DOSSIER: Digitale zorg in de huisartsenpraktijk

DOSSIER: Digitale zorg in de huisartsenpraktijk

Geplaatst op: 28 april 2021

DOSSIER || Digitale zorg of e-health is een onmisbaar onderdeel geworden van de huisartsenpraktijk. De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan digitale toepassingen voor zorg op afstand. Bijvoorbeeld door beeldschermzorg, waardoor op afstand een consult kan plaatsvinden met patiënten.

In deze kennisdeling voor de huisartsenzorg worden voorbeelden van digitale zorg uit de praktijk, nuttige informatie over beeldschermzorg en het subsidieprogramma SET uitgelicht.

 

Subsidie voor inzet e-health thuis
Huisartsenpraktijken kunnen een subsidie aanvragen om beeldschermzorg te implementeren, binnen de
Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). Vooral binnen de noodregelingen SET COVID-19 en SET COVID-19 2.0 hebben veel huisartsenorganisaties een aanvraag gedaan. De SET COVID-19 2.0 noodregeling is gesloten op 30 november 2020. De reguliere SET-subsidie loopt door tot uiterlijk 31 december 2021. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO

Veel SET-projecten, ook binnen de huisartsenzorg, hebben betrekking op beeldschermzorg. Daarom is in maart 2020 vanuit VitaValley de ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ gelanceerd. Dit is een uitgebreide toolkit om zorgaanbieders te ondersteunen bij het versneld implementeren van beeldschermzorg.

 

Huisartsenorganisaties die de SET COVID-19 subsidieregeling inzetten
In deze kennisverrijking hebben we de praktijkvoorbeelden voor de huisartsenzorg gebundeld. Op welke plekken wordt met de SET COVID-19 al anders gewerkt?

  • Huisartsenorganisatie Meditta is met behulp van SET COVID-19 gestart met de Meditta Virtuele Kliniek. Dit is een virtuele kliniek voor het behandelen en bewaken van chronische patiënten, COVID-19 patiënten en post-COVID-19 patiënten. In de voorbeeldcasus beschrijven zij de opzet en inrichting van de virtuele kliniek bij 15 deelnemende huisartsenpraktijken.
  • In dit praktijkvoorbeeld deelt Huisartsenposten Rijnmond de ervaringen met Spreekuur. Onder de naam ‘Digitaal contact HAP Rijnmond middels Spreekuur’ deed Huisartsenposten Rijnmond een SET COVID-19 aanvraag. Sinds de lanceringen bij Huisartsen Eemland en Huisartsenposten Rijnmond zijn ruim 8.000 patiënten digitaal behandeld via Spreekuur.
  • Huisartsenpraktijk Westerdokters in Amsterdam kreeg de SET COVID-19 subsidie toegekend om thuismetingen in te voeren. Patiënten zijn thuis uitgerust met een weegschaal, saturatiemeter, bloeddrukmeter en vragenlijsten ten behoeve van triage en monitoring. Lees hier meer over dit initiatief. 
  • Het praktijkvoorbeeld van DocLine laat zien hoe de huisartsen in praktijk Galgenwaard vanaf het begin betrokken zijn geweest bij het omzetten van de praktijk en het aanpassen van bestaande praktijkvoering, werkwijzen en protocollen. Via het DocLine portaal, waar patiënten met hun DigiD inloggen, kunnen patiënten lab-uitslagen in zien, herhaalmedicatie aanvragen, chatten en online een afspraak inplannen met de huisarts.

 

Interview reeks ‘Hoe is het nu met’
Eind 2019 publiceerde Zelfzorg Ondersteund! in samenwerking met het NHG ‘Vijf voorbeelden digitale zorg in de praktijk’. In samenwerking met het NHG interviewden we ruim een jaar later opnieuw deze koplopers om te horen waar ze nu staan en in hoeverre corona impact heeft gehad op de implementatie van digitale zorg.

 

Actueel overzicht met praktijkvoorbeelden Beeldschermzorg
Voor een actueel overzicht en meer interessante praktijkvoorbeelden verwijzen we naar het
stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg op de website. Onder stap 5 zijn per sector de praktijkvoorbeelden gepubliceerd, waaronder de huisartsenzorg. In het online leernetwerk van SET-up delen huisartsenpraktijken ervaringen met het implementeren van e-health.

Ook op de website van de RVO zijn alle SET COVID-19 projecten met digitale zorg bij huisartsenpraktijken terug te vinden. U kunt hier zelf zoeken welke huisartsenpraktijken een SET-project hebben toegekend gekregen, en wat ze hiermee doen. 

 

Inzet van beeldschermzorg: inspiratie en tips uit de praktijk

 • Huisarts Bart Timmers is al jaren voorstander van digitale zorg. Hij houdt zich sinds de start van zijn praktijk in 1992 bezig met het onderzoeken en ervaren van de mogelijkheden van e-health, al heette dat toen nog niet zo. Via zijn LinkedIn-pagina deelt hij zijn ervaringen met beeldbellen. “Beeldbellen werkt bijna net zo goed als een persoonlijk gesprek.” Ook in dit artikel deelt Timmers zijn ervaring: “De patiënten met wie ik beeldbel, zijn van alle leeftijden.”
 • Zorggroep PoZoB ontwikkelde een serie video’s en een handleiding over beeldbellen. Videocoaches POH somatiek Corinne Janssen en POH GGZ Isis Vonsee waren onervaren met beeldbellen, en laten in deze video van PoZoB zien hoe zij het beeld-consult inzetten. Lees meer over de ervaringen dit artikel via de PoZoB website: “Je ziet emotie, hoe mensen zijn”.
 • Het praktijkvoorbeeld van praktijk Achtse Barrier in Einhoven gaat in op een digitaal buurtplein voor gezondheid en welzijn. Maarten Klomp, tot voor kort praktiserend huisarts en Corina Martin, coördinator Eerstelijns Zorg vertellen hoe ze met de SET Covid-19 subsidie inzetten op het stimuleren van het gebruik van het platform.
 • Huisarts David Oei, Rotterdam Crooswijk, maakte gebruik van de SET Covid-19 2.0 om een video consultatiedienst op te zetten. Dat deed hij niet alleen voor zijn eigen praktijk. Vanuit zijn rol als bestuurslid van het Fonds Achterstandswijken Rotterdam motiveert en ondersteunt David andere huisartsenpraktijken in het aanbieden van digitale toepassingen voor zorg op afstand.

Spreekuur houden via beeldbellen? De LHV heeft een training voor beeldbellen in de huisartsenpraktijk, die ingaat op gesprekstechnieken. Ook houdt de LHV een coronavirus dossier bij voor huisartsen, onder meer met adviezen over beeldbellen.

 

Overzicht van beeldbelapplicaties
Sinds de corona-uitbraak in Nederland, verkennen veel huisartsen de mogelijkheden voor beeldbellen met patiënten, als middel voor het verlenen van zorg aan patiënten op afstand. LHV, InEen en NHG hebben gezamenlijk een overzicht gemaakt van bestaande beeldbelapplicaties, waarbij ze op verschillende criteria zijn vergeleken.

 

Meer informatie SET-up
Deze kennisdeling is ontwikkeld vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up. Het SET-up programma is onderdeel van de SET regeling en wordt verzorgd door VitaValley. Het SET-up programma biedt praktische ondersteuning, helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health. Hierbij werkt VitaValley ook samen met partners in de eerste lijn, zoals NHG, InEen, LHV en het ROS-netwerk. Voor vragen over het ondersteuningsprogramma SET-up of over deze kennisdeling, kun je contact opnemen met VitaValley via setup@vitavalley.nl.