Digitaal Ouder Worden

Mensen in Nederland worden steeds ouder. Deze groter wordende groep ouderen wonen steeds vaker zelfstandig thuis. Om de kwaliteit van leven te bewaren is er aandacht voor zorg en ondersteuning aan huis nodig. Met het programma Digitaal Ouder Worden (DOW) werkt VitaValley aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen thuis.

 

De focus van het programma ligt op het in kaart brengen van (knelpunten bij) strategische vraagstukken en het stimuleren van duurzaam gebruik van digitale hulpmiddelen in de huisartsenzorg en wijkverpleging. Door middel van een werkgroep en actieleergroepen worden kennis en ervaringen uit de praktijk uitgewisseld.

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen en nieuwe inzichten uit de bijeenkomsten van de werkgroep en actieleergroepen? Bekijk het nieuws van Digitaal Ouder Worden hieronder. Wil je meedoen aan één van de actieleergroepen? Stuur dan een bericht naar Sanne Kok, programmamanager Digitaal Ouder Worden, via skok@vitavalley.nl.