Wat deed VitaValley in 2020? Lees ons jaarverslag!

Wat deed VitaValley in 2020? Lees ons jaarverslag!

Geplaatst op: 23 juni 2021

JAARVERSLAG || “Ook voor VitaValley is 2020 – het jaar van de coronacrisis – heel bijzonder geweest. Alle beperkingen vanwege de pandemie hebben grote impact gehad op de medewerkers, maar ook op de wijze waarop de werkzaamheden hebben plaatsgevonden,” schrijft Michel van Schaik, voorzitter Raad van Toezicht bij VitaValley, in zijn voorwoord van het VitaValley jaarverslag 2020.

Hij vervolgt: “Ondanks de zeer uitdagende omstandigheden zijn de programma’s doorgegaan en soms zelfs versneld. Dat zegt veel over het team, maar ook over de toegevoegde waarde die VitaValley biedt en de urgentie en de relevantie van de dienstverlening. Want de noodzaak om ons – uitstekende maar ook kwetsbare – zorgsysteem te transformeren is juist vanwege de coronapandemie groter dan ooit.”

In het jaarverslag delen we onze kennis, doen we verslag van onze projecten en presenteren we onze jaarcijfers. Bekijk het VitaValley Jaarverslag 2020 (opent in nieuw tabblad), lees een korte samenvatting of check onze highlights van 2020 hieronder!

  • 2diabeat || Het team van 2diabeat creëerde met inbreng van circa 200 ervaringsdeskundigen en experts een wijkaanpak om mensen met diabetes type 2 of hoog risico daarop een gezondere leefstijl aan te nemen.
  • SET-up || Het SET-up team verwelkomde de 1000e deelnemer op het SET-up leernetwerk en organiseerde tientallen waardevolle webinars om onderlinge kennisdeling te stimuleren;
  • Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via e-Health || We stonden in de startblokken om de gezondheid van kwetsbare groepen door middel van persoonlijke preventie via e-health te lanceren en we wisten maar liefst zes grote steden te interesseren om met een pilot in 2021 aan de slag te gaan.
  • Masterclasses || We deelden onze kennis en organiseerde samen met Vitaal Twente een Masterclass Social Return on Investment (SROI).

2diabeat
In 2020 rondden we de kwartiermakersfase van dit landelijke programma af. In de kwartiermakersfase creëerden we met inbreng van circa 200 ervaringsdeskundigen en experts een wijkaanpak om mensen met diabetes type 2 of hoog risico daarop te bewegen een gezondere leefstijl aan te nemen. We ontwikkelden een activiteitenplan voor het eerste jaar (2021) van dit zevenjarig programma. Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben we hiervoor inmiddels financiering ontvangen.

Better In, Better Out
Wie fit een zware operatie ondergaat, komt er beter uit. Dus is het zaak om patiënten die geopereerd moeten worden en die nog niet zo fit zijn, te ondersteunen om hun gezondheid te verbeteren. Onder de afkorting BIBO (soms ook genoemd ‘perioperatieve netwerkzorg’) startten we in 2020 een traject met (academische) ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven om het tij te keren. De veldpartijen konden we verenigen in een zogenaamde health deal die in oktober van start zou gaan. Geheel onverwacht bleek VWS deze deal niet te kunnen tekenen. Maar we laten ons niet uit het veld slaan en werken achter de schermen met een aantal opinieleiders, topchirurgen en -paramedici en patiënten vertegenwoordigers stug door.

Stimulering Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via e-Health
In dit project gaan we experimenteren met een integrale aanpak. We bieden als eerste een test aan (Persoonlijke Gezondheidscheck of Mijn Positieve Gezondheid) en lokale vrijwilligers of professionals bespreken de uitslag met de wijkbewoners. Door de pandemie heeft dit traject vertraging opgelopen en konden de eerste pilots helaas niet in 2020 starten. Gelukkig hebben we de energie weten vast te houden en wisten we tegen het eind van het jaar dat in 2021 tenminste drie steden aan de slag zouden gaan. Daarnaast wisten we ook interesse te wekken om op meer plaatsen te gaan starten. In het landelijke leer- en innovatienetwerk hebben we drie online bijeenkomsten georganiseerd.

SET-up
Vanaf de coronamaatregelen half maart 2020 hebben we het SET-up programma omgezet naar een (overwegend) online programma. We zagen een enorme toename in het aantal deelnemers van de SET-up activiteiten doordat er inmiddels ruim 1000 deelnemers (Reguliere SET en SET-COVID) meedoen in het online leernetwerk.

VitaValley Masterclasses
In haar programma’s (Vitaal Thuis, SET-up, 2diabeat) deelt VitaValley kennis. Het gaat bijvoorbeeld om good practices in de zorg- of welzijnspraktijk, businesscases en (e-health) instrumentarium. De kennisuitwisseling vindt voor een deel online plaats maar ook in fysieke bijeenkomsten zoals workshops of intervisies met projectleiders. In deze situaties vragen we onze partners zich te presenteren en dus hun kennis open te delen. Zo voorkomen we dat innovatie op een eilandje plaatsvindt en we het ‘not-invented-here-syndrome’ in stand houden. In 2020 hebben we met Vitaal Twente de masterclass Social Return on Investment (SROI) georganiseerd.

Jaarverslag 2020
Ben je benieuwd naar het volledige jaarverslag van 2020? Lees het VitaValley Jaarverslag 2020 (opent in nieuw tabblad).