Knelpunten bij implementatie leefstijlmonitoring

INTERVIEW || Afgelopen zomer organiseerde VitaValley een intervisiebijeenkomst over leefstijlmonitoring. Tijdens deze bijeenkomst werden uitdagingen

BLOG: Heupoperatie? Geen roze olifant te bekennen!

Het is vijf voor twaalf volgens de NZa en het Zorginstituut. Door verkeerde prikkeling (DBC’s)