Hoe zet je een effectmeting op?

INTERVIEW || Begin dit jaar werd Libra Revalidatie & Audiologie door Equalis vanuit SET-up ondersteund

Vier inzichten over de contractering van e-health

BLOG || Voor de zomer publiceerden we de blogreeks over contractering van e-health. Voor deze

E-health als onderdeel van de wijkverpleging: praktijkvoorbeeld Sensire en Menzis

INTERVIEW || In opdracht van VitaValley interviewt Equalis SET-innovatieclusters over de contractering van e-health. Hierbij

Contractering van blended care: praktijkvoorbeeld ASVZ en Drechtsteden

INTERVIEW || In opdracht van VitaValley interviewt Equalis SET-innovatieclusters over de contractering van e-health. Hierbij

Contractering van e-health vanuit een gezamenlijke visie: praktijkvoorbeeld Carinova en Zilveren Kruis

INTERVIEW || In opdracht van VitaValley interviewt Equalis SET-innovatieclusters over de contractering van e-health. Hierbij