Update uit de pilotsteden: Amersfoort, Utrecht en Rotterdam

Er zijn in Nederland grote gezondheidsverschillen. Voor deze gezondheidsverschillen zijn veel oorzaken te noemen die

Aan de slag met 2diabeat in de wijk!

Op donderdag 17 december kwamen de kwartiermakers van 2diabeat bijeen in een startsessie om de