Vier essentiële onderdelen voor het versnellen van ‘Digitaal als het kan’

Vier essentiële onderdelen voor het versnellen van ‘Digitaal als het kan’

Geplaatst op: 25 januari 2024

NIEUWS || Eind december verscheen de Kamerbief met de rapportage over de voortgang van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het veld is sinds de start van WOZO (medio 2022) volop in beweging met de drieslag ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. 

Niettemin kan en moet dat naar mijn idee sneller en beter.

Hierbij zijn volgens mij vier onderdelen essentieel:
1. het bundelen van kennis
2. gezamenlijke waardebepaling en uniforme bekostiging
3. samen leren implementeren
4. stimuleringsmiddelen

Deze onderdelen moeten gezamenlijk en in samenhang worden aangepakt, zoals geleerd uit vijf jaar ervaring met de Stimuleringsregeling E-health Thuis SET.

Voor organisaties die aan de slag gaan met digitale zorg betekent dit:
• Toegang tot een gecentraliseerde kennisbank. (1)
• Een helder overzicht van bewezen technologieën, bijbehorende waardebepalingen en bekostigingsmethoden. (2)
• Deelname aan een krachtig leernetwerk – een Community of Practice – waar implementatiekennis en -ervaring worden uitgewisseld. (3)
• Beschikbaarheid van middelen voor benodigde inspanningen om daadwerkelijk te transformeren. (4)

 

Proudly copied from
De samenhang is hierbij dus essentieel; het één kan niet zonder het ander. Alleen kennis, een lijst van bewezen toepassingen of stimuleringsgeld zijn op zichzelf niet voldoende. Alles moet samenkomen in een praktische implementatie, zodat cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals daadwerkelijk de voordelen ervaren, op een vanzelfsprekende, voorspelbare en structurele wijze. Goede voorbeelden – en de eerlijke ervaringsverhalen daarachter – moeten breder gedeeld worden. Om zo ‘proudly copied from’ maximaal te stimuleren.

 

Onderdeel Vliegwielprogramma
Ik ben daarom blij en trots dat het SET-up online leernetwerk sinds 1 januari 2024 onderdeel is van het Vliegwielprogramma. Dat gaat de opschaling van waardevolle digitale zorg enorm helpen. In de WOZO voortgangsrapportage wordt de Stimuleringsregeling Innovatie TAZ-WOZO (SIT) aangekondigd, als vervolg op de SET.
“Met de SIT-regeling beoog ik het transformeren en anders organiseren van zorg- en ondersteuning, met behulp van digitale en hybride processen, te stimuleren”, aldus demissionair minister Conny Helder.

 

Transformatiesnelheid omhoog
Het is cruciaal dat de vier onderdelen hierin worden meegenomen.
Sterker nog, er moet nog flink worden bijgeschakeld om de puzzelstukken op de juiste plek te leggen. Er is nog veel praktijkvariatie en vrijblijvendheid bij de inzet van digitale zorg. De transformatiesnelheid kan en moet omhoog. Zodat meer mensen de voordelen van digitale zorg kunnen ervaren.

Door: Pim Ketelaar – Programmadirecteur