2diabeat

De opmars van diabetes type 2 stoppen

Bekijk onze programma’s

2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en heeft als missie de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen. Om dit te bewerkstelligen creëerde 2diabeat een wijkgerichte aanpak waarin we een lokale preventie infrastructuur creëren door te verbinden en versterken wat er al is in een wijk (of dorp) op het gebied van gezondheid.

2diabeat gelooft in de kracht van de directe leefomgeving van het individu. Daarom betrekt 2diabeat lokale actoren zoals huisartsen, fysiotherapeuten, sport- en beweegprofessionals, werkgevers, (religieuze) gemeenschappen, gemeenten en betrokken wijk- en dorpsbewoners bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van mensen met diabetes type 2. Door middel van lokale samenwerking kunnen we de opmars van diabetes type 2 stoppen. Als onafhankelijke netwerkregisseur brengt VitaValley binnen 2diabeat alle partijen bij elkaar en ondersteunen we wijkgerichte aanpakken maximaal.

 

Een integrale aanpak

Door middel van een integrale aanpak, waarin wordt samengewerkt met lokale sleutelfiguren, worden mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 én mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2 gestimuleerd en ondersteund om hun leefstijl aan te passen, waardoor de kwaliteit van leven kan worden verbeterd.
Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, bevat werkzame elementen van eerdere succesvolle wijkaanpakken en is in samenwerking met circa 200 experts en ervaringsdeskundigen tot stand gekomen.

Met lokale leiders obstakels voorbij: lessen voor het versterken van een preventie-infrastructuur in de wijk
In deze publicatie deelt 2diabeat de zeven belangrijkste geleerde lessen die belangrijk kunnen zijn voor iedereen die met gezondheid bezig is en vanuit de visie dat de aanpak alleen succesvol kan zijn door continu samen te leren.

Ga voor meer actuele informatie naar www.2diabeat.nl en lees hoe jij kunt bijdragen.

Bekijk al het nieuws van 2diabeat

Wegwijs maken van cliënten bij digitale zorg – een terugblik op de webinar

Hoe maak je de cliënt wegwijs bij digitale zorg? Tijdens het webinar op 14 november jl. hebben Denise van Gorp, namens Arkin, en Mathilde Pelder, namens InteraktContour, vertelt over hoe zij

De kracht van communities ‘Transformeren van rups tot vlinder’

Deel 1 – Transformeren van rups tot vlinder INTERVIEW || Een van de meest betoverende processen in de natuur is de metamorfose van een rups tot een vlinder. Voor programmamanager

Het leerproces van Klimmendaal

INTERVIEW || Klimmendaal is nu 1,5 jaar onderweg met het SET-project ‘Thuis leren revalideren’. In dit project werkt de organisatie aan het integreren van digitale toepassingen in de dagelijkse zorg.

#Zokanhetook – afl. 5 – Vertrouwen en menselijkheid terug in de zorg

PODCAST|| In alweer de vijfde aflevering van de podcast #zokanhetook spreken we met Jennifer Bergkamp, verpleegkundige bij Buurtzorg Nederland. Inderdaad, die bevlogen en kritische verpleegkundige die je kent van het tv-programma

Met een bloemenblik naar je team kijken

INTERVIEW || In een wereld vol deadlines, vergaderingen en targets kan het soms uitdagend zijn om even stil te staan en dieper te reflecteren op de dynamiek binnen je team.

Opleiden voor de zorg van morgen: Lessen van iXperium Health

NIEUWS || iXperium Health is een samenwerking van de HAN-academies Gezondheid & Vitaliteit, Mens & maatschappij, Paramedische studies en Sport & Bewegen. Het is een netwerkorganisatie rondom de inzet van

Samenwerking Zorgring en VitaValley op het landelijke online kennis- en leernetwerk

P E R S B E R I C H T || Zorgring gaat samenwerken met VitaValley op het online SET-up Leernetwerk: het landelijke online kennis- en leernetwerk voor zorgtechnologie

Terugblik 2e editie jaarlijks SET-up Festival

TERUGBLIK || Het is 28 september en samen met zo’n 80 professionals die naar Ede waren getogen om met lotgenoten uit de SET-innovatieclusters kennis uit te wisselen, hebben we een

Vijf jaar SET-up – PERSBERICHT

P E R S B E R I C H T || Vijf jaar SET-up: ‘Magazine onthult lessen en impact van het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis’   Ede,

‘Sinds de training kijk ik anders naar medewerkers met weerstand’

INTERVIEW || Begin dit jaar organiseerde VitaValley in samenwerking met Bart van den Belt de training Leiderschap bij Verandering. Drie maanden later deelden twee deelnemers hun ervaringen in dit artikel.

Elementen van 2diabeat

In de lokale configuratie richt 2diabeat zich op een aantal kernelementen, waaronder:

Doelgroep: door gesprekken met bewoners worden subgroepen met hun specifieke behoeften en interesses geduid om een passend aanbod inzichtelijk te maken

Activiteiten: 2diabeat maakt alle activiteiten inzichtelijk die kunnen bijdragen aan leefstijlbevordering van de doelgroep en eventueel missende activiteiten worden lokaal geïnitieerd. Aanbod is afgestemd op de doelgroep

Actoren en aanjager: 2diabeat brengt actoren in kaart om te verenigen in een samenwerkingsverband. Een lokale aanjager heeft een verbindende rol, is coördinator van het netwerk van actoren en het eerste aanspreekpunt voor de landelijke support

Sprankels: om doelgroepen te activeren en een gezamenlijke ‘movement’ richting een gezonde leefstijl op gang te brengen en te behouden, zal 2diabeat impulsen organiseren passend bij de interesses van de doelgroep

De landelijke support van 2diabeat – ter ondersteuning van de lokale implementaties – bestaat tevens uit vier kernelementen:

Leer- & innovatienetwerk: ervaringen van lokale implementaties worden actief uitgewisseld via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten

Basisaanpak & toolbox: met de opgedane inzichten uit het leer- en innovatienetwerk en lokaal onderzoek, verrijken we continue de basisaanpak en toolbox die de basis vormen van de lokale aanpak

Landelijke coördinatie: vanuit landelijke coördinatie worden implementaties voorbereid en configuraties uitgevoerd en ondersteund waar nodig met inzichten en ideeën

Onderzoek: alle lokale implementaties worden onderzocht op basis van een nog te ontwikkelen effecten- en meetkader. Ook het 2diabeat-programma zelf is object van onderzoek