In verband met de corona-maatregelen vindt zoveel mogelijk van ons ondersteuningsaanbod online plaats.

25 november 2020 – Congres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

‘Voor reguliere SET- & SET COVID-19-deelnemers’

De conferentie wordt georganiseerd door ‘Een nieuwe generatie ouderenzorg’ en het beleidsprogramma ‘Langer Thuis’ van het ministerie van VWS.
VitaValley zal aanwezig zijn in het programma en twee keer een thema naar voren brengen in samenwerking met vier innovatieclusters. Zij zullen aan de hand van hun implementatie ervaring kennis en kunde delen, maar ook de patiënten en mantelzorgers aan het woord laten over de impact van digitale zorg.

Hier kun je je inschrijven voor deze conferentie.

Datum:   Woensdag 25 november 2020
Locatie:  online conferentie
Tijd:        09.30 – 16.45 uur
Kosten:   Geen

__

26 november 2020 – Innovatieclusterbijeenkomst ‘novemberklas’

‘Voor reguliere SET-deelnemers’

Wij komen graag online bij elkaar met de nieuwe gehonoreerde SET-aanvragers. Ook clusters die eerder nog niet konden, zijn van harte welkom! Een goed moment om onderling kennis te maken en kennis te nemen van elkaars projecten. Uiteraard zullen wij ook een toelichting geven over de activiteiten van SET-up en horen we graag waar jullie behoefte aan hebben.
De bijeenkomst is voor alle personen (projectleiders, adviseurs, projectexperts, etc.) die betrokken zijn bij de verschillende partijen van het innovatiecluster (zorgaanbieder, inkoper, leverancier, zorgcentrale, kennisinstelling, etc.). Je kunt deze aankondiging en tevens uitnodiging desgewenst doorsturen aan hen.

De inschrijflink vind je hier.

Datum:   Donderdag 26 november 2020
Locatie:  online
Tijd:        10.00 – 11.30 uur
Kosten:   Geen

__

10 december 2020 – Webinar ‘Stappenplan contractering’

‘Voor reguliere SET- & SET COVID-19-deelnemers’

In opdracht van VitaValley heeft Equalis een stappenplan contractering ontwikkeld specifiek voor SET-up. In dit stappenplan worden de theoretische stappen en procedures om te komen tot structurele bekostiging inzichtelijk gemaakt, onderbouwd met goede voorbeelden, tips en casussen uit de praktijk. In dit webinar deelt Equalis de belangrijkste stappen, voorbeelden en uitdagingen met de SET-up deelnemers.

De agenda voor dit webinar vind je via deze link.
…en inschrijven doe je hier.

Datum:   Donderdag 10 december 2020
Locatie:  online
Tijd:        15.00 – 16.00 uur
Kosten:   Geen

__

Meet up ‘Fasttrack Beeldschermzorg’

‘Voor reguliere SET- & SET COVID-19-deelnemers’

Wegens het succes van de webinar Fasttrack Beeldschermzorg van 13 oktober jl., organiseren we een Meet up met een meer interactief karakter om kennisuitwisseling rondom dit onderwerp te bevorderen.

Nadere informatie volgt nog.

inschrijflink volgt

Datum:
Locatie:  online
Tijd:
Kosten:   Geen

__

Heeft u tussentijdse vragen over deze bijeenkomsten of activiteiten? Mail ons dan gerust.