Voka Health Community en VitaValley worden partners

Voka Health Community en VitaValley worden partners

Geplaatst op: 14 juli 2014

Voka Health Community en VitaValley hebben een partnerschapsovereenkomst afgesloten. Beide organisaties willen daarmee hun gemeenschappelijke doelstellingen versterken over de landsgrenzen heen en innovaties in de witte economie versnellen.

VitaValley, gevestigd in Nederland, en Voka Health Community vormen beiden een open innovatieplatform voor vernieuwing in de witte economie of ruime gezondheidszorg. Beide organisaties brengen zowel ondernemingen, zorgaanbieders, patiënten en kenniscentra samen om te werken aan concrete innovaties in de gezondheidszorg en deze zo sneller op te schalen. Ze vormen een eco-systeem voor het initiëren, ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovaties in de zorg. VitaValley en Voka Health Community delen hun visie rond de ontwikkeling van kwalitatieve, vraaggerichte en ondernemende zorg.

Nu gaan Voka Health Community en VitaValley dus samenwerken. Ze ondertekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst en spraken een concreet jaarprogramma af.

Maarten Verkerk, voorzitter VitaValley: “VitaValley bestaat eind 2014 tien jaar. In de afgelopen jaren hebben we een sterk en pluriform netwerk van nationale en internationale partners opgebouwd. We werken bijvoorbeeld al jaren samen met Mayo Clinic in de Verenigde Staten. We waren al een tijd op zoek naar een Belgische partner en die hebben we nu gevonden bij Voka Health Community.  Onze werking en onze doelstellingen zijn zo gelijklopend, dat de samenwerking vast en zeker meerwaarde zal hebben voor alle betrokkenen van onze beide organisaties. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Zorginnovatie.nl, een digitaal platform waarop ideeën en innovaties worden gelanceerd. Voka Health Communuity heeft   een aantal schitterende projecten lopen waar samenwerking met Nederlandse partners zeker versnelling kan brengen.”

Ook voor Rudy Mattheus, voorzitter van Voka’s Health Community, is de match duidelijk: “Voka Health Community en VitaValley gaan samenwerken rond onze kernthema’s: wonen en zorg, m-health, preventie en logistiek. Op deze terreinen gaan we niet alleen aan netwerking en kennisontwikkeling doen, maar ook gezamenlijke businesscases uitwerken en partnerschappen vormen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het traject ‘Vitaal Thuis’ van VitaValley en de paper van onze groep ‘wonen en zorg’ rond levensloop geschikt wonen voor ouderen in de 21ste eeuw, die elkaar perfect aanvullen. Verder kunnen Vlaanderen en Nederland uiteraard ook heel wat leren van elkaar inzake de do’s en dont’s bij opschaling en vermarkting van innovaties, en kunnen we deze kennis bundelen en beschikbaar maken. Spelers die een innovatie succesvol willen maken, hebben immers baat bij een grotere markt dan Vlaanderen of Nederland alleen.”   

“Dit laatste gegeven is erg belangrijk voor vernieuwers in ons land”, vult Sofie Staelraeve, coördinator Voka’s Health Community, aan. “Denken we bijvoorbeeld aan de tests die binnen de proeftuinen ouderenzorg lopen: wanneer deze positief zijn, willen we als Voka absoluut mee zorgen dat zorgaanbieders en ondernemingen hun product of dienst verder kunnen opschalen en een goede business case kunnen neerzetten. De proeftuinen ouderenzorg mogen voor ons geen louter subsidieverhaal tot 2017 zijn, maar moeten verder kunnen gaan. Met deze samenwerking bereidt Voka dergelijke valorisatie voor haar leden voor. De komende periode gaan we ook nog in andere landen partners zoeken bij gelijkaardige innovatieplatformen in healthcare.”

Beide partijen ondertekenden vorige week de samenwerkingsovereenkomst. VitaValley zal ook aanwezig zijn op het jaarlijkse congres van Voka Health Community op 30 september dit jaar; een delegatie uit Vlaanderen trekt medio oktober naar Nederland voor het jaarlijkse VitaValley-event.

Voka Health Community sloot eerder ook al een samenwerkingsovereenkomst met het Caring Entrepreneurship Fund binnen de Koning Boudewijnstichting, om zo nieuwe ondernemers in de health en care te versterken. Ook zij zullen aanwezig zijn op 30 september.

Meer info over Voka Health Community: www.healthcommunity.be