SET-up

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die met een inkoper willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-healthoplossingen. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven nadat projecten toegekend zijn. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

Het SET-up-programma is beschikbaar voor alle partijen van innovatieclusters met gehonoreerde SET-aanvragen. Deelname is geheel kosteloos. SET-up-deelnemers zijn wel uitgenodigd om actief deel te nemen aan kennisdeling. VitaValley voert het SET-up-ondersteuningsprogramma uit. Op deze pagina vindt u daarom meer informatie over het ondersteuningsaanbod

Wat doen we?
De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen regionale initiatieven. Daarbij werken we vraag gestuurd: vragen en behoeften van de innovatieclusters staan centraal. De innovatieclusters leren op basis van voorbeelden uit de praktijk. Een belangrijk onderdeel van de SET-regeling is het delen van kennis en ervaringen met elkaar. We coachen elkaar en schakelen expertise in waar dat nodig is.

Hoe doen we dat?
Voor het implementeren, opschalen en structureel inbedden van e-healthtoepassingen hanteren we onderstaande fasering, waarbij het proces nadrukkelijk iteratief is. Voor SET-up zijn per fase bijbehorende activiteiten opgesteld.

Figuur 1: Fasering SET-traject

Toegevoegde waarde van SET-up
De toegevoegde waarde van het SET-up-programma is dat het delen van kennis en het ondersteunen van de innovatieclusters een krachtige beweging creëert voor het succesvol opschalen en borgen van eHealth.

“SET-up alleen zou al voldoende aanleiding moeten zijn voor zorgorganisaties om een aanvraag voor de SET te doen. De kennisuitwisseling en ondersteuning vanuit SET-up is heel krachtig. Deze ondersteuning bij implementatie leidt tot beter en sneller opschalen en borgen van waardevolle, langer thuis e-health binnen de organisatie en het netwerk”

aldus Lea Bouwmeester,
voorzitter van de onafhankelijke beoordelingscommissie van de
Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

Wie zijn wij?
VitaValley voert SET-up uit. VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties. Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. Wij richten ons met name op innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke impact. VitaValley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Partners ondersteunen de ANBI stichting VitaValley met donaties. Als ANBI stichting moeten wij voldoen de eis dat tenminste 90% van onze activiteiten het algemeen nut moet dienen.

Het SET-up-team bestaat uit Pasquelle van Ruiten (pvanruiten@vitavalley.nl), Sanne Kok (skok@vitavalley.nl), Pim Ketelaar (pketelaar@vitavalley.nl), Janneke de Groot (jdegroot@vitavalley.nl) en Dorien Faber (dfaber@vitavalley.nl). Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: 06 300 21 330.

Uitgebreidere informatie over de exacte invulling van het SET-up-programma vindt u op deze pagina.

Meer weten over de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)?
Meer informatie over de SET vindt u op de website van ZonMw en in deze video. Heeft u nog vragen of zoekt u advies of ondersteuning? Een team van deskundige RVO-adviseurs staat voor u klaar om u verder op weg te helpen. Door middel van de QuickScan (scroll naar aanvragen) weet u meteen of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Verder krijgt u persoonlijk advies en denken de RVO-adviseurs met u mee.

>> Voor de Fasttrack Beeldschermzorg in het kader van de SET COVID-19 klik hier <<