Wat is de drijvende kracht achter communities?

Wat is de drijvende kracht achter communities?

Geplaatst op: 1 juli 2024

Deel 5 – De kracht van samen leren, want samen weet je meer dan alleen…

 

INSPIRATIE || De eerder verschenen artikelen in deze reeks hebben inzicht gegeven in de theorie achter communities of practice, de technische aspecten die erbij komen kijken en de veelvoorkomende valkuilen. Het volgende onderwerp dat we aan bod laten komen is wisdom of the crowd (WOTC), eigenlijk de drijvende kracht achter communities. Wisdom of the wattes? Het is een term die nóg niet vaak wordt gebruikt, maar vanuit VitaValley hebben we hem ondertussen volledig omarmd: the wisdom of the crowd (WOTC).

 

De wijsheid van de groep
Het klinkt in eerste instantie misschien wat ingewikkeld, maar de letterlijke vertaling zegt genoeg; de wijsheid van de groep. Veel ingewikkelder is het niet. WOTC is een concept dat stelt dat de gezamenlijke meningen, kennis en inzichten van een diverse groep mensen vaak nauwkeuriger en effectiever zijn dan die van een enkel individu. Samengevat: als groep weet je vaak meer dan als individu.

 

We gaan voor goud!
Het WOTC concept werd populair door het boek The Wisdom of Crowds van James Surowiecki. In dit boek beschrijft Surowiecki hoe groepen mensen samen tot betere inzichten kunnen komen dan individuen. Eén van de vroegste voorbeelden van WOTC komt van een Britse wetenschapper, Fracis Galton, die in 1906 aan 800 mensen op een veemarkt vroeg om het gewicht van een os te schatten. De gemiddelde schatting was slechts één pond verwijderd van het daadwerkelijke gewicht!

Een ander voorbeeld is de Goldcorp Challenge. Goldcorp stond op de rand van faillissement, totdat ze besloten een wedstrijd te organiseren. Ze maakten hun gegevens openbaar, waardoor burgers voorspellingen konden doen over nieuwe goudmijnen. Dankzij deze voorspellingen vond het bedrijf nieuwe goudvoorraden en werd het gered.

 

Samen leren
Dat is natuurlijk waar het om draait binnen communities. Mensen nemen deel aan een community vanwege een gezamenlijk doel of visie. Binnen de community worden ervaringen uitgewisseld, knelpunten gedeeld en oplossingen gezocht. Ieder individu, met zijn eigen perspectief en referentiekader, is daarmee van belang voor het grotere geheel. Het bundelen van al die kennis en ervaringen om samen verder te komen is de drijvende kracht achter communities.

 

Dat wisten we natuurlijk al
Ja, dat we met elkaar meer weten dan in ons eentje, dat is niets nieuws. Het benutten van die groepswijsheid daarentegen is niet altijd vanzelfsprekend. Zonde wat ons betreft, want juist door met elkaar over een vraagstuk na te denken kom je vaak tot de best passende uitkomst. Kijk maar naar de kennispyramide, die laat zien hoe de begrippen data, informatie, kennis én wijsheid zich hiërarchisch tot elkaar verhouden. Waarbij ook het belang van ‘tacit knowledge’, oftewel praktische ervaring, duiding krijgt. Wijsheid gaat dus verder dan alleen ‘harde’ of wetenschappelijke kennis.

 

Kennispyramide

 

En hoe gaat dat dan precies in die communities?
Communities ontstaan omdat er behoefte is om samen te leren, dat is het uitgangspunt. Om daarin daadwerkelijk gebruik te maken van de wijsheid van de groep, is het van belang met een aantal zaken rekening te houden. Zo is diversiteit in de groep een must. Met diverse achtergronden, vaardigheden en perspectieven is het namelijk mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk te kijken.

Uiteraard is het dan ook belangrijk dat men de ruimte voelt om deze perspectieven te blijven delen. Het creëren van een veilige omgeving met een open sfeer is noodzakelijk om groepsdenken te voorkomen. Het erkennen en waarderen van bijdragen van deelnemers stimuleert dit enorm. Tevens is het belang van horen en gehoord worden groot. Daarom besteden wij hier graag aandacht aan binnen de communities die wij ondersteunen.

 

Eerst zien dan geloven…
Daar houden we van! Probeer het gewoon eens uit. Stel een groepje samen van zo’n 10 man. Bedenk een leuke vraag (bv. hoeveel weegt mijn auto) en laat iedereen een eigen antwoord opschrijven zodat niemand elkaar beïnvloedt. Leg deze antwoorden naast elkaar en bereken het gemiddelde. Komt het in de buurt van de werkelijkheid? Én hoe ver zat je er zelf naast?