Leernetwerkbijeenkomst e-health in kwetsbare groepen – 22 april 2020

Leernetwerkbijeenkomst e-health in kwetsbare groepen – 22 april 2020

Geplaatst op: 30 april 2020

Op 22 april vond de online leernetwerkbijeenkomst in het kader van e-health voor kwetsbare groepen plaats. Het was een ontmoeting van twintig betrokkenen en geïnteresseerden in het gebruik van de Persoonlijke Gezondheidscheck. We kijken terug op een boeiende en leerzame bijeenkomst!

Maarten Ploeg (VitaValley) trapt af met een schets van de voorgeschiedenis en actuele context van het project e-health voor kwetsbare groepen.

Dik Hermans (VitaValley) en Eline Heemskerk (Pharos) deelden de resultaten van het afgelopen jaar. De eerste ervaringen leren ons dat er behoefte is aan een verdere aanpassing van de PGC. De belangrijkste uitdagingen die we tegenkomen bij mogelijke gebruikers zijn de lengte en complexiteit van de vragenlijst, gebrek aan financiering (inzet PGC en follow up) en gebrek aan belangstelling of inzetbaarheid regionale partners.

Mark Slager van Apotheek Orion in Amersfoort vertelt over zijn ervaringen. In deze éérste pilot werd mensen die bij de voedselbank langskwamen, aangeboden om de PGC vragenlijst in te vullen.

Mensen maakten heel graag gebruik van de test om meer te leren over hun gezondheid en die te verbeteren als dat het advies is. Van te voren was contact gezocht met partijen in de wijk, die in de opvolging een rol konden spelen. Zodoende was het eenvoudig mensen te adviseren hoe zelf actie te ondernemen en/of ze door te verwijzen naar bijvoorbeeld een buurtcoach of maatje in de wijk.

Mark gaat uit van een lerende aanpak. Hij had veel vragen voor de start, vergelijkbaar met het rijtje dat eerder door Dik Hermans is genoemd. Maar hij is tóch gestart. En wat blijkt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark heeft een evaluatierapport geschreven dat terug te vinden is op Basecamp.

José Theunisse van gemeente Amersfoort geeft aan dat men In Amersfoort de Gezonde Wijk aanpak uitrolt. Daarin worden diverse tools, zoals welzijn op recept, wijkbijeenkomsten en een gezondheidssubsidie voor inwoners ingezet. In de nieuwe minimapolis, die per 1 januari van dit jaar is afgesloten met DSW, is op verzoek van de gemeente vergoeding van toepassing van de persoonlijke gezondheidscheck opgenomen.

Maarten Ploeg vertelt vervolgens over de optie voor deelnemende pilots om voorafgaand daaraan een Social Return on Investment analyse te laten uitvoeren door VitaValley.

Merlijn Snijders van de gemeente Rotterdam vertelt dat de inzet van de PGC daar onderdeel is van Gezond 010, een lokaal vervolg op het Nationaal Preventieakkoord waarbij veel partijen betrokken zijn. Een belangrijk doel van de inzet van de PGC’s in de wijk is om de wijkpreventieketen in te richten. De bloedbank, welzijnsorganisaties en POH’ers hebben interesse om deel te nemen. Gemeente Rotterdam wil de tests aanbieden op de fitfestivals

Mariëlle Beenackers deelt met ons haar opzet van het evaluatieonderzoek dat parallel loopt met de tien pilots van het project. Zij geeft aan dat zij het project een mooi initiatief vindt. Het zou daarom zonde zijn om de effectiviteit van de aanpak niet te evalueren op het bereiken en beïnvloeden van mensen met een lage SES. In september gaat het onderzoekstraject fase 1 van start.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een toelichting van Maarten den Braber op een initiatief van de Noaber Foundation waarin het ‘kavelmodel’ centraal staat. En tegen half 5 sluit Maarten Ploeg de meeting.

De uitgebreide terugblik en álle sheets zijn te vinden op Basecamp. Informatie over dit project kun je opvragen bij Evelien Schipper, eschipper@vitavalley.nl