Infographic structurele bekostiging

Voor een subsidieaanvraag van meer dan €125.000 bij de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) wordt een