In verband met de corona-maatregelen vindt zoveel mogelijk van ons ondersteuningsaanbod online plaats.

25 februari 2021 – ‘Het eerlijke gesprek over implementeren’ tijdens de Slimme Zorg Estafette

‘Voor alle SET-deelnemers’

Van 1 tot en met 26 februari 2021 vindt de Slimme Zorg Estafette plaats! Vanuit SET-up organiseren wij elke donderdag in februari – van 15:00 tot 16:00 – een inspirerende en leerzame online talkshow over slimme zorg en innovatie.
Onder de noemer ‘eerlijk over implementeren’, gaan we het gesprek aan met verschillende tafelgasten, komende uit de SET-innovatieclusters. Zij nemen ons mee in de vraagstukken van hun SET-project.

25 februari – Wordt de zorgprofessional ondersteund of komt er eigenlijk gewoon meer werk bij?
15:00 – 16:00 | Regio Zuid | Aanmelden via deze link
Het gebruik van e-health maakt dat de zorgprofessional wel móet leren werken met digitale middelen. Je zou zeggen: doe een cursus en hup. Maar is dat alles? Worden de zorgprofessionals wel voldoende ondersteund om invulling te geven aan deze nieuwe competenties? De toekomstige zorg en de digitalisering daarvan, vraagt om een andere de rol voor de zorgprofessional. Het zorgproces gaat meer en meer over het stimuleren van de eigen regie bij de cliënt, maar hoe doe je dat? Kortom, we voeren het eerlijke gesprek over implementeren.

We zien je graag online tijdens de Slimme Zorg Estafette!

Datum:   Donderdag 25 februari 2021
Locatie:  online
Tijd:       15.00 – 16.00 uur
Kosten:  Geen

__

2 maart 2021 – Bootcamp: aan de slag met Social Return on Investment (SROI)

‘Voor alle SET-deelnemers’

Wat is de maatschappelijke impact van mijn e-healthtoepassing? Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten op lange termijn? Bij wie vallen deze kosten en baten eigenlijk? Dit zijn belangrijke vragen bij de SET-projecten. Een goede maatschappelijke kosten-baten analyse is cruciaal in het gesprek over de structurele bekostiging van digitale zorg.
Eén van de methodes om een maatschappelijke kosten-baten analyse op te stellen is een Social Return On Investment (SROI) analyse. Dit is een gestructureerde en gevalideerde methode om, gezamenlijk met alle belanghebbenden, een geloofwaardige maatschappelijke kosten-baten analyse te maken. Tijdens deze bootcamp krijg je inzicht in de methode om zelf een SROI-analyse te maken voor jouw SET-project. Deze bootcamp is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de implementatie van e-health en een reguliere SET-subsidie heeft ontvangen.

Je kunt je hier aanmelden.

Data:      Dinsdag 2 maart
Locatie:  online
Tijd:        10:00 – 12:00
Kosten:   Geen

__

23 maart 2021 – Meet-up: Opleiden en inzet digicoaches

‘Voor alle SET-deelnemers’

Ongeveer 11% van de Nederlanders van 16 tot 65 jaar heeft geen of weinig ervaring met de computer, aldus de Rijksoverheid. Onder Nederlanders van 55 jaar en ouder is dit zelfs zo’n 20%.

Digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg. Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale toepassingen. Ze werken met het elektronisch cliënten of patiëntendossier en roostersoftware. Ook hebben zorgprofessionals te maken met domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen. Een knelpunt is echter dat een deel van de zorgprofessionals nog niet goed met digitale technologie overweg kan.

Je kunt je hier aanmelden.

Data:      Dinsdag 23 maart
Locatie:  online
Tijd:        10:00 – 11:00
Kosten:   Geen

__

Heeft u tussentijdse vragen over deze bijeenkomsten of activiteiten? Mail ons dan gerust.