Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET COVID-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 9 uur worden ingediend.

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het COVID-19 virus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen.

Per aanvraag is € 50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 % van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten.  Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling wordt 25 maart om 9 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

Nadere inlichtingen:

Q&A Media

Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor de ondersteuning en zorg van thuiswonende ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking. Ook kan de regeling ingezet worden ter ondersteuning van de mantelzorger.

Wie kunnen subsidie aanvragen?
De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis of ter ondersteuning van de mantelzorger). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.

Waarom is de regeling ingesteld?
De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking komt onder druk te staan door het COVID-19 virus en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app of medicatie-aanreiking via medicijndispensers.

Zijn er genoeg devices beschikbaar?
Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand, gegeven de verwachte vraag vanuit de zorgsector. De leveranciers geven aan in hun wereldwijde allocatie voorrang te geven aan beeldschermzorg projecten. Op korte termijn kan naar verwachting aan de vraag worden voldaan.

Hoe komen zorgaanbieders aan deze devices?
Om zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben te ondersteunen bij de keuzes kunnen zij via de Fasttrack Beeldschermzorg vanuit SET-up bepalen welke typen devices en leveringsvorm het beste aansluiten bij de behoefte van hun cliënten. Op basis daarvan kunnen orders voor tablets worden geplaatst. Zorgorganisaties kunnen rechtstreeks orders plaatsen bij leveranciers en de kosten hiervan opvoeren bij de subsidieaanvraag.

Door vergrijzing en onze leefstijl krijgen steeds meer mensen te maken met diabetes type 2. Deze aandoening heeft veel impact op de kwaliteit van leven van mensen én zorgt voor een toename van de kosten voor de Nederlandse maatschappij. Het realiseren van een trendbreuk in de toename van diabetes type 2, vraagt door haar omvang en complexiteit van het vraagstuk hierop om landelijke samenwerking. Dat is de reden dat als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord het meerjarig programma 2diabeat is gestart. Het brengt direct betrokken mensen en partijen bij elkaar zodat de aanwezige kennis, expertise en ervaring gedeeld, benut en verrijkt wordt. In het programma gaan we verder samen op zoek naar nieuwe inzichten en naar nog niet betrokken partijen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren vanuit een andere invalshoek.

VitaValley’s Maarten Ploeg vertelt in deze video waarom híj zich inzet om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Wat is jouw reden om bij te dragen?

Op 20 februari organiseerden ZonMw, RVO en VitaValley een SET bootcamp sessie. Tijdens deze energieke sessie kwamen alle in’s en out’s over het doen van een SET aanvraag voorbij en lichtten we de verruiming van de SET (per 1 februari) toe. Gehonoreerde aanvragers deelden geleerde lessen en tips over hun aanvraag. De deelnemers aan de sessie werden zo praktisch ondersteund bij het doen van een SET aanvraag.

“Deze bijeenkomst heeft mij enorm geïnspireerd en geholpen. Ik kan nu, samen met mijn partners in de regio, concreet aan de slag met een SET aanvraag. Zo kunnen we samen opschaling van e-health realiseren waarmee mensen langer thuis kunnen wonen”, aldus een deelnemer.

Meer weten?
Hier vind je de presentatie van de SET bootcamp.
Alles over de verruiming van de SET per 1 februari lees je hier. De lijst van gehonoreerde SET aanvragen vind je hier.

Donderdag 26 maart vindt onze masterclass ‘Zorgstelsel in een middag’ plaats. Wil jij beter begrijpen hoe het systeem werkt? Schrijf je hier dan snel in, want er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar.

Vanuit een goed idee heb je een mooie innovatie ontwikkeld. Je kunt ook al laten zien dat het werkt en werkelijk van meerwaarde is. Bij verschillende partijen in de zorg is er veel belangstelling voor! Maar vervolgens loop je tegen allerlei vragen en belemmeringen aan die implementatie en financiering van je innovatie bijna onmogelijk lijken te maken. Je bent niet de enige.

Veel innovatoren weten niet echt goed de weg in het systeem van de Nederlandse gezondheidszorg. In onze masterclass over het Zorgstelsel maken we je wegwijs en nemen jouw vragen daarbij als uitgangspunt. Docenten Paul Van Rooij en Dik Hermans bespreken voorbeelden uit hun ervaring, zoals de introductie van de zorgverzekeringswet, de toevoeging van de gecombineerde leefstijl interventie aan het basispakket en de vergoeding van eHealth-toepassingen. We gaan in op de basisprincipes achter het stelsel, de verschillende regelingen en actoren en we bespreken de paden die je kunt bewandelen om jouw mooie idee duurzaam in praktijk te brengen.

Meer weten over de masterclass ‘Zorgstelsel in een middag’? Klik hier.

Programma en aanbod
Het programma bestaat uit een afwisseling van korte lezingen en interactieve sessies waarin je bijvoorbeeld vragen over je eigen innovatieve omgeving kunt stellen.
Van 13.30 – 16.30 uur met aansluitend een borrel en de gelegenheid tot netwerken.

Data
26 maart 2020 en 2 juni 2020

Locatie
De Masterclass vindt plaats op Landgoed Groot Zonneoord in Ede.
Adres Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede (Gld.)

Kosten
• € 395,- pp exclusief btw, inclusief borrel
• Voor programmapartners en netwerkpartners van VitaValley gelden aparte afspraken. Zie hiervoor de overeenkomst of overleg met je contactpersoon bij VitaValley.

 

Op 1 februari zijn wijzigingen in de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) van kracht gegaan om de toegankelijkheid van de regeling te vergroten.

“Om nog beter aan te sluiten op de behoeftes vanuit zorginstellingen en zorgprofessionals verandert de Stimuleringsregeling E-Health Thuis. SET is een programma van 90 miljoen euro met een looptijd van drie jaar en startte in 2019. Inmiddels hebben de eerste innovatieclusters – na een succesvolle aanvraag – een financiële bijdrage uit de stimuleringsregeling ontvangen. Wat verandert er?”

VitaValley’s Sanne Kok vertelt in een artikel op Smarthealth over de wijzigingen in de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en het ondersteuningsprogramma SET-up. Wil je meer weten over de wijzigingen en SET-up? Lees dan hier het hele artikel.

Update Stappenplan Contractering Vitaal Thuis gepubliceerd!

Innovatie is een toverwoord bij alle uitdagingen in de zorg. Maar innoveren op zichzelf is nog niet voldoende. Innovatie vraagt vaak ook om anders financieren en contracteren. Dat geldt zeker voor de inzet van e-health en slimme zorg voor het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Hoe te komen tot structurele bekostiging van slimme zorg thuis? Wat zijn de vervolgstappen als een ziekenhuiszorg thuis toepassing inderdaad aantoonbare meerwaarde heeft, maar de kosten en baten niet op dezelfde plek vallen? Hoe zetten we de uitkomsten vervolgens om in een passend contract? Allemaal vragen die te maken hebben met contractinnovatie.

Samen met de Vliegwiel coalitie deelden we de afgelopen jaren analyses van knelpunten én goede voorbeelden van innovatief contracteren. We organiseerden een reeks masterclasses Contractinnovatie, die we ook in 2020 zullen voortzetten.

Stappenplan contractering Vitaal Thuis – Update 2020
De knelpunten en goede voorbeelden hebben ons laten zien over welke aspecten er afspraken gemaakt dienen te worden en welke stappen doorlopen moeten worden. De bundeling van deze ervaringen en inzichten hebben wij gemodelleerd tot het ‘Stappenplan contractering Vitaal Thuis’.
In het kader van de e-health week 2020 hebben wij een update gemaakt.
Het stappenplan bestaat uit een handige samenvatting en een bijbehorend verdiepingsdocument met meer informatie. Bij elke stap staat een toelichting met een praktisch voorbeeld. Meer Vitaal Thuis downloads zijn hier beschikbaar.

Ben jij van plan om een SET (Stimuleringsregeling E-health Thuis) aanvraag te schrijven en wil je hier graag wat hulp bij? Kom dan naar onze bootcamp sessie! Lees onderaan dit bericht hoe je deel kunt nemen.

Wat houdt het in?
Om zorgaanbieders (hoofdaanvragers) goed op weg te helpen, organiseren ZonMw, RVO en VitaValley donderdag 20 februari een workshop (bootcamp sessie) voor het schrijven van een SET aanvraag. Tijdens deze sessie vertellen verschillende partijen en gehonoreerde SET aanvragers je alle in’s en out’s over het doen van een aanvraag. Na afloop weet je tot in detail hoe een aanvraag in elkaar steekt. Je loopt de deur uit met praktische (voorbeeld)middelen in handen om een aanvraag te schrijven en/of je hebt delen van de aanvraag al op hoofdlijnen geschreven.

Waar en wanneer?
De bootcamp sessie vind plaats op donderdag 20 februari bij ZonMw in Den Haag. In het ochtendprogramma van 09.30 – 13.00 zijn de verschillende partijen en gehonoreerde SET aanvragers aan het woord. In het middag gedeelte van 13.00 – 15.00 is er gelegenheid om zelf aan je aanvraag te werken. Er is dan tevens gelegenheid om vragen te stellen aan RVO, ZonMw en VitaValley.

Kijk hier voor meer informatie en het hele programma.

Deelname
LET OP! Een voorwaarde voor deelname aan de bootcamp sessie is een ingediende QuickScan waarop RVO reactie heeft gegeven dat het plan/idee in de QuickScan voldoet of bijna voldoet aan de formele eisen vanuit RVO. In dat geval ontvang je een uitnodiging voor de Bootcamp sessie. De QuickScan dient uiterlijk 10 februari ingediend te zijn bij RVO. Er wordt dus enige voorkennis verondersteld bij de deelnemers.

Deze week is het e-healthweek! Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met uw zorgverlener, online uw recept vernieuwen, sporten met een trainings-app of tijdens een zwangerschap thuis de ontwikkeling van uw baby volgen, terwijl de gynaecoloog realtime meekijkt vanuit het ziekenhuis.

Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen. Daarom organiseert ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorg van Nu en de Patiëntenfederatie voor de vierde keer de e-healthweek. Het doel van deze week is zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen. Een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg.

VitaValley besteed ook graag aandacht aan de waarde van e-health en de mogelijkheden die het biedt. Want e-health is geen toekomst muziek meer, e-health is van nu. VitaValley werkt daarom met veel plezier aan het versnellen en opschalen hiervan, voor het verbeteren van gezondheid en welzijn van alle Nederlanders. Om te laten zien hoe we dit doen en wat e-health voor jou kan betekenen, maakten we een mooie video.

Bekijk hem hier!

Doet u mee?
Wilt u samen met ons de opmars van diabetes type 2 stoppen? We slaan de handen ineen in het programma 2diabeat om door leefstijlinterventies overgewicht en diabetes type 2 te voorkomen. Dat kan ook in uw omgeving. Bent u als organisatie al actief bezig met leefstijlinterventies of heeft u vergevorderde plannen samen met anderen? Draag dan bij aan dit programma en sluit aan bij één van onze regiobijeenkomsten:

  • 4 februari,          16.00u – 21.00u               Igluu in Eindhoven (registreer hier)
  • 5 februari,          16.00u – 21.00u               Rabobank Utrecht (registreer hier)
  • 12 februari,        16.00u – 21.00u               Theater Buitensoos in Zwolle (registreer hier)

Waarom aansluiten bij regiobijeenkomsten?
In het najaar hebben deskundigen in expertbijeenkomsten bijgedragen aan de inventarisatie en analyse van interventies en doelgroepen. De opbrengst hiervan delen we graag met u om te verkennen op welke manier de inzichten van waarde zijn voor u en uw regio. Na de analysefase van 2diabeat gaan we namelijk met een aantal partijen die hierin geïnteresseerd zijn aan de slag. Een geselecteerd aantal interventies wordt in een aantal regio’s geïmplementeerd, versterkt of opgeschaald. De bedoeling hiervan is om met elkaar te leren en door te ontwikkelen op interventies die er echt toe doen voor de mensen die het betreft.

Kom samen met uw (regionale) partners
De bijeenkomsten zijn ook bedoeld als ontmoetingsmoment tussen partijen die al samen actief zijn op het gebied van leefstijlinterventies voor het voorkomen van (pre)diabetes type 2. Kom samen met een partner uit uw omgeving of ontmoet nieuwe partners om uw initiatief te versterken.

Kijk voor meer informatie op www.2diabeat.nl

Volg ons op: LinkedIn en Twitter

2diabeat zet in op het bundelen van krachten
In Nederland is steeds meer aandacht voor een gezondere leefstijl. Dat maakt dat er veel Ieefstijlinterventies voorhanden zijn. Maar daarmee zijn we er blijkbaar nog niet. Er is meer nodig om de opmars van diabetes type 2 in Nederland te remmen. Deze opgave vraagt om het samenbrengen van kennis en ervaring vanuit een breed perspectief, om op een slimme manier tot een versnelling en verbetering van de aanpak te komen. Het programma 2diabeat werkt vanuit die gedachte. We brengen mensen bij elkaar die samen het verschil kunnen en willen maken.

VWS heeft het kwartiermakerschap voor 2diabeat belegd bij stichting VitaValley, die samen met de Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland en BeBright het programma uitvoert.

VitaValley maakte SROI voor inzet Flash Glucose Monitoring bij mensen met diabetes.

Per 10 december is Flash Glucose Monitoring (FGM) in het basispakket vergoed, zo maakte Zorginstituut Nederland eind 2019 bekend. Met FGM kunnen mensen met diabetes hun glucose beter regelen. Zo zijn er minder complicaties en ervaren zij een betere kwaliteit van leven. De kosten van deze vergoeding zijn becijferd op maximaal 106,7 miljoen euro per jaar. Maar dan kunnen er ook 80.000 Nederlanders gebruik van maken.

Het onafhankelijke VitaValley heeft een Social Return on Investment analyse (SROI) van FGM gemaakt en deze beschikbaar gesteld aan partijen die betrokken waren bij de besluitvorming. Een SROI wordt vaak als gespreksmodel gebruikt en biedt houvast om tot overeenstemming te komen. Niet alleen de kosten maar ook de maatschappelijke opbrengsten worden in beeld gebracht.

Zie hier voor het standpunt van Zorginstituut Nederland.

Benieuwd naar onze SROI? Klik hier voor een samenvatting.

VitaValley organiseert ook een masterclass SROI.