Structurele bekostiging van e-health? Kwestie van samen doen!

Structurele bekostiging van e-health? Kwestie van samen doen!

Geplaatst op: 2 februari 2021

Structurele bekostiging van e-health? Kwestie van samen doen!

Wat is er nodig voor de structurele bekostiging van e-health? Wat zijn hierin de do’s en dont’s? En wat zijn de ervaringen tot nu toe binnen het SET-up leernetwerk? Met deze vragen gingen Indya Duivenbode en Lieke Boonen in gesprek met verschillende SET-up deelnemers, zorgverzekeraars en brancheorganisatie ActiZ. Dit leidde tot een interessante blogreeks, een update van het stappenplan contractering en een webinar met SET-up deelnemers. In deze blog reflecteren Indya en Lieke op het proces en delen ze de voor hen belangrijkste inzichten.

 

Lieke Boonen
Indya Duivenbode

Er is geen perfect stappenplan
Op zoek naar een harde checklist om tot structurele bekostiging van e-health te komen voor jouw organisatie? Hoewel we merken dat hier veel behoefte aan is, kunnen we dit helaas niet geven. Simpelweg de regels opvolgen en de stappen uitvoeren is namelijk geen garantie voor succes.

De ontwikkelingen op het gebied van e-health gaan steeds verder. De SET en de coronacrisis hebben een enorme impuls gegeven tot opschaling. Tegelijkertijd zitten we nog middenin de ontdek- en uitprobeerfase als je kijkt naar hoe we het doen, wat het beste werkt en hoe e-health de meeste waarde toevoegt. Hierin zijn zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheidsinstanties nog aan het ontdekken hoe ze dit duurzaam implementeren en financieren.

Benut de ruimte die er is – en leer van elkaar
Dit betekent niet dat er momenteel geen mogelijkheden zijn om e-health te financieren. Sterker nog, de urgentie en de ontdek- en uitprobeerfase biedt ook veel kansen. Juist doordat nog niet alles is uitgekristalliseerd, is het mogelijk om met betrokken partijen innovatieve afspraken te maken over de structurele bekostiging van e-health.

Daarnaast  zien we veel enthousiaste partijen die de mogelijkheden ontdekken en e-health toepassingen willen stimuleren. Kennis wordt via verschillende platforms uitgewisseld en partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Via SET-up worden geleerde lessen gedeeld. Ook is er binnen de bestaande wet- en regelgeving veel mogelijk om e-health toepassingen te bekostigen. De inzet van e-health is vaak een opmaat naar een transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Er zijn steeds meer goede voorbeelden van meerjarige afspraken waarin e-health en innovatie een prominente rol spelen. Al doende leren we samen!

De belangrijkste tips
Ondanks de kansen zijn er echter wel een aantal must-do’s wanneer je tot structurele bekostiging wil komen:

   1. Kies voor een gestructureerde aanpak door goed georganiseerd projectleiderschap.
   2. Creëer draagvlak door een verandertraject te doorlopen.
   3. Start vanuit de transformatie die je wil bereiken en niet vanuit de e-health toepassing
   4. Zorg voor inzichtelijke resultaten door de effecten te meten.

Daarnaast willen we vooral meegeven: je moet het samen doen. Het proces om te komen tot afspraken is belangrijker dan precies de juiste stappen zetten.  Of je nu zorg aanbiedt, financiert of reguleert, uiteindelijk streven we allemaal dezelfde doelen na: toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Blijf met elkaar in gesprek, want we hebben elkaar nodig om de implementatie van e-health toepassingen te realiseren.

Blijf kennis delen binnen SET-up
We kijken met veel plezier terug op deze opdracht. De geïnterviewde spraken vol passie en dat werkte aanstekelijk. Ze waren open over hun projecten, deelden de uitdagingen die ze tegenkwamen en de belemmeringen die zij ervaarden. Dat gaf ons de mogelijkheid om door te vragen en te verdiepen. De vele reacties en vragen naar aanleiding van de blogreeks laten zien dat het onderwerp leeft onder veel partijen in de zorg. We zijn trots op deze manier bij te kunnen dragen aan het gesprek over structurele bekostiging van e-health en hopen dat dit gesprek binnen het leernetwerk de komende tijd doorgaat.

Meer informatie

  • Lees hier het stappenplan contractering met daarin de linkjes naar de blogreeks.
  • Lees hier de belangrijke tips uit het webinar en de uitkomsten van het gesprek met SET-up deelnemers.
  • Kijk hier het webinar van 10 december terug via deze link.