Donderdag 26 maart vindt onze masterclass ‘Zorgstelsel in een middag’ plaats. Wil jij beter begrijpen hoe het systeem werkt? Schrijf je hier dan snel in, want er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar.

Vanuit een goed idee heb je een mooie innovatie ontwikkeld. Je kunt ook al laten zien dat het werkt en werkelijk van meerwaarde is. Bij verschillende partijen in de zorg is er veel belangstelling voor! Maar vervolgens loop je tegen allerlei vragen en belemmeringen aan die implementatie en financiering van je innovatie bijna onmogelijk lijken te maken. Je bent niet de enige.

Veel innovatoren weten niet echt goed de weg in het systeem van de Nederlandse gezondheidszorg. In onze masterclass over het Zorgstelsel maken we je wegwijs en nemen jouw vragen daarbij als uitgangspunt. Docenten Paul Van Rooij en Dik Hermans bespreken voorbeelden uit hun ervaring, zoals de introductie van de zorgverzekeringswet, de toevoeging van de gecombineerde leefstijl interventie aan het basispakket en de vergoeding van eHealth-toepassingen. We gaan in op de basisprincipes achter het stelsel, de verschillende regelingen en actoren en we bespreken de paden die je kunt bewandelen om jouw mooie idee duurzaam in praktijk te brengen.

Meer weten over de masterclass ‘Zorgstelsel in een middag’? Klik hier.

Programma en aanbod
Het programma bestaat uit een afwisseling van korte lezingen en interactieve sessies waarin je bijvoorbeeld vragen over je eigen innovatieve omgeving kunt stellen.
Van 13.30 – 16.30 uur met aansluitend een borrel en de gelegenheid tot netwerken.

Data
26 maart 2020 en 2 juni 2020

Locatie
De Masterclass vindt plaats op Landgoed Groot Zonneoord in Ede.
Adres Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede (Gld.)

Kosten
• € 395,- pp exclusief btw, inclusief borrel
• Voor programmapartners en netwerkpartners van VitaValley gelden aparte afspraken. Zie hiervoor de overeenkomst of overleg met je contactpersoon bij VitaValley.

 

Op 1 februari zijn wijzigingen in de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) van kracht gegaan om de toegankelijkheid van de regeling te vergroten.

“Om nog beter aan te sluiten op de behoeftes vanuit zorginstellingen en zorgprofessionals verandert de Stimuleringsregeling E-Health Thuis. SET is een programma van 90 miljoen euro met een looptijd van drie jaar en startte in 2019. Inmiddels hebben de eerste innovatieclusters – na een succesvolle aanvraag – een financiële bijdrage uit de stimuleringsregeling ontvangen. Wat verandert er?”

VitaValley’s Sanne Kok vertelt in een artikel op Smarthealth over de wijzigingen in de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en het ondersteuningsprogramma SET-up. Wil je meer weten over de wijzigingen en SET-up? Lees dan hier het hele artikel.

Update Stappenplan Contractering Vitaal Thuis gepubliceerd!

Innovatie is een toverwoord bij alle uitdagingen in de zorg. Maar innoveren op zichzelf is nog niet voldoende. Innovatie vraagt vaak ook om anders financieren en contracteren. Dat geldt zeker voor de inzet van e-health en slimme zorg voor het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Hoe te komen tot structurele bekostiging van slimme zorg thuis? Wat zijn de vervolgstappen als een ziekenhuiszorg thuis toepassing inderdaad aantoonbare meerwaarde heeft, maar de kosten en baten niet op dezelfde plek vallen? Hoe zetten we de uitkomsten vervolgens om in een passend contract? Allemaal vragen die te maken hebben met contractinnovatie.

Samen met de Vliegwiel coalitie deelden we de afgelopen jaren analyses van knelpunten én goede voorbeelden van innovatief contracteren. We organiseerden een reeks masterclasses Contractinnovatie, die we ook in 2020 zullen voortzetten.

Stappenplan contractering Vitaal Thuis – Update 2020
De knelpunten en goede voorbeelden hebben ons laten zien over welke aspecten er afspraken gemaakt dienen te worden en welke stappen doorlopen moeten worden. De bundeling van deze ervaringen en inzichten hebben wij gemodelleerd tot het ‘Stappenplan contractering Vitaal Thuis’.
In het kader van de e-health week 2020 hebben wij een update gemaakt.
Het stappenplan bestaat uit een handige samenvatting en een bijbehorend verdiepingsdocument met meer informatie. Bij elke stap staat een toelichting met een praktisch voorbeeld. Meer Vitaal Thuis downloads zijn hier beschikbaar.

Ben jij van plan om een SET (Stimuleringsregeling E-health Thuis) aanvraag te schrijven en wil je hier graag wat hulp bij? Kom dan naar onze bootcamp sessie! Lees onderaan dit bericht hoe je deel kunt nemen.

Wat houdt het in?
Om zorgaanbieders (hoofdaanvragers) goed op weg te helpen, organiseren ZonMw, RVO en VitaValley donderdag 20 februari een workshop (bootcamp sessie) voor het schrijven van een SET aanvraag. Tijdens deze sessie vertellen verschillende partijen en gehonoreerde SET aanvragers je alle in’s en out’s over het doen van een aanvraag. Na afloop weet je tot in detail hoe een aanvraag in elkaar steekt. Je loopt de deur uit met praktische (voorbeeld)middelen in handen om een aanvraag te schrijven en/of je hebt delen van de aanvraag al op hoofdlijnen geschreven.

Waar en wanneer?
De bootcamp sessie vind plaats op donderdag 20 februari bij ZonMw in Den Haag. In het ochtendprogramma van 09.30 – 13.00 zijn de verschillende partijen en gehonoreerde SET aanvragers aan het woord. In het middag gedeelte van 13.00 – 15.00 is er gelegenheid om zelf aan je aanvraag te werken. Er is dan tevens gelegenheid om vragen te stellen aan RVO, ZonMw en VitaValley.

Kijk hier voor meer informatie en het hele programma.

Deelname
LET OP! Een voorwaarde voor deelname aan de bootcamp sessie is een ingediende QuickScan waarop RVO reactie heeft gegeven dat het plan/idee in de QuickScan voldoet of bijna voldoet aan de formele eisen vanuit RVO. In dat geval ontvang je een uitnodiging voor de Bootcamp sessie. De QuickScan dient uiterlijk 10 februari ingediend te zijn bij RVO. Er wordt dus enige voorkennis verondersteld bij de deelnemers.

Deze week is het e-healthweek! Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met uw zorgverlener, online uw recept vernieuwen, sporten met een trainings-app of tijdens een zwangerschap thuis de ontwikkeling van uw baby volgen, terwijl de gynaecoloog realtime meekijkt vanuit het ziekenhuis.

Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen. Daarom organiseert ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorg van Nu en de Patiëntenfederatie voor de vierde keer de e-healthweek. Het doel van deze week is zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen. Een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg.

VitaValley besteed ook graag aandacht aan de waarde van e-health en de mogelijkheden die het biedt. Want e-health is geen toekomst muziek meer, e-health is van nu. VitaValley werkt daarom met veel plezier aan het versnellen en opschalen hiervan, voor het verbeteren van gezondheid en welzijn van alle Nederlanders. Om te laten zien hoe we dit doen en wat e-health voor jou kan betekenen, maakten we een mooie video.

Bekijk hem hier!

Doet u mee?
Wilt u samen met ons de opmars van diabetes type 2 stoppen? We slaan de handen ineen in het programma 2diabeat om door leefstijlinterventies overgewicht en diabetes type 2 te voorkomen. Dat kan ook in uw omgeving. Bent u als organisatie al actief bezig met leefstijlinterventies of heeft u vergevorderde plannen samen met anderen? Draag dan bij aan dit programma en sluit aan bij één van onze regiobijeenkomsten:

 • 4 februari,          16.00u – 21.00u               Igluu in Eindhoven (registreer hier)
 • 5 februari,          16.00u – 21.00u               Rabobank Utrecht (registreer hier)
 • 12 februari,        16.00u – 21.00u               Theater Buitensoos in Zwolle (registreer hier)

Waarom aansluiten bij regiobijeenkomsten?
In het najaar hebben deskundigen in expertbijeenkomsten bijgedragen aan de inventarisatie en analyse van interventies en doelgroepen. De opbrengst hiervan delen we graag met u om te verkennen op welke manier de inzichten van waarde zijn voor u en uw regio. Na de analysefase van 2diabeat gaan we namelijk met een aantal partijen die hierin geïnteresseerd zijn aan de slag. Een geselecteerd aantal interventies wordt in een aantal regio’s geïmplementeerd, versterkt of opgeschaald. De bedoeling hiervan is om met elkaar te leren en door te ontwikkelen op interventies die er echt toe doen voor de mensen die het betreft.

Kom samen met uw (regionale) partners
De bijeenkomsten zijn ook bedoeld als ontmoetingsmoment tussen partijen die al samen actief zijn op het gebied van leefstijlinterventies voor het voorkomen van (pre)diabetes type 2. Kom samen met een partner uit uw omgeving of ontmoet nieuwe partners om uw initiatief te versterken.

Kijk voor meer informatie op www.2diabeat.nl

Volg ons op: LinkedIn en Twitter

2diabeat zet in op het bundelen van krachten
In Nederland is steeds meer aandacht voor een gezondere leefstijl. Dat maakt dat er veel Ieefstijlinterventies voorhanden zijn. Maar daarmee zijn we er blijkbaar nog niet. Er is meer nodig om de opmars van diabetes type 2 in Nederland te remmen. Deze opgave vraagt om het samenbrengen van kennis en ervaring vanuit een breed perspectief, om op een slimme manier tot een versnelling en verbetering van de aanpak te komen. Het programma 2diabeat werkt vanuit die gedachte. We brengen mensen bij elkaar die samen het verschil kunnen en willen maken.

VWS heeft het kwartiermakerschap voor 2diabeat belegd bij stichting VitaValley, die samen met de Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland en BeBright het programma uitvoert.

VitaValley maakte SROI voor inzet Flash Glucose Monitoring bij mensen met diabetes.

Per 10 december is Flash Glucose Monitoring (FGM) in het basispakket vergoed, zo maakte Zorginstituut Nederland eind 2019 bekend. Met FGM kunnen mensen met diabetes hun glucose beter regelen. Zo zijn er minder complicaties en ervaren zij een betere kwaliteit van leven. De kosten van deze vergoeding zijn becijferd op maximaal 106,7 miljoen euro per jaar. Maar dan kunnen er ook 80.000 Nederlanders gebruik van maken.

Het onafhankelijke VitaValley heeft een Social Return on Investment analyse (SROI) van FGM gemaakt en deze beschikbaar gesteld aan partijen die betrokken waren bij de besluitvorming. Een SROI wordt vaak als gespreksmodel gebruikt en biedt houvast om tot overeenstemming te komen. Niet alleen de kosten maar ook de maatschappelijke opbrengsten worden in beeld gebracht.

Zie hier voor het standpunt van Zorginstituut Nederland.

Benieuwd naar onze SROI? Klik hier voor een samenvatting.

VitaValley organiseert ook een masterclass SROI.

Op woensdag 11 december is Gezond010: het akkoord gepresenteerd. Gezond en vitaal Rotterdam krijgt hiermee een nieuwe impuls. Want gezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport) presenteerde samen met meer dan 80 partners de ambitie: gezonde en vitale Rotterdammers passend bij hun situatie en vermogen. VitaValley’s Maarten Ploeg vertelde tijdens de talkshow die onderdeel was van de presentatie over de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC): een belangrijke actie uit het akkoord.

Zorgwekkende cijfers
Een greep uit de cijfers: een ongezonde leefstijl (roken, ongezonde voeding, onvoldoende bewegen en alcoholgebruik) is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste veroorzaker van ziekte. Roken is hiervan de belangrijkste oorzaak. Ruim 1 op de 4 Rotterdamse volwassenen rookt. De helft van de volwassenen en een kwart van de kinderen in Rotterdam is te zwaar. Het aantal Rotterdammers met depressieve klachten blijft toenemen.

Wethouder De Langen: ‘De cijfers zijn zorgwekkend, bijna de helft van de volwassenen in Rotterdam heeft overgewicht. Door onder andere in te zetten op beperkende maatregelen, kan de balans in de voedselomgeving hersteld worden. Gezond voedsel moet een eerlijke kans krijgen. Ook gaan we aan de slag met de mogelijkheden van zelfzorg, want de digitalisering biedt prachtige kansen. Apps die er zijn gaan verder dan het checken of je voldoende beweegt, het gaat ook over het monitoren van stress en het verbeteren van slaapritme. Uit effectonderzoek naar de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) blijkt dat 62% van de gebruikers actief aan de slag gaat met zijn/haar gezondheid. Daarom willen we de Persoonlijke Gezondheidscheck in heel Rotterdam inzetten’.

Persoonlijke Gezondheidscheck
De Persoonlijke Gezondheidscheck maakt gebruik van eHealth om persoonlijke gezondheidsinformatie inzichtelijk en toegankelijk te maken, waardoor (juist kwetsbare) Rotterdammers (weer) de regie kunnen pakken en meer grip krijgen op hun gezondheid. Hier is veel gezondheidswinst te behalen en zo kunnen we voorkomen dat gezondheidsverschillen groter worden.

In 2020 experimenteert gemeente Rotterdam in twee Rotterdamse wijken met de inzet van de PGC. Daarbij bekijken we of de PGC leidt tot meer preventieve inzet in de wijk en tot bruikbare data voor monitoring van de gezondheidssituatie.
Verder wordt onderzocht wat nodig is om Rotterdammers te stimuleren een PGC te gebruiken en hoe hen daarin te begeleiden. Op basis van deze uitkomsten worden keuzes gemaakt voor de verdere uitrol in heel Rotterdam. Er is specifiek aandacht voor Rotterdammers met een lage sociaaleconomische status omdat we weten dat deze doelgroep moeilijk bereikt wordt met eHealth. In samenwerking met Pharos is de PGC daarom onlangs aangepast om deze beter aan te laten sluiten bij deze doelgroep.
In Utrecht en Amersfoort vinden soortgelijke experimenten plaats. Neem voor meer informatie contact op met akuiper@vitavalley.nl.

VitaValley introduceert de VitaValley Academie; Masterclasses voor en door professionals met onderwerpen zoals Social Return on Investment, Leiderschap & Innovatie en uitleg over het Nederlandse zorgstelsel.

De eerste Masterclasses beginnen in maart 2020 en de inschrijvingen zijn geopend!

Waarom?
Innovaties in zorg en welzijn zijn niet alleen onvermijdelijk maar ook enorm belangrijk. Als projectleider, leidinggevende, adviseur, ondernemer, directeur, beleidsmaker, deelnemer in programma’s en financier in de zorg en het sociaal domein krijg je er ongetwijfeld mee te maken. 

En wellicht heb je al gemerkt dat innovatieve projecten in de zorg een andere aanpak behoeven. Hoe pak je dat aan? Welke kennis over het zorgstelsel heb je daarvoor nodig? Hoe implementeer je innovaties in de zorg? Hoe smeed je productieve coalities? Welke vaardigheden kun je daarin ontwikkelen als professional? Hoe meet je de impact van je innovatieve project? Hoe zorg je voor een duurzame financiering?  Al deze vragen komen aan bod in de Masterclasses, waarin we onze kennis, samen met jou, verder zullen ontwikkelen. 

De VitaValley Academie heeft als doel om kennis te delen middels het vermenigvuldigen van verbeteringen.  

Wat?

Masterclass SROI – Hoe kom je tot duurzame financiering?
In deze masterclass Social Return on Investment werken we volgens de beproefde internationale SROI methodologie. Tijdens deze intensieve meerdaagse masterclass maak je een kosten/batenanalyse van je eigen project. Aan de hand van achtergrondinformatie, instructies, dialogen en simulaties maak je je de stof eigen en ben je in staat om zelf een Quickscan impactanalyse te maken. Zo ga je in gesprek met interne en externe stakeholders; een SROI is geen technische invuloefening maar een middel om effectieve coalities te ontwikkelen. 

Lees hier meer, of ga naar het aanmeldformulier. 

Masterclass Leiderschap & Innovatie – Versterk je handelingsrepertoire in een complex veld.
Tijdens deze tweedaagse masterclass krijg je concrete handvatten voor het succesvol implementeren van innovaties in de zorg. We focussen op coalitievorming, businesscases, het stelsel en leiderschap. De casuïstiek van de deelnemers staat centraal.

Lees hier meer, of ga naar het aanmeldformulier.

Masterclass het zorgstelsel in een middag – Begrijp hoe het systeem werkt

Tijdens deze masterclass nemen we je mee in de wereld van vier wetten, te weten de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet. Je krijgt kennis over de achtergronden bij ons stelsel en de werking ervan voor verschillende stakeholders. Tevens bespiegelen we de toekomst: welke kansen en belemmeringen zijn er in een veld met arbeidsmarktkrapte, een toename van technologie en kosten?

Lees hier meer, of ga naar het aanmeldformulier.

Masterclass Duur Prijs 

Social Return On Investment

Hoe kom je tot duurzame financiering van innovaties? Maak een quickscan-impactanalyse van je eigen innovatie

3,5 dag, verspreid € 2.950,- excl. BTW

Leiderschap & Innovatie

Versterk je handelingsrepertoire in een complex veld

2 dagen aaneensluitend € 2.150,- excl. BTW

Masterclass het zorgstelsel in een middag

Begrijp hoe het systeem werkt

1 middag  € 395,- excl. BTW

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met academie@vitavalley.nl 

De SET (Stimuleringsregeling E-health Thuis) gaat veranderen. De wijziging van deze regeling is met toelichting in de Staatscourant geplaatst. De wijzigingen treden in werking met ingang van 1 februari 2020.

 

Wat gaat er dan veranderen?

De SET wordt uitgebreid. Dit zijn de wijzigingen:

 • Er komt een optionele voorfase van de SET. Dit is een extra subsidie van maximaal €20.000.
  Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
 • De ondergrens voor een subsidieaanvraag gaat omlaag. De bovengrens blijft gelijk.
 • Verruiming van de opleidingskosten, hier zijn geen restricties meer aan verbonden.
 • De huidige beoordelingscriteria zijn ingekort.

Wat betekent dit?

 • Er komt dus een extra subsidie als optionele voorfase van de SET (van maximaal €20.000)
  beschikbaar voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een
  doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan. Dit helpt partijen om als vervolgstap tot
  een aanvraag voor de SET te komen. De doorvertaling van deze visie naar een concreet
  activiteitenplan kan namelijk gebruikt worden voor het doen van een SET aanvraag.
 • Voor kleine zorgaanbieders wordt het gemakkelijker om een SET aanvraag te doen: het
  minimale subsidiebedrag gaat omlaag van 125.000 naar 50.000 euro.
 • Aanvragers krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en
  ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.

Wanneer kan er ingediend worden?

Aanvragen voor de SET regeling kunnen doorlopend ingediend worden. Na 1 februari 2020 worden
aanvragen volgens de gewijzigde regelgeving beoordeeld, waarvoor vanaf januari de aangepaste
formulieren beschikbaar komen op rvo.nl/set