“Er liggen nog veel kansen voor e-healthtoepassingen in de GGZ!”

INTERVIEW || In deze rubriek stellen SET-up deelnemers zichzelf en hun SET-project kort voor. Deze week

Het overbruggen van de verschillende belangen is een uitdaging

INTERVIEW || In deze rubriek stellen SET-up deelnemers zichzelf en hun SET-project kort voor. Deze

Geef aandacht aan het elimineren van barrières en neem de tijd voor de implementatie, begeleiding en borging na het project

INTERVIEW || In deze nieuwe rubriek stellen SET-up deelnemers zichzelf en hun SET-project kort voor.

We zagen dat cliënten per week 101 minuten minder zorg nodig hadden

INTERVIEW || Wie zijn de deelnemers in het SET-up leernetwerk? In deze rubriek stellen deelnemers