Landelijke SROI Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning gestart

Landelijke SROI Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning gestart

Geplaatst op: 1 mei 2024

NIEUWS || Uit verschillende reviews en kennissyntheses blijkt dat het actief beoefenen van kunst en cultuur bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen. Helaas is de duurzame inzet van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning nog niet vanzelfsprekend. Om daar verandering in te brengen hebben ZonMw en het Lang Leve Kunst Fonds aan VitaValley opdracht gegeven voor de uitvoering van een landelijke SROI Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning.

 

Wat brengt de inzet van kunst en cultuur in de langdurige zorg?

Met de SROI-analyse (Social Return on Investment) wordt door middel van Quick scans, workshops en interviews met belanghebbenden en opinieleiders, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ActiZ en ouderenbonden, de economische en maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning in kaart gebracht. Om zo een helder beeld te krijgen over wie betrokken moeten worden, hoe veranderingen kunnen worden doorgevoerd en wat er moet gebeuren om kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning duurzaam te financieren.

 

Community of Practice (CoP)
Naast het uitvoeren van de SROI-analyse is ook het oprichten en begeleiden van een Community of Practice (CoP) onderdeel van de opdracht vanuit ZonMw. De CoP is een ontwikkelnetwerk dat zich richt op een duurzame inzet van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning, door naar verandering op systeemniveau te streven. Daarnaast zal de CoP als bron van kennis en inspiratie dienen voor mensen die óók aan de slag willen met activiteiten gericht op kunst en cultuur in de zorg.

 

Deelnemende organisaties bij SROI Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
Bij de uitvoering van de landelijke SROI Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning zijn zes organisaties betrokken, te weten:

De deelnemende organisaties zijn enthousiast en zien kansen om kunst en cultuur een belangrijke rol te laten spelen in de zorg voor ouderen.

 

Aanleiding landelijke SROI
Eerder maakte VitaValley een SROI-verkenning voor het programma Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning. Deze verkenning liet zien dat een vervolgstap nodig is.

 

“Er zijn ‘believers’ en ‘non-believers’…
We hebben bewijzen nodig om de non-believers te overtuigen van de waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg”

Crétien van Campen, voorzitter programmacommissie Kunst en Cultuur.

 

De SROI-analyse wordt in het najaar 2024 opgeleverd.

 

Lees meer:

Landelijke SROI Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning gestart