Wat maakt samenwerken met gemeenten uitdagend?

Wat maakt samenwerken met gemeenten uitdagend?

Geplaatst op: 11 maart 2022

INTERVIEW || Samenwerken met de gemeente is voor sommige zorg- of welzijnsorganisaties een keuze en voor sommigen een vereiste. Een dergelijke samenwerking opzetten kan soms overweldigend voelen, met name vanwege de complexe infrastructuur van een gemeente. Sander Moret werkt als adviseur bij jb Lorenz, een organisatie die gespecialiseerd is in het opzetten en organiseren van samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders.

 

Sinds anderhalf jaar is Sander Moret werkzaam bij jb Lorenz. Als adviseur draagt hij de verantwoordelijkheid over verschillende projecten. “Van start gaan tijdens de COVID-pandemie betekende onder andere dat ik verantwoordelijk werd voor een aantal projecten die voortvloeiden uit SET-COVID en SET-visievorming subsidies. Onze focus en expertise ligt daarbij  op het sociaal domein.”

 

Organisatie overstijgend samenwerken
Eén van de projecten is gedaan voor een partij gericht op verslaafden, met name op de toeleiding naar de opname in een kliniek en begeleiding achteraf. Een ander project is gedaan voor Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO), een brede welzijnsorganisatie, die maatschappelijk werk voor mensen met en zonder beperking, welzijnswerk en ondersteuning in de wijken en dorpen in de Oosterschelderegio biedt.

In 2020 vraagt SMWO een subsidie aan om samen met partners en opdrachtgevers een gedragen visie op digitale maatschappelijke ondersteuning te vormen. “In die visie staat hoe digitalisering past binnen de algemene visie van SMWO en wat werknemers, vrijwilligers en cliënten belangrijk vinden als het om digitalisering gaat. Door de stem van deze drie groepen een belangrijke plek te geven in de visie zal deze ook meer gedragen zijn en ook bruikbaar.

Zo gaven de cliënten aan dat tijd, ruimte en aandacht om vertrouwd te raken met de gebruikte software/hardware essentieel is. Hiervoor zijn bijvoorbeeld oefensessies en geduldige begeleiders erg waardevol gebleken. Dit is daarom opgenomen in de visie. Onze rol bij deze projecten is ondersteunen bij het vormen van een visie en een deel van het project uitvoeren waarvoor de subsidie is aangevraagd”, legt Moret uit.

Als partner heeft jb Lorenz in dergelijke subsidieaanvragen en -projecten een unieke positie. De organisatie is expert als het gaat om samenwerken met gemeenten, provincies en ministeries. “We zijn daarnaast gewend om organisatie overstijgend, of interprofessioneel samenwerken zoals dat door gemeenten wordt genoemd, te werken.”

 

Vakgebieden en schotten
“Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het bedrijfsleven, dan zie je dat beslissingen daar vaak sneller en top-down gemaakt worden. Gemeenten zijn erop gericht om het democratische proces te bewaken. Dat betekent niet dat er per definitie geen snelle besluiten gemaakt worden, maar het proces om te controleren dat de gemeenschap ergens bij gebaat is, wordt strenger geborgd.” vertelt Moret.

“Los van die processen kan het soms ontzettend onduidelijk zijn bij wie je waarvoor terecht moet om iets voor elkaar te krijgen. Veel gemeenten zijn in pilaren ingedeeld, met ieder eigen vakgebieden zoals ruimtelijke ordening, veiligheid, het sociaal domein. Terwijl het leven van de inwoners dwars door al die schotten loopt. Dat vraagt dus om samenwerking en dat kan uitdagend zijn. Hoe doorbreek je die schotten, hoe richt je de samenwerking in? Dat is een uitdaging waar wij ervaring mee hebben.”

De keuze om samen te werken met gemeenten is in sommige gevallen noodzakelijk, legt Moret uit. “Neem de SET-subsidie, daar is een voorwaarde van de subsidie om samen te werken met financiers zoals de gemeenten om duurzame bekostiging te regelen. Maar niet elke subsidie vereist een dergelijke samenwerking. Ik denk dat het los van die voorwaarde altijd goed is om contact met de gemeente te hebben als je je op het gebied van zorg begeeft. Al is het maar om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die (lokaal) spelen.”

 

Niet met ‘een ideetje’ binnenstappen
Moret raadt projectleiders af om helemaal vrijblijvend bij de gemeente binnen te stappen om te kijken hoe we aan ‘een ideetje uitvoering kunnen geven’. “Het is belangrijk om een plan en een richting te hebben. Wellicht staat de gemeente niet direct te springen, maar het brengt je altijd weer een stap verder en kan ook duidelijk maken welke rol de gemeente wil of kan spelen.”

“Het is niet ons doel om stoelen warm te houden binnen de organisaties waar wij voor werken. Wij zetten lijnen uit zodat organisaties ervan leren en het daarna zelfstandig kunnen uitvoeren. We maken onszelf misbaar. Natuurlijk weten wij dat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn, dus we zullen niet volledig misbaar zijn, maar in zo’n geval worden wij opnieuw erbij betrokken en pakken we die concrete vraag of dat probleem op.”