SET-up

SET-up is het ondersteuningsprogramma voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

De SET is een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die met een inkoper willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health-oplossingen. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up.

Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

Het SET-up-programma is beschikbaar voor alle partijen van innovatieclusters met gehonoreerde SET-aanvragen. Deelname is geheel kosteloos. SET-up-deelnemers nemen actief deel aan kennisdeling. VitaValley voert het SET-up-ondersteuningsprogramma uit. Op deze pagina vindt u daarom meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

Wat doen we?

De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen regionale initiatieven. Daarbij werken we vraag gestuurd: vragen en behoeften van de innovatieclusters staan centraal. De innovatieclusters leren op basis van voorbeelden uit de praktijk. Een belangrijk onderdeel van de SET-regeling is het delen van kennis en ervaringen met elkaar. We coachen elkaar en schakelen expertise in waar dat nodig is.

Hoe doen we dat?

Voor het implementeren, opschalen en structureel inbedden van e-health-toepassingen hanteren we onderstaande fasering, waarbij het proces nadrukkelijk iteratief is. Voor SET-up zijn per fase bijbehorende activiteiten opgesteld.

“SET-up alleen zou al voldoende aanleiding moeten zijn voor zorgorganisaties om een aanvraag voor de SET te doen. De kennisuitwisseling en ondersteuning vanuit SET-up is heel krachtig.”

– Lea Bouwmeester, Voorzitter Onafhankelijke Beoordelingscommissie SET.

Over de Stimuleringsregeling E-health Thuis

Wil je meer weten over de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)? Kijk dan op de website van ZonMw via www.zonmw.nl. Heb je vragen of zoek je advies en ondersteuning bij jouw SET-aanvraag? Een team van deskundige RVO-adviseurs staat voor je klaar om je verder op weg te helpen. Door middel van de QuickScan (scroll naar aanvragen) weet je meteen of jouw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Verder krijg je persoonlijk advies en denken de RVO-adviseurs met je mee.