Programma’s

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe programma’s. We doorlopen hierbij verschillende stadia, waarbij VitaValley verschillende rollen heeft, van netwerkregisseur, via coalitievorming naar platform voor kennisdeling. In onderstaande programma’s treedt VitaValley op als kennisdeler.

SET-up

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die met een inkoper willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-healthoplossingen. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven nadat projecten toegekend zijn. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

Lees meer

Masterclasses

Op verzoek verzorgt VitaValley Masterclasses, bijvoorbeeld omtrent Social Return on Investment-analyses, coalitievorming, planvorming en leiderschap.

Lees meer