BLOG: Dít ‘digitaal buurtplein’ uit Eindhoven zet gezondheid en welzijn centraal in de wijk

BLOG: Dít ‘digitaal buurtplein’ uit Eindhoven zet gezondheid en welzijn centraal in de wijk

Geplaatst op: 27 januari 2021

Dít ‘digitaal buurtplein’ uit Eindhoven zet gezondheid en welzijn centraal in de wijk

In Eindhoven werken tientallen zorgprofessionals samen om digitale zorg te laten groeien en zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. SET-up spreekt hierover met Maarten Klomp, tot voor kort praktiserend huisarts in de Achtse Barrier in Eindhoven en bestuurder bij InEen, en met Corina Martin, coördinator Eerstelijns Zorg Achtse Barrier en tevens beheerder van het digitale Buurtplein Achtse Barrier.

“Om te snappen waar we nu staan en waar we naartoe gaan, is het belangrijk om te weten waar we vandaan komen”, zegt Maarten Klomp. “In de Achtse Barrier bevinden zich twee gezondheidscentra waar zo’n 150 zorgprofessionals uit alle eerstelijns disciplines actief zijn. Daarnaast werkt er een team met generalisten van WIJeindhoven, de uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein. Zo’n vijf jaar geleden namen de huisartsen het initiatief om gezond gedrag ook buiten de spreekuren en visites te gaan stimuleren. Zij zochten samen met hun collega’s uit de beide gezondheidscentra en uit het sociale domein contact met de verschillende bewonersgroepen uit de wijk en sloegen de handen ineen. Mede aan de hand van een enquête onder de bewoners werd duidelijk dat er behoefte was aan een digitaal buurtplatform en dat werd toen opgericht, het Buurtplein Achtse Barrier. Op dit wijkplatform vinden bewoners alle wijkinformatie en vormen van ondersteuning binnen vijf verschillende domeinen, waaronder het zorg- en welzijnsdomein.”

Een platform opzetten is één ding, zorgen dat mensen er ook actief gebruik van gaan maken, weer iets anders. Gelukkig kreeg de Achtse Barrier steun van Samen Beter, een landelijke beweging die voor vier jaar overheidssubsidie heeft gekregen om te onderzoeken hoe ICT kan bijdragen om wijken gezonder en vitaler te maken. Samen Beter heeft daartoe vier proeftuinen ingericht, in Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort en Eindhoven. In die proeftuinen wordt gewerkt aan sociale en technologische innovaties om ervoor te zorgen dat de gezondheid en het welzijn van de lokale burgers omhoog gaat.

In de Achtste Barrier proeftuin ligt de focus op het opzetten van een community en het uitbreiden van het huidige buurtplein met een zogeheten digitale vitaliteitsmarkt. Op dit ‘gezondheidsplein’ vinden bewoners allerlei tools om aan hun gezondheid en welzijn te werken en een digitale vraagbaak om met andere bewoners in contact te komen.

banner

 

SET COVID-19 subsidie voor drie onderdelen
De eerste corona-golf en de intelligente lockdown, zorgden voor een stevige groei in bezoekers op het Buurtplein Achtste Barrier, vertelt Corina Martin. “Voorheen kwamen er spontaan niet zoveel mensen op de site, nu waren er ineens honderden bezoekers per dag die op het platform kwamen. We speelden daar natuurlijk ook op in door naast gezondheidsinformatie, ook een aanbod te hebben gericht op thuisonderwijs. We zagen echter niet direct een stijging in het gebruik van de zelfzorg-tools.”

Wanneer de SET Covid-19 subsidie wordt aangekondigd, ziet Maarten Klomp samen met de andere initiatiefnemers van het buurtplein, deze financiële boost als een mooie kans voor de Achtste Barrier en de vitaliteitsmarkt. “We hebben de subsidie aangevraagd voor drie onderdelen. Eén is het uitbreiden van onze bestaande vitaliteitsmarkt, zodat we de bewoners nog meer programma’s en modules kosteloos of tegen gereduceerd tarief kunnen aanbieden. Daarnaast het uitvoeren van een marketingcampagne ten behoeve van de vitaliteitsmarkt. En tenslotte om te kijken op welke manier, met behulp van beeldbellen of een lokaal televisiekanaal, kwetsbare ouderen nog beter ondersteund kunnen worden.”

De vitaliteitsmarkt was in eerste instantie met name gericht op producten voor mensen met psychische klachten. Onder andere MindDistrict was een van de aanbieders op het platform. Dankzij de SET-subsidie is de vitaliteitsmarkt inmiddels uitgebreid met een veel breder palet aan programma’s. Variërend van moederschap en werk, opvoeding, en de overgang, tot geldzorgen, zelfbeeld, therapietrouw, rouwverwerking en scheiding. Daarnaast bevat de markt programma’s gericht op corona, waaronder omgaan met corona stress, revalideren na corona en omgaan met het nieuwe werken. Onder andere SkinVision en Online SOA-testen zijn twee nieuwe aanbieders op het platform. “We hopen door het uitbreiden ook een veel bredere doelgroep te kunnen bereiken”, zegt Maarten Klomp. “De meeste programma’s zijn gratis, anderen zijn voor een sterk gereduceerd tarief beschikbaar gesteld.”

Sinds de marketingcampagne van start is gegaan, met onder andere advertenties op Instagram en Facebook, schieten de bezoekcijfers volgens Corina Martin de lucht in. “Blijkbaar is er wel behoefte aan, maar wisten mensen de vitaliteitsmarkt simpelweg nog niet te vinden.”

Huisartsen moeten meehelpen
Hoewel de marketingcampagne duidelijk zijn vruchten afwerpt, geeft de coördinator ook aan dat het niet vanzelf komt aanwaaien. “Het is voorlopig nog hard werken, want dit is echt een andere manier om naar zorg te kijken. Met SamenBeter zijn we meer dan vier jaar bezig geweest en hebben we gezien dat het veel tijd, energie en moeite kost om zo’n bottom up benadering te laten werken. We kijken wat dat betreft ook erg naar de huisartsen, zij zijn bij uitstek de persoon om patiënten te wijzen op  de vitaliteitsprogramma’s.”

Klomp: “Juist huisartsen kunnen door de vele contacten die zij elke dag weer hebben met hun patiënten het zaadje van de zelfzorg zaaien. Bijv. als een patiënt na afloop van het consult bij het naar buiten lopen zegt: ik slaap ook zo slecht, kun je daar nog iets aan doen? Dat zijn momenten om patiënten te wijzen op het buurtplein, waar ook voor dat onderwerp gratis hele doeltreffende programma’s beschikbaar zijn. Maar ook de huisartsassistente kan patiënten erop wijzen en hen uitnodigen het zelf eens te gaan gebruiken.”

Sommige lokale huisartsen hebben het demonstreren van de vitaliteitsmarkt op het buurtplein al onderdeel gemaakt van hun consultvoering. Voor andere huisartsen voelt het nog een beetje als ‘weer iets erbij’. “Juist die groep proberen wij te ontlasten door in het wijkcentrum een speciaal ondersteuningsspreekuur te houden waarbij een team van professionals, stagiaires en vrijwilligers mensen helpen om met het wijkplatform aan de slag te gaan. Dan ligt die last minder bij de huisarts. Helaas hebben we deze spreekuren omwille van het coronavirus tijdelijk stil moeten leggen, want we willen die ondersteuning juist vanuit ons graag bieden.”

 

Tot stand gekomen met medewerking van:
Corina Martin – corinamartin@elz.nl

Logo Buurtplein Achtse Barrier met omgevouwen hoekje