Jaarverslag 2023: een bevlogen beweging naar een gezond & vitaal leven

Jaarverslag 2023: een bevlogen beweging naar een gezond & vitaal leven

Geplaatst op: 24 juni 2024

JAARVERSLAG || In het jaarverslag van 2023 blikken we terug op de inspanningen, projecten en resultaten van VitaValley in het afgelopen jaar.

2023 is voor VitaValley een jaar geweest waarin de impact van haar programma’s verder is toegenomen. Het team werkte met veel gedreven- en bevlogenheid aan programma’s zoals Vliegwiel in de Wijk, Vitaal Thuis en Digitaal Ouder Worden. De twee belangrijkste programma’s waren 2diabeat en SET-up. Daarnaast zijn twee expertises verder ontwikkeld om de maatschappelijke impact van VitaValley te maximaliseren: Community of Practice en Social Return on Investment.

 

2diabeat
2diabeat is een landelijk programma waarin we samenwerken met lokale aanjagers in wijken in heel Nederland om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. 2diabeat ontwikkelde de afgelopen jaren een integrale aanpak waarin lokale professionals en bewoners samenwerken aan gezondheidsbevordering in hun wijk of dorp. In 2023 meldde de 100ste wijk zich aan én in alle deelnemende wijken is de gezondheidsbeweging flink aan de slag gegaan met lokale activiteiten en workshops.

 

SET-up
SET-up kwam na een periode van vijf jaar ten einde. SET-up was het ondersteuningsprogramma bij de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), waarmee ruim 250.000 mensen worden voorzien van e-health waarmee ze langer thuis kunnen wonen. SET-up heeft een hefboomeffect gecreëerd: door de ondersteuning en kennisuitwisseling in de SET-up Community of Practice kan er sneller en beter geïmplementeerd worden. De resultaten van vijf jaar SET-up zijn geborgd in de samenwerking met Vliegwiel: een programma dat voor de periode 2024 – 2026 inzet op de opschaling van digitale zorg, ondersteund door de IZA partijen en met de Patiëntenfederatie als penvoerder.

 

Community of Practice
Binnen SET-up werkten we met een Community of Practice. In 2023 faciliteerden en modereerden we een veilige, laagdrempelige omgeving waarin deelnemers van SET-up eigen kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en toegang krijgen tot beschikbare informatie en ondersteuning. Voor de ruim duizend deelnemers aan deze Community of Practice organiseerden we in het afgelopen jaar tientallen (online) workshops, masterclasses, meet-ups en bootcamps.

 

SROI
De maatschappelijke impact van onze en andere programma’s meten we met de Social Return on Investment (SROI) methodiek. SROI is een internationaal beproefde en gevalideerde methode om de economische en maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar te maken. Door middel van de SROI methodiek gaan we in dialoog met alle stakeholders om de maatschappelijke waarde te bepalen en op basis hiervan duurzame financiële arrangementen te ontwikkelen. In 2023 zetten we de SROI aanpak in binnen 2diabeat en SET-up. En voor Kind naar Gezonder Gewicht, Kunst en Cultuur in Langdurige Zorg en Ondersteuning (in opdracht van ZonMw) en voor de onderbouwing van regionale transformatieplannen, onder ander voor de Achterhoek.

 

VitaValley in 2023: een bevlogen beweging naar een gezond en vitaal leven
Pim Ketelaar, bestuurder en programmadirecteur bij VitaValley: ‘In 2023 hebben we met veel gedreven- en bevlogenheid een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een gezond en vitaal Nederland. Het inzetten van de SROI methodiek werkt uitstekend om maatschappelijke impact te meten. Daarnaast werkt onze Community of Practice aanpak als een hefboom om beter te implementeren én om beleid en praktijk beter met elkaar te verbinden. De thema’s waar VitaValley zich op focust – preventie, vitaliteit en langer thuis wonen – zijn relevanter dan ooit. Ook in 2024 blijven wij ons hiervoor inzetten.’

 

Wil je meer weten over onze programma’s en activiteiten in 2023? Download hier het jaarverslag 2023 VitaValley.