Wegwijs maken van cliënten bij digitale zorg – een terugblik op de webinar

Wegwijs maken van cliënten bij digitale zorg – een terugblik op de webinar

Geplaatst op: 1 december 2023

 

Digitale zorg bij Arkin
Arkin heeft gekeken of e voor iedere fysieke locatie waar cliënten heen kunnen gaan een op z’n minst kwalitatief gelijke virtuele locatie gemaakt kon worden, wat resulteerde in het Virtuele Arkin Huis. De afgelopen drie jaar is toegewerkt naar een inclusie van 60% van alle cliënten in het Virtuele Arkin Huis. Cliëntparticipatie is hiervoor essentieel. Om dit te bereiken werd er gewerkt met user cases, waarbij de focus ligt op zorginhoudelijke vernieuwingen, en eBasis op orde, waar vanuit cliëntperspectief gekeken werd wat ze nodig hebben. Daarnaast was een goed functionerende cliëntenraad cruciaal. Onderzoek toonde aan dat cliënten meer digitaal kunnen dan gedacht, maar belemmeringen zoals leesvaardigheid werden geïdentificeerd. Oplossingen omvatten duidelijke instructies, video’s, meertaligheid, en beschikbaarheid van hardware in openbare locaties. Ook bleek er veel vraag naar digitale support. Implementatie hiervan omvatte een digitale helpdesk voor cliënten met laagdrempelige ondersteuning. Hiervoor maakt Arkin gebruik van de Helpdesk Digitale Zorg waar ze een eigen, zelf ingerichte, pagina hebben. Je kan de helpdesk bellen, chatten of mailen voor vragen. De medewerkers van de helpdesk weten erg goed hoe je cliënten begeleid die het spannend vinden om digitale zorg te gebruiken. Professionals vreesden zelf meer werk te krijgen door veel vragen van cliënten te moeten beantwoorden. Ook de professionals werden gerustgesteld door de aanwezigheid van deze helpdesk, wat hielp bij het overwinnen van weerstand tegen digitale zorg.

 

Digitale zorg bij InteraktContour
InteraktContour heeft het implementeren van technologie opgenomen in de strategie van alle levels van hun organisatie, omdat technologie kan helpen. Technologie levert meer zelfredzaamheid van de cliënt op, maar ook tijdswinst van de professionals en het vergroot de cliëntveiligheid. InteraktContour werkt met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het kost meer tijd en specifieke benaderingen om mensen met NAH te ondersteunen, zoals prikkelarme omgevingen en korte, duidelijke communicatie. Begeleiders gaven aan dat het implementeren van technologie veel van hen vereist. Ze moeten namelijk eerst zelf de technologie onder de knie krijgen, het goed kunnen uitleggen, helpen met installeren en veel met de cliënt oefenen. Als oplossing werden medewerkers extra tijd gegeven (Techhelden) en vrijwilligers ingezet (Techmaatjes) om cliënten te ondersteunen. Ze helpen de cliënt bij het opstarten, gebruiksklaar maken en het oefenen. Ook wordt er naar de doelen van de cliënt gekeken. Een Uitleenservice en technologiemarkten werden opgezet om de drempels van gebrek aan kennis aan te pakken. Met de uitleenservice kan een cliënt 8 weken lang een technologie uitproberen, om laagdrempelig kennis te maken en miskopen te voorkomen. Op de technologiemarkt kun je de technologie leren kennen en vragen stellen, hier leren de cliënt, mantelzorger en professionals tegelijk!

 

Wat laatste tips van Denise en Mathilde

  • Begin klein en simpel, kijk wat er gebeurt en ga vanuit daar weer verder.  Maar ga vooral gewoon lekker aan de slag, een idee kan altijd mooier en beter maar dan gebeurt er uiteindelijk niets.
  • De presentaties van Arkin en InteraktContour zijn mooie voorbeelden voor het implementeren van digitale zorg, waarbij er genoeg ondersteuning is voor het begeleiden van de cliënt.