ontdekken. Docenten komen met hun team of klas, medewerkers en studenten kunnen ook apparatuur lenen en deze mee te nemen naar bijvoorbeeld hun stageplek. Hiermee sla je twee vliegen in een klap: studenten leren hoe ze technologische innovatie in hun stage of afstudeeropdracht kunnen gebruiken en de praktijk leert tegelijk mee.”

Alle studenten van de vier academies komen in het lab voor een kennismakingssessie. Bij sommige opleidingen is technologie inmiddels geïmplementeerd in het curriculum. Studenten Fysiotherapie krijgen bijvoorbeeld 3D-printers mee naar hun Community of Practice. Een aantal studenten heeft de rol van expert en zij adviseren en begeleiden de andere studenten.   Intakegesprek oefenen met VR Een treffend voorbeeld van de impact van iXperium Health is het gebruik van virtual reality (VR) in het onderwijs. Justine deelt het verhaal van een docent bij Vaktherapie, die communicatielessen geeft waarbij studenten een intakegesprek in een gezondheidscentrum moeten oefenen. “In zo’n gesprek gaat om het communicatieve vaardigheden; luisteren, samenvatten, doorvragen en aankijken. De studenten oefenden samen met een trainingsacteur, maar waren daar niet altijd tevreden over. In de VR-omgeving oefenen de studenten hun gesprek nu met deze virtuele cliënt Max, ontwikkeld door deze docent. Nadat het gesprek is afgerond geeft de VR-toepassing zowel de studenten als de docent feedback op de vaardigheden die worden geoefend. De inzet van VR in het onderwijs leidde tot positieve resultaten: studenten oefenden het intakegesprek vaker dan verwacht, gaven aan er meer van te leren en het leuker te vinden. Op dit moment schaalt de HAN de inzet van deze VR-toepassing in het onderwijs op bij de opleiding verpleegkunde.”

 

Diverse toepassingen
De inzet van technologie is heel gevarieerd. “Ergotherapiestudenten leren in de makerspace 3D-printen en ontwikkelen oplossingen op maat voor patiënten. Professionals bij Verpleegkunde ervaren dat een cliënt rustiger wordt door bijvoorbeeld een robotkat, of zien dat een mantelzorger met een Crdl (een hulpmiddel om sociaal isolement te doorbreken) weer contact kan maken met de ouder met dementie. Bij sport en bewegen spelen data en AI een grote rol. Je kunt bijvoorbeeld je eigen prestaties afzetten tegen die van profsporters of die van jezelf van een vorige periode. Ook op het gebied van voeding en diëtiek wordt technologie toegepast, een voorbeeld daarvan is het inschakelen van Chat GPT voor inspiratie bij het opstellen van een dieetplan.” Ga zelf ervaren Justine raadt andere organisaties ook aan om een plek te creëren waar mensen zelf kunnen ervaren wat nieuwe technologie is en waar ze de materialen ook kunnen lenen voor toepassing in de praktijk. “Als professionals zelf ervaren de inzet van technologie doet en merken dat het gebruik vaak makkelijker is gedacht, zijn ze ook sneller gemotiveerd de technologie zelf toe te passen. Geef professionals tijd, ruimte en vertrouwen om te ervaren, maar ook om betrokken te zijn bij onderzoek en kennis te delen, ook over de organisatiegrenzen heen.”

Een aanpak met acht ingrediënten
Andere tips die Justine heeft zijn: maak een gedeeld competentieprofiel; wat verwacht je dat een professional moet kunnen op het gebied van de inzet van ICT en technologie. “Dan spreek je dezelfde taal als je aan de slag gaan met professionalisering. Gebruik ook tools voor de vraagarticulatie zoals games of praatplaten. Teams weten niet altijd meteen wat hun vraag is. Kijk ook naar de andere ingrediënten in onze aanpak zoals een monitor, iXperiumdesignteams en overkoepelend onderzoek.”

 

Wil je als actief lid betrokken zijn in het iXperium-netwerk?  Neem dan contact op via info@ixperium.nl