2diabeat

De opmars van diabetes type 2 stoppen

Bekijk onze programma’s

2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en heeft als missie de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen. Om dit te bewerkstelligen creëerde 2diabeat een wijkgerichte aanpak waarin we een lokale preventie infrastructuur creëren door te verbinden en versterken wat er al is in een wijk (of dorp) op het gebied van gezondheid.

2diabeat gelooft in de kracht van de directe leefomgeving van het individu. Daarom betrekt 2diabeat lokale actoren zoals huisartsen, fysiotherapeuten, sport- en beweegprofessionals, werkgevers, (religieuze) gemeenschappen, gemeenten en betrokken wijk- en dorpsbewoners bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van mensen met diabetes type 2. Door middel van lokale samenwerking kunnen we de opmars van diabetes type 2 stoppen. Als onafhankelijke netwerkregisseur brengt VitaValley binnen 2diabeat alle partijen bij elkaar en ondersteunen we wijkgerichte aanpakken maximaal.

 

Een integrale aanpak

Door middel van een integrale aanpak, waarin wordt samengewerkt met lokale sleutelfiguren, worden mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 én mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2 gestimuleerd en ondersteund om hun leefstijl aan te passen, waardoor de kwaliteit van leven kan worden verbeterd.
Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, bevat werkzame elementen van eerdere succesvolle wijkaanpakken en is in samenwerking met circa 200 experts en ervaringsdeskundigen tot stand gekomen.

Met lokale leiders obstakels voorbij: lessen voor het versterken van een preventie-infrastructuur in de wijk
In deze publicatie deelt 2diabeat de zeven belangrijkste geleerde lessen die belangrijk kunnen zijn voor iedereen die met gezondheid bezig is en vanuit de visie dat de aanpak alleen succesvol kan zijn door continu samen te leren.

Ga voor meer actuele informatie naar www.2diabeat.nl en lees hoe jij kunt bijdragen.

Bekijk al het nieuws van 2diabeat

Dit-ging-helemaal-mis bij onszelf…

Deel 4 – Zorg dat jij er niet in trapt! De meest voorkomende valkuilen… INSPIRATIE || De evolutie van communities loopt vaak niet geheel vlekkeloos… In alweer het vierde deel van deze reeks naar de verkenning van de kracht en dynamiek van communities, gaan wij met de billen bloot. Dit-ging-helemaal-mis

SET-projecten resulteren in mooie opbrengsten voor de cliënten en medewerkers

NIEUWS || Patiënten ervaren een hogere mate van zelfregie en gemak. Het geeft ze de mogelijkheid om, samen met hun mantelzorgers, naast in het revalidatiecentrum ook thuis verder te revalideren. De inzet van e-health werkt goed aanvullend aan de fysieke behandeling. Het zorgt in sommige gevallen nu al voor de

STOZ opvolger van SET: €108 miljoen voor meer technologie in zorg en welzijn

Stimuleringsregeling Technologie en Zorg (STOZ) gaat binnenkort van start   NIEUWS || Het kabinet trekt de komende jaren 108 miljoen euro aan subsidie uit voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen. Voorbeelden van dergelijke processen zijn beeldzorg en het automatisch aanreiken van

Wat de wetenschap al wist: ‘De theorie achter Communities of Practice’

Deel 3 – Als VitaValley geloven wij in de kracht van een Community of Practice INSPIRATIE || Sterker nog: we zijn ervan overtuigd dat het werkt. Kijk alleen al maar naar de Impactanalyse SET-up. Maar waarom werkt een community nou eigenlijk? Er zijn verschillende theorieën die de werking van een

Digitaal als het kan? Ja, dat kan. Als de implementatie klopt.

BLOG || Digitaal als het kan? Ja, dat kan. Als de implementatie klopt. Het zorgveld is al weer even volop in beweging met de drieslag ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Maar de norm is het zeker nog niet, en de transformatie kan

Startpakket Leefstijlmonitoring

Het Vliegende Startpakket Leefstijlmonitoring Houd jij je bezig met de inzet van leefstijlmonitoring in de wijkzorg en kun je wel wat inzichten gebruiken? Vliegwiel lanceert het Vliegende Startpakket Leefstijlmonitoring waarmee jij als projectleider of innovatie-adviseur niet langer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Leer van de ervaringen van anderen in ons

Iedere community of practice is uniek en hoe kies je dan de juiste techniek?

Deel 2 – Iedere Community of Practice is uniek en hoe kies je dan de juiste techniek? INSPIRATIE || Eén van de meest betoverende processen in de natuur is de metamorfose van een rups tot een vlinder. Net zoals een rups zich geleidelijk ontpopt tot een prachtige vlinder, ondergaan communities

Wat doen jullie nu precies? Highlights 2023

NIEUWS || Geregeld krijgen we de vraag: “Wat doen jullie precies?” En hoe kunnen we dat nu beter uitleggen dan aan de hand van concrete voorbeelden? Deze extra schrikkeldag gaf ons mooi de tijd om eens wat hoogtepunten van 2023 op een rijtje te zetten. Ook samenwerken aan de transitie

SET-up Startpakket Virtuele Thuiszorg

Processen moeten niet alleen gedigitaliseerd worden maar ook opnieuw ontworpen, zoals bijvoorbeeld bij Virtuele Thuiszorg. VitaValley heeft een startpakket ‘Virtuele Thuiszorg’ samengesteld om zowel startende als gevorderde SET-up deelnemers snel of sneller op weg te helpen met dit onderwerp. Je vindt in dit startpakket een kleine selectie van waardevolle praktijkvoorbeelden,

SET-up Startpakket Sloten en sleutelkluisjes

Noodzaak tot slim toegangsbeheer is groter dan ooit, we kunnen organisaties daardoor beter laten inspelen op een snel wisselende situaties. Slim toegangsbeheer zorgt voor een efficiëntere manier van werken. VitaValley heeft een ‘Startpakket: Sloten en sleutelkluisjes’ samengesteld om zowel startende als gevorderde SET-up deelnemers snel of sneller op weg te

Elementen van 2diabeat

In de lokale configuratie richt 2diabeat zich op een aantal kernelementen, waaronder:

Doelgroep: door gesprekken met bewoners worden subgroepen met hun specifieke behoeften en interesses geduid om een passend aanbod inzichtelijk te maken

Activiteiten: 2diabeat maakt alle activiteiten inzichtelijk die kunnen bijdragen aan leefstijlbevordering van de doelgroep en eventueel missende activiteiten worden lokaal geïnitieerd. Aanbod is afgestemd op de doelgroep

Actoren en aanjager: 2diabeat brengt actoren in kaart om te verenigen in een samenwerkingsverband. Een lokale aanjager heeft een verbindende rol, is coördinator van het netwerk van actoren en het eerste aanspreekpunt voor de landelijke support

Sprankels: om doelgroepen te activeren en een gezamenlijke ‘movement’ richting een gezonde leefstijl op gang te brengen en te behouden, zal 2diabeat impulsen organiseren passend bij de interesses van de doelgroep

De landelijke support van 2diabeat – ter ondersteuning van de lokale implementaties – bestaat tevens uit vier kernelementen:

Leer- & innovatienetwerk: ervaringen van lokale implementaties worden actief uitgewisseld via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten

Basisaanpak & toolbox: met de opgedane inzichten uit het leer- en innovatienetwerk en lokaal onderzoek, verrijken we continue de basisaanpak en toolbox die de basis vormen van de lokale aanpak

Landelijke coördinatie: vanuit landelijke coördinatie worden implementaties voorbereid en configuraties uitgevoerd en ondersteund waar nodig met inzichten en ideeën

Onderzoek: alle lokale implementaties worden onderzocht op basis van een nog te ontwikkelen effecten- en meetkader. Ook het 2diabeat-programma zelf is object van onderzoek