“Er liggen nog veel kansen voor e-healthtoepassingen in de GGZ!”

“Er liggen nog veel kansen voor e-healthtoepassingen in de GGZ!”

Geplaatst op: 25 augustus 2021

INTERVIEW || In deze rubriek stellen SET-up deelnemers zichzelf en hun SET-project kort voor. Deze week zetten we Judith van Loon, projectmanager FIP zorginhoudelijke projecten bij Parnassia Groep, in de spotlight. Parnassia Groep is met 13.500 medewerkers en zo’n 180.000 patiënten per jaar de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De zorg en begeleiding gebeurt steeds meer vanuit kleinschalige behandelteams, in 70 gemeenten en rondom 600 huisartsenpraktijken. Dit gaat om alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware problematiek.

 

Wie ben je?
“Mijn naam is Judith van Loon, ik ben projectmanager FIP zorginhoudelijke projecten bij Parnassia Groep. FIP staat voor FIP Zorgcontact, een 24×7 zorgcentrale die we ontwikkelen samen met Florence (vvt), Incluzio (zorgcentrale specialist). Projecten die ik doe moeten gaan ‘landen’ binnen die domeinoverstijgende zorgcentrale. Concreet gaat het om de diensten medicatie uitgifte controle, personenalarmering en detox thuis.

Ik noem mezelf ook wel ‘de lijm tussen de stenen’. Mijn rol is om ervoor te zorgen dat de innovaties waar wij mee bezig in het kader van SET goed verlopen. Dat betekent enerzijds goed luisteren naar de zorgteams, zorgprocessen en protocollen ontwikkelen, maar ook om deze teams te enthousiasmeren en te informeren over wat de innovatie voor hun patiënt en henzelf kan betekenen. Dat betekent ook dat ik me bezighoud met zaken als AVG of inkoop, de meer praktische zaken.”

 

Welke e-health toepassing ben je aan het implementeren en hoe pak je dit aan?
“Er lopen binnen Parnassia Groep momenteel drie zorginhoudelijke projecten die we verbinden aan FIP Zorgcontact. Daarmee willen we de mensen 24/7 thuis ondersteunen. Eén van de projecten is om crisisgevoelige patiënten uit te rusten met personenalarmering, zodat ze snel hulp of ondersteuning kunnen inroepen als het niet goed met ze gaat.

Het tweede project is gericht op het bevorderen van medicatietrouw. Cliënten krijgen een medicijndispenser of een medicijnboek. Het medicijnboek is vergelijkbaar met een adventskalender, waarbij je een melding krijgt als het vakje van die dag niet is geopend. Op dit moment loopt er voor beide oplossingen een pilot.

Het derde project is gericht op het thuis ontwennen van alcohol voordat cliënten aan de slag kunnen met een behandeltraject. De verpleegkundige komt thuis met een koffer met een bloeddrukmeter, alcoholmeter, medicijndispenser, personenalarmering en tablet met een vragenlijst. Vanzelfsprekend kijkt de behandelaar op afstand mee en krijgt signalen als het niet goed gaat, net als de zorgcentrale. Na vier dagen zo’n ‘detox thuis’ kan er over worden gegaan op behandeling.

We maken gebruik van een breed palet van e-health toepassingen. Ik vind het zelf met name interessant om te zien hoe de medicijnuitgifte op afstand en de personenalarmering werkt voor de GGZ-patiënten. We zien deze innovatie al veel in de ouderen- en thuiszorg, maar nog nauwelijks in de GGZ. Daar liggen veel kansen!”

 

Wat is de grootste uitdaging in dit project?
“Dat brengt me ook direct bij de grootste uitdaging. We zijn bij Parnassia aan het pionieren. Uiteraard met de intentie om er reguliere zorg van te maken, maar dat betekent dat we nu veel tijd en energie kwijt zijn om behandelaars mee te krijgen en ze de toegevoegde waarde voor hun patiënten en voor zichzelf te laten ervaren. We merken bij de pilots dat er weinig patiënten worden aangeleverd, dat ze het allemaal nog spannend vinden en terughoudend zijn. Werkdruk wordt daarbij ook vaak als reden genoemd, terwijl een van de redenen is om met e-health te werken dat de werkdruk daardoor juist omlaag zou moeten gaan.”

 

Wat haal je tot nu toe uit het SET-up leernetwerk?
“We zijn mooie dingen aan het verzinnen en uitvoeren, maar hoe zorgen we dat we deze zorg bekostigd krijgen door de zorgverzekeraar? Die vraag stelden we binnen het leernetwerk. Dat zorgde ervoor dat we nu met ondersteuning vanuit SET-up een SROI (Social Return On Investment) verkenning zijn gestart. We leren hoe we vanuit een waardegedreven integrale aanpak plannen en doelen kunnen bespreken met de stakeholders.

Ik heb zelf ook wel webinars bijgewoond, bijvoorbeeld over de medicijndispenser en kan het erg waarderen dat er zoveel ervaringsverhalen worden gedeeld. Dat zouden wij zelf ook wel meer mogen of kunnen doen. Het is in ieder geval onze intentie om onze SROI-ervaring straks te delen met het netwerk.”

 

Wat is uw persoonlijke, favoriete innovatie of technologie?
“Ik ben veel bezig met duurzaamheid en het verkleinen van mijn eigen footprint. Daarom rij ik sinds een jaar in een elektrische deelauto, via een coöperatie. Tussendoor pak ik de trein. Mijn zakelijke auto heb ik begin dit jaar verkocht. Hoewel het fantastisch is wat technologie mogelijk maakt, blijft het af en toe spannend om afhankelijk te zijn van een app voor het openen of op slot doen van de de auto.”