SET-projecten resulteren in mooie opbrengsten voor de cliënten en medewerkers

SET-projecten resulteren in mooie opbrengsten voor de cliënten en medewerkers

Geplaatst op: 6 mei 2024

NIEUWS || Patiënten ervaren een hogere mate van zelfregie en gemak. Het geeft ze de mogelijkheid om, samen met hun mantelzorgers, naast in het revalidatiecentrum ook thuis verder te revalideren. De inzet van e-health werkt goed aanvullend aan de fysieke behandeling. Het zorgt in sommige gevallen nu al voor de reductie van het aantal behandelingen; dit vermeldt het infoblad Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

 

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) (looptijd toekenning van 2019-2022) heeft 300 projecten ondersteund. Op dit moment is meer dan de helft van deze projecten afgerond. ZonMw heeft de tussentijdse resultaten van deze regeling onlangs gepubliceerd. Meer dan 150 projecten (waaronder 8 kleine SET, 31 grote SET en 118 visie-SET-aanvragen) hebben ervoor gezorgd dat er zo’n 65.926 cliënten een vorm van digitale zorgondersteuning hebben ontvangen. Een hele mooie prestatie, waarbij de verwachting is dat de oorspronkelijke doelstellingen van alle projecten (250.000 bereikte mensen) uiteindelijk behaald zal worden.

Beeldzorg, medicatie-uitgifte en het zorgplatform zijn de meest opgeschaalde toepassingen in onder andere de VVT, GGZ, revalidatie en gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft het veel organisaties een steun in de rug geboden bij het ontwikkelen van de eigen visie op e-health.

 

 “Doordat er meer tijd overblijft, kan men zich ook richten op andere zaken. Dit vergroot het werkplezier, en is ook financieel prettig voor de organisatie.”

 

Wij zijn verheugd met deze resultaten van de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Alle SET-aanvragers kregen toegang tot het SET-up ondersteuningsprogramma en leernetwerk tijdens de looptijd van het project. Door middel van SET-up boden wij de projecten praktische ondersteuning en stimuleerden we uitwisseling van kennis tussen regionale initiatieven. 

ZonMw vat vier jaar SET-regeling samen in een factsheet en een uitgebreid informatieblad. Download de factsheet en het infoblad hier:

 

Deze informatie verscheen ook op de website van ZonMw.