“Technologische innovaties hebben een te hoog halleluja gehalte”

INTERVIEW || Van fouten kun je leren. Toch zijn we geneigd om eerder onze successen