Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel. Dankzij ICT en e-health zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer. En van instelling naar thuis.

Vitaal Thuis is een veldinitiatief van VitaValley waarin we sinds 2014 samenwerken aan de randvoorwaarden voor de grootschalige implementatie van bruikbare, betrouwbare en betaalbare ‘slimme zorg thuis’ oplossingen. Én aan de benodigde proces-, contract- en systeeminnovaties.
Inmiddels werken ruim zestig partners uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Vitaal Thuis coalitie samen.

We werken inmiddels in drie deelprogramma’s: Thuiszorgtechnologie, Ziekenhuiszorg Thuis en Samen in de wijk. Meer informatie over de subprogramma’s vind je op de subprogramma pagina’s via het menu onder het tabblad Programma’s.

 

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Van de wachtkamer naar de woonkamer

Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel. Dankzij ICT en eHealth zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer.

Samenwerken aan langer thuis wonen

Vitaal Thuis is een veldinitiatief van VitaValley met als doel mensen in staat te stellen thuis de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Digitale innovatie en de inzet van (thuis)zorgtechnologie is hierbij een belangrijke pijler.

Sinds 2014 werken we in deze coalitie samen aan de brede opschaling van bruikbare, betrouwbare en betaalbare thuiszorgtechnologie. Het Vitaal Thuis motto ‘Samenwerken aan langer thuis wonen’ is vanaf 2017 actueler dan ooit. Naast thuiszorgtechnologie, richten we ons nu ook op ziekenhuiszorg thuis en Vitaal Thuis in de wijk.

Voor de deliverables van de subprogramma’s, zie de desbetreffende subprogramma pagina’s.

Fase2

Coalitievorming

Je kunt het niet alleen

Met meer dan 60 partners uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen gaan we samen voor ‘de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment’. We doorbreken barrières op praktijk- en systeemniveau voor structurele bekostiging, standaarden en inbedding in de zorg.

Kenmerken van de Vitaal Thuis coalitie

– de Vitaal Thuis coalitie is een niet-exclusieve en non-concurrentiële samenwerking;
– de resultaten van de samenwerking worden publiekelijk gedeeld; het gezamenlijke doel is een zo groot mogelijke maatschappelijke impact;
– alle partners in de coalitie dragen in kind en in cash bij aan de verdere ontwikkeling van Vitaal Thuis middels een VitaValley partnerschap of middels een programma partnerovereenkomst.

Voor de deliverables van de subprogramma’s, zie de desbetreffende subprogramma pagina’s.

Fase3

Implementatie en opschaling

Ontwikkeling van tools

Vitaal Thuis ontwikkelt instrumenten voor de drie deelprogramma’s Thuiszorgtechnologie, Ziekenhuiszorg thuis en Vitaal Thuis in de Wijk. Deze documenten zijn te vinden op de aparte pagina’s van de deelprogramma’s.

Magazines

In 2016 en 2017 maakten we voor Vitaal Thuis digitale magazines waarin meer te lezen is over de opzet en de impact van het programma.

Fase4

Borging

 +

Overig