Onderdeel van de SET-regeling is een ondersteuningsprogramma. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit ondersteuningsaanbod, genaamd SET-up. Het SET-up programma is beschikbaar voor alle partijen van innovatieclusters met gehonoreerde SET-aanvragen. De deelname is geheel kosteloos. SET-up deelnemers zijn wel uitgenodigd om actief deel te nemen aan kennisdeling. VitaValley voert het SET-up ondersteuningsprogramma uit.

Wat doen we?
De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen regionale initiatieven. Daarbij werken we vraaggestuurd: vragen en behoeften van de innovatieclusters staan centraal. Voorbeelden uit de praktijk voeden de innovatieclusters. Een belangrijk onderdeel van de SET regeling is het delen van kennis en ervaringen met elkaar. We coachen elkaar en schakelen expertise in waar dat nodig is.

Hoe doen we dat?
Voor het implementeren, opschalen en structureel inbedden van e-Health toepassingen hanteren we onderstaande fasering, waarbij het proces nadrukkelijk iteratief is. Voor SET-up zijn per fase bijbehorende activiteiten opgesteld.

Lees meer over het programma

Figuur1: Fasering SET-traject
Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:
Fase1

Visievorming

Fase2

Coalitievorming

Fase3

Implementatie en opschaling

Fase4

Borging

 +

Overig