Successen en Struikelblokken: een terugblik op de meet-up Virtuele Thuiszorg

Successen en Struikelblokken: een terugblik op de meet-up Virtuele Thuiszorg

Geplaatst op: 14 december 2023

TERUGBLIK || Op 7 december 2023, vond de online meet-up over Virtuele Thuiszorg plaats. Virtuele Thuiszorg is een concept waarbij een totaalpakket aan digitale hulpmiddelen wordt ingezet waarmee mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
Een onderwerp waar veel belangstelling voor is onder de SET deelnemers. Met een groep van ongeveer 25 enthousiastelingen werd het een waardevolle en interactieve bijeenkomst. Mede dankzij de boeiende presentatie van Menno Jansen, strategisch Programmamanager eHealth bij CZ en door de praktijkvoorbeelden van Laura Steman en Erik Schenkel van Zorggroep Solis.

 

Menno Jansen trapte zijn presentatie af door te vertellen over de zorgkloof, die de urgentie van innovatie in de ouderenzorg benadrukt. Ook werd gesproken over het belang van regionale samenwerking om uitdagingen aan te pakken. De innovatieaanpak tot nu toe heeft nog niet de gewenste resultaten opgeleverd, na vele pilots stokt het vaak op opschaling. Om dit op te lossen is het is belangrijk om te kijken naar organisatie brede ondersteuningsprogramma’s. Processen moeten niet alleen gedigitaliseerd worden maar ook opnieuw ontworpen, zoals bijvoorbeeld bij Virtuele Thuiszorg. De rol van de verzekeraar verschuift van inkoper naar partner in een lerend netwerk waar de zorgprocessen opnieuw vormgegeven worden. Daarnaast zijn het hebben van lef en partners ook nodig voor het vernieuwen van zorgprocessen, kijk niet alleen naar de traditionele oplossingen.

 

 

In de presentatie van Zorggroep Solis kwamen de behoeften van medewerkers en cliënten- en raadsleden naar voren, zoals het verminderen van administratieve lasten, ondersteuning bij het gebruik van zorgtechnologie, uitbreiding van het scala aan technologieën en verbetering van randvoorwaarden. De ontwikkelde app Floortje, Virtuele thuiszorg en de schijf van vijf van Anders Zorgen waren specifieke oplossingen voor deze behoeften. Uitdagingen die Zorggroep Solis tegenkomt zijn bijvoorbeeld het gebruiken van de schijf van vijf bij bestaande cliënten, het is moeilijker om bij hen verwachtingen af te stemmen. Ook hebben sommige werknemers weerstand tegen nieuwe technologieën, dit proberen ze aan te pakken door middel van resultaten trainingen.

 

 

Op het einde was er nog genoeg ruimte voor vragen en discussie. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. De drie belangrijkste thema’s van vragen richtten zich op het selecteren van een geschikte technologie, het motiveren van zorgprofessionals om deze te omarmen, en bekostigingsvraagstukken. Waardevol om deze vragen beantwoord te horen vanuit zowel het perspectief van het CZ als zorggroep Solis.

Je kunt de meet-up terugkijken via YouTube.

Hier download je de presentatie van Solis en SET-up/VitaValley vinden.