Video: één centraal beeldzorgteam bij Zorgwaard

NIEUWS || “Voorheen zat ik maar te wachten tot er een zuster kwam. Tegenwoordig heb

Het eerlijk verhaal, structurele bekostiging en beeldzorg

TERUGBLIK || Voordat we vooruit kijken naar dit nieuwe jaar, werpen we graag nog een

Het eerlijk verhaal, structurele bekostiging en beeldzorg

TERUGBLIK || Voordat we vooruit kijken naar dit nieuwe jaar, werpen we graag nog een

Maak goede afspraken met je zorgverzekeraar

Inspiratie || Innoveren gebeurt tegenwoordig in elke sector, ook in de zorg. De Vliegwielcoalitie zet

Hoe contracteer je ziekenhuiszorg thuis? Lees de nieuwste versie van het ‘Stappenplan Contractering’

NIEUWS || Het contracteren van ‘ziekenhuiszorg thuis’ gaat niet vanzelf. Het verplaatsen van zorg naar

Contractering van e-health vanuit een gezamenlijke visie: praktijkvoorbeeld Carinova en Zilveren Kruis

INTERVIEW || In opdracht van VitaValley interviewt Equalis SET-innovatieclusters over de contractering van e-health. Hierbij

Structurele bekostiging e-health

KENNISDELING || Structurele bekostiging e-health is een thema dat in elk SET-project een rol speelt.

BLOG: Zonder goede samenwerking geen structurele financiering

Structurele bekostiging voor e-healthoplossingen is niet vanzelfsprekend. In de vorige blog ging Adviesbureau Equalis in

BLOG: Structurele bekostiging zorginnovatie vanuit het oogpunt van zorgverzekeraar CZ

Structurele bekostiging zorginnovatie vanuit het oogpunt van zorgverzekeraar CZ De doelstelling van SET, een stimuleringsregeling