Stichting Hart in Actie (ANBI) is in mei 2013 gestart. Wij willen op landelijk niveau mensen met een chronische beperking of aandoening op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten.

Stichting Hart in Actie is een kleine goede doelen organisatie die juist door deze kleinschaligheid op een effectieve manier zeer nuttige zaken kan realiseren. Wij werken uiteraard “niet op eigen houtje”. Wij willen een en ander realiseren met een groeiend aantal samenwerkingspartners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.

Sport en bewegen staat hoog op de agenda bij de overheid. Zij geeft daarmee een duidelijk signaal af: sport en bewegen is en blijft belangrijk. Op het snijvlak van sport en bewegen en gezondheid liggen dan ook de grootste kansen en uitdagingen voor onze unieke organisatie.

Via presentaties willen we mensen enthousiasmeren voor onze missie. Workshops e.d. organiseren en deelnemen aan welzijn- en zorgmarkten.