Update uit de pilotsteden: Amersfoort, Utrecht en Rotterdam

Update uit de pilotsteden: Amersfoort, Utrecht en Rotterdam

Geplaatst op: 7 maart 2021

Er zijn in Nederland grote gezondheidsverschillen. Voor deze gezondheidsverschillen zijn veel oorzaken te noemen die met elkaar samenhangen. Naast dieperliggende oorzaken als armoede, schulden, eenzaamheid en laaggeletterdheid, speelt een ongezonde leefstijl een belangrijke rol. Inzicht in de eigen gezondheid en leefstijl is een belangrijk startpunt voor gezonder leven. Het project Stimuleren Gezondheid Achterstandsgroepen via E-health streeft ernaar om, door middel van de Persoonlijke Gezondheidscheck, gezondheid in beeld te brengen en zelfregie te stimuleren.

Omdat de gezondheidssituatie per regio, per stad en zelfs per wijk verschilt, is een integrale wijkaanpak en samenwerking met regionale (lokale) coalities voor dit project van groot belang. In Amersfoort, Utrecht en Rotterdam is men inmiddels druk met de voorbereidingen van de pilot.

Amersfoort
In Amersfoort maakt een werkgroep een plan van aanpak voor uitbreiding van de pilot vanuit Schothorst naar Kattenbroek. Doel is om obesitas terug te dringen. De inzet van de Persoonlijke Gezondheidscheck is één van de vijf projecten binnen het field lab van Amersfoort.

Rotterdam
Rotterdam gaat, zodra de maatregelen het toelaten, starten met de verbeterde versie van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Ze gaan deze grootschalig aanbieden: 11.000 mensen in stadsdeel Feyenoord krijgen de gelegenheid de Persoonlijke Gezondheidscheck in te vullen en daarmee de mogelijkheid om hun (bewustzijn rondom) gezondheid te vergroten en aan te pakken

Utrecht
Utrecht start in april met een pilot in Leidsche Rijn. Zij kiezen ervoor nieuwe bewoners een gesprek aan te bieden nadat ze het spinnenweb van iPH hebben ingevuld. Op die manier worden ze wegwijs gemaakt in de wijk en krijgen mensen in een kwetsbare positie extra aandacht en ondersteuning als ze dat willen.

Elke pilotstad werkt samen met een MBO en/of HBO opleiding en biedt stageplaatsen, een mooie ontwikkeling!