Infographic structurele bekostiging

Infographic structurele bekostiging

Geplaatst op: 10 september 2020

Voor een subsidieaanvraag van meer dan €125.000 bij de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) wordt een verklaring tot samenwerking gevraagd tussen een aanbieder en ten minste één inkoper van zorg of ondersteuning. Het is de bedoeling dat de inkoper van zorg of ondersteuning gedurende het gehele SET initiatief betrokken is. Het perspectief van de inkoper wordt zo van begin af aan meegenomen, zodat kan worden voorgesorteerd op het organiseren van duurzame bekostiging. Daarmee is het vinden van duurzame bekostiging voor het inzetten van de toepassingen en borging in inkoop- en contractafspraken tussen aanbieders en inkopers van ondersteuning en/of zorg onderdeel van het subsidie initiatief. Dat vraagt om verregaande samenwerking tussen aanbieders van ondersteuning en zorg enerzijds en inkopers van gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren anderzijds. Ook bij de andere onderdelen van de SET speelt verduurzaming van de bekostiging en de afstemming hierover met de inkoper een belangrijke rol.

Maar hoe geef je de samenwerking tussen de aanbieder en inkoper van zorg of ondersteuning nu eigenlijk vorm? En hoe kom je in gezamenlijkheid gedurende het SET project tot de inzichten die nodig zijn voor structurele bekostigingsafspraken?

Daarover organiseerden we vanuit het SET-up programma een vierdelige webinarserie met veel praktische tips & tools, ervaringen vanuit zorgaanbieders en een verzekeraar en inzicht in een mogelijke aanpak. Wil jij hier ook meer van weten? Check dan de informatie en links in deze infographic.

En we zijn nog niet klaar. Daarom zullen we binnen de SET-up community op dit thema verder gaan met o.a. een stappenplan contractering. In dit stappenplan worden de theoretische stappen en procedures om te komen tot structurele bekostiging inzichtelijk gemaakt, onderbouwd met goede voorbeelden, tips en casussen uit de praktijk. Daarover in het najaar meer!

Ten slotte staat op 14 september de regiobijeenkomst ‘Maatschappelijke Businesscase’ op de planning. Lees hier meer en meld je aan!